Julkinen kuuleminen työpaikkojen syntymisestä ja työvoiman liikkuvuudesta 14.10.2019–6.1.2020

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä toimista, joilla Euroopan unioni on vuodesta 2014 alkaen edistänyt pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen syntymistä sekä työvoiman liikkuvuutta. Toimet on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuulemisessa kerättäviä tietoja hyödynnetään kauden 2014–2018 tulosten arvioinnissa sekä tukitoimien tehostamisessa ja kohdentamisessa.

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Vastauksia toivotaan etenkin kansalaisilta ja ESR-toimien hallinnointiin osallistuneilta EU-maiden viranomaisilta ja organisaatioilta. Vastauksia toivotaan myös organisaatioilta, jotka osallistuvat ESR-toiminnan toteuttamiseen tuensaajina tai hankekumppaneina sekä niiltä organisaatioilta ja kansalaisilta, joilla on työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvää erityisosaamista.

Lue lisää ja vastaa kyselyyn: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_fi