Kumppanuudessa kohti tulevaa rakennerahastokautta: Itä- ja Pohjois-Suomi toivoo alueiden ja ministeriöiden tiiviimpää yhteistyötä ohjelmatyössä

Itä- ja Pohjois-Suomella on uuden rakennerahastokauden valmistelussa vahva yhteinen näkemys. Aluetta yhdistävät harva asutus, yhteiset älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistetut vahvuusalueet ja yhteiset edunvalvontatavoitteet. Alueiden toimintaympäristöt ja haasteet ovat samankaltaisia. Pohjois-Pohjanmaan liitossa työskentelevän, alueen ohjelmavalmistelun pääsihteerin Päivi Keisasen mukaan tiivis yhteistyö on tietoinen valinta.

Lue koko juttu työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta:

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kumppanuudessa-kohti-tulevaa-rakennerahastokautta-ita-ja-pohjois-suomi-toivoo-alueiden-ja-ministerioiden-tiiviimpaa-yhteistyota-ohjelmatyossa