Rakennerahasto-ohjelma hyvässä vauhdissa

Komissio totesi syyskuussa Suomen saavuttaneen kaikki vuoden 2018 loppuun asetetut ns. tuloskehystavoitteet, jonka johdosta rakennerahasto-ohjelman kehyksiin voidaan nyt virallisesti sisällyttää myös 6 %:n suoritusvarausosuus. Ohjelmavarojen kansallisessa jaossa suoritusvarauksen saaminen on kuitenkin jo ennakoitu, joten varsinaista uutta rahoitusta ei valitettavasti enää ole jaettavissa.

Komission julkaisemien tietojen mukaan EU-tasolla yhteensä 128 rakennerahasto-ohjelmaa toteutui täydellisesti kaikkien tuloskehystavoitteidensa osalta, 164 osittain ja kolme ESR-ohjelmaa eivät saavuttaneet miltään osin tuloskehystavoitteitaan. Noin 16 miljardia euroa suoritusvarauksia (EU-rahoitusosuus) voitiin kohdistaa ohjelmiin suunnitellusti ja 3,6 miljardia euroa jouduttiin uudelleen allokoimaan. Suomi, Latvia, Luxemburg ja Slovenia olivat ainoat jäsenvaltiot, joissa mitään uudelleen allokointia tai jatkoselvityksiä ei tarvinnut tehdä. Suomen hyvää tulosta selittää riittävän varovasti asetettujen tuloskehysindikaattorien tavoitetasojen lisäksi myös se, että ohjelmia on meillä vain kaksi (Manner-Suomi ja Ahvenanmaa).

Myös maksatusasteiden vertailu EU-tasolla on Suomen kannalta varsin imartelevaa. EAKR:n osalta olemme Kyproksen jälkeen toisena – kesäkuun lopussa maksatusasteemme oli 45 % kun EU:n keskiarvo oli 27 %. ESR:n puolella maksatukset ovat EU-tasolla edenneet EAKR:ää ripeämmin keskiarvon ollessa kesäkuun lopussa 32 % - vaikka Suomen maksatusaste myös ESR:ssä oli 45 %, riitti se Luxemburgin, Hollannin, Kyproksen ja Saksan jälkeen "vasta" viidenteen sijaan.

Nyt, kun toteumaa verrataan koko ohjelman kehykseen, jossa myös suoritusvaraus on mukana, oli varausaste marraskuun alussa 83,4 % ja maksatusaste 47,6 %. ESR on maksatusasteellaan 48,9 % EAKR:ää edellä 2,1 prosenttiyksikköä, mutta varausasteissa ero on vastaavasti EAKR:n hyväksi 2 %-yksikköä. Kunta- ja muuta julkista rahoitusta on kaikissa toimintalinjoissa kertynyt edelleen yli minimitarpeen, kaiken kaikkiaan 18,8 % toteutuneista julkisista maksatuksista.

Vähähiilisyyttä tukevien EAKR-hankkeiden osuus kaikesta varatusta EAKR-ohjelmarahasta oli marraskuun alussa jo 24,98 %, mutta maksatuksista laskettuna vasta 20,67 %. Tavoitetaso 25 % on siten tätä lukiessa kenties jo varausten osalta ylittynyt. Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden EAKR-erityisrahoituskehys on jo 94-prosenttisesti varattu, kun taas EAKR:n perusrahoituksen kehyksestä on varattu 78 %. ESR:n TL5:n (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) osuus kaikista ESR-varauksista oli marraskuun alussa 18,8 % mutta maksatuksista 20,7 % eli yli asetuksen edellyttämän 20 %:n osuuden.