Rakennerahastojen uutiskirje 22.9.2016

Lue uutiskirje selaimesta

Suomi panee täytäntöön EU:n pk-yritysaloitteen: Uusia mahdollisuuksia vauhdittaa talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä

Suomen hallitus on tehnyt sopimuksen EIP-ryhmän (Euroopan investointipankki ja Euroopan investointirahasto) ja Euroopan komission kanssa pk-yritysten tukemista koskevan aloitteen täytäntöönpanosta Suomessa. Aloitteen myötä Suomeen odotetaan tarjottavan 400 miljoonaa euroa uutta rahoitusta pk-yrityksille.

Suomi osallistuu aloitteeseen 40 miljoonalla eurolla EU:n rakennerahaston ja sen kansallisen osarahoituksen kautta. Rahoituksen vipuvaikutus syntyy pankkien luotoilla pk-yrityksille riskinjakomekanismin kautta. Kun siihen lisätään EIP-ryhmän osuus, entistä useampi pk-yritys hyötyy EU:n rahoituksesta edullisin ehdoin, kuten alhaisemmat lainakorot ja keventyneet vakuusvaatimukset. Tällä rahoitusvälineellä vauhditetaan yksityisiä investointeja ja autetaan pk-yrityksiä luomaan työpaikkoja.

Lue lisää

Pk-yritysaloitteesta rakennerahastot.fi-sivuilla: http://www.rakennerahastot.fi/pk-yritysaloite

Jo lähes 3000 hanketta käynnistynyt

Syyskuun puolivälissä (14.9.) oli rakennerahasto-ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä (pl. suoritusvarausosuus) varattu hankkeisiin jo 38,5 % eli runsas kolmasosa. Todettakoon, että EAKR:n osalta julkinen rahoituskehys on nyt 40 miljoonaa euroa aiempaa pienempi, sillä komissio hyväksyi toukokuussa ohjelmanmuutoksen, jossa 20 milj. euroa TL1:ltä ja 20 milj. euroa TL2:lta siirrettiin pois ohjelmasta uuden pk-yritysaloitteen käynnistämiseksi.

Lue lisää

Uusia rahoitusmahdollisuuksia kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla

Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokran Tampereella 9.9.2016 järjestämä kansalaislähtöisen kehittämisen päivä kokosi yhteen 50 Euroopan sosiaalirahaston sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan (toimintalinja 5) hankekonkaria, kunta- ja järjestötoimijaa sekä rahoittajaa.

Kansalaistoimijalähtöisessä kehittämisessä ihmiset edistävät hyvinvointia ja osallisuutta yhdessä tekemällä ja osallistumalla osallistuvat asuinalueensa palveluiden ja toimintojen kehittämiseen.

Lue lisää

Uusia kumppaneita ja sisältöä ideallesi Itä-Suomessa

Rakennerahastosivuille on nyt lisätty mahdollisuus etsiä kumppaneita ja ideoita tukemaan käynnissä ja valmisteilla olevien hankeajatusten toteuttamista. Lähetä kuvaus ideastasi tai työstämästäsi aiheesta alla olevaan sähköpostiosoitteeseen ja julkaisemme sen sivulla. Esitä kehittämisideasi tai ongelmasi lyhyesti, kerro mitä erityisesti etsit ja mihin tarvitset apua. Esitykset julkaistaan pdf-tiedostoina. Käynnissä olevat hankkeet voivat etsiä toteutusvaihtoehtoja tai konkreettisia ratkaisuehdotuksia kohtaamilleen kehittämiskohteille. Käy katsomassa mitä ideoita sivustolla on jo esillä!

Sähköpostiosoite, johon voit lähettää rakennerahastosivuilla julkaistavaksi kuvauksen ideastasi: sirpa.leikas(at)ely-keskus.fi

Tutustu uuteen sivustoon: www.rakennerahastot.fi/Itä-Suomi > Toimintaa ja tuloksia > Uusia kumppaneita ja ideoita

Itä-Suomi ottaa askeleen kohti kiertotaloutta

Leppävirralle valmistuu jouluksi Itä-Suomen yhteinen jätteenpolttolaitos. Ekovoimalaitoksessa tullaan hyödyntämään noin 640 000 asukkaan tuottamia jätteitä 57 eri kunnasta.

Riikinvoiman Ekovoimalaitos vastaanottaa valmistuessaan kotitalouksien ja yritysten polttokelpoista sekajätettä 145 000 tonnia vuosittain. Se tarkoittaa joka päivä 20 täysperävaunullisen rekan kuormaa.

Kierrätykseen kelpaamatonta yhdyskuntajätettä kuljetaan Leppävirralle Itä-Suomen, Keski-Suomen ja Kainuun alueilta. Laitoksessa jäte jalostetaan energiaksi, sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos turvaa lähes koko Varkauden kaupungin kaukolämmön tuotannon.

Lue lisää

EU-hankkeita esillä Porin SuomiAreenassa

Porin SuomiAreenassa esiteltiin työ- ja elinkeinoministeriön teltalla heinäkuussa myös noin 20 EU-hanketta. Hämeen ELY-keskuksen rahoittamia hankkeita esillä oli kolme: From Waste to Taste, Festaripörssi ja Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa.

Lue lisää

Kasvua hakevien yritysten erityispalvelut Etelä-Suomessa

Kasvuyritykset ovat olleet tärkeässä roolissa jo pidemmän aikaa hallituksen, ministeriöiden ja ELY-keskuksen yritysrahoituksen linjauksissa. Rahoitusta voidaan myöntää muuhunkin kehitystoimintaan, mutta valtiolliset rahoituslaitokset painottavat rahoituslinjauksissaan erityisesti kasvuhaluisia yrityksiä, kasvuyrityksiä ja kansainvälistymistä.

Hallituksen uusilla kärkihankkeillakin pyritään kannustamaan yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään entistä voimakkaammin ja nopeammin. Kasvuyritysten odotetaan näyttävän suuntaa myös muille yrityksille omalla toiminnallaan. Suomi tarvitsee kaiken kokoisten yritysten kasvua sekä kotimarkkinoiden ja etenkin viennin kautta. Yritysten avulla Suomen talous saadaan uuteen noususuhdanteeseen.

Lue lisää

Mikä on maakunnan yhteistyöryhmä MYR?

Jokaisessa maakunnassa toimii maakunnan yhteistyöryhmä (MYR), jonka tehtävänä on huolehtia maakunnan aluekehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta. Yhteistyöryhmä on ainutlaatuinen maakunnan keskeisistä toimijoista muodostuva joukko. Siinä on kattavasti edustettuina maakunnan alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot: Jäsenistä kolmasosa edustaa maakuntahallintoa eli kuntasektoria, toinen kolmannes ohjelmia rahoittavia valtion viranomaisia sekä valtionhallintoon kuuluvia organisaatioita ja kolmas kolmannes keskeisimpiä etujärjestöjä. Lisäksi MYR täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla.

Lue lisää: rakennerahastot.fi Itä-Suomen osiosta

Oivalluksia energiasta Vaasassa 4.–5.10.2016

Oivalluksia Energiasta on kaksipäiväinen benchmarking-tapahtuma, joka pureutuu yhteen Pohjanmaan menestyksen keskeisistä kasvualoista: energiaan. Pääsemme  yrityskäynnille, tutustumaan laboratorioihin ja saamme monipuolisen katsauksen maakunnan energiaosaamiseen.

Osiris-hankkeen edustajien samanaikainen vierailu Vaasaan tarjoaa länsisuomalaisille toimijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden verkottua kuudesta muusta eurooppalaisesta maasta tulevien energia-alan edustajien kanssa.

Lue lisää

Rakennerahasto-info: Aktiivista kehittämistä Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon liitto, ELY-keskus ja Tekes järjestävät 3.11.2016 aamupäivän tilaisuuden EU:n rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuuksista maakunnassa. Tilaisuus on kohdennettu maakunnan kehittäjille eli hankkeita potentiaalisesti toteuttaville organisaatioille (kunnat, kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yhdistykset, osuuskunnat). Tilaisuudessa kerrotaan millaista kehittämistä maakunnassa tarvitaan sekä esitellään hanke-esimerkkejä. Asiantuntijapuheenvuoron aiheesta "Digitalisaation mahdollisuudet  teollisuudessa" pitää tutkimusprofessori Heikki Ailisto VTT:ltä.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen

EAKR-hankkeiden vetäjäjille koulutusta Etelä-Suomessa

Uudenmaan liitto järjestää kaksi starttivaiheen EAKR-koulutuspäivää. Koulutukset pidetään 26.9. ja  3.10.2016 kello 9-16 Eteran auditoriossa Länsi-Pasilassa, Pasilankatu 4 B. Ohjelma on molempina päivinä sama.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Hankehaut Itä-Suomessa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden hakuajat päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Seuraava hankehakukierros päättyy Itä-Suomessa EAKR:n osalta 23.9.2016. ESR:n osalta haku päättyy Etelä-Savossa 30.9., Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa 3.10.2016.

Lue lisää

6Aika-strategian EAKR-haku käynnissä

Kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian EAKR-hankehaku käynnistyi 1. syyskuuta. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, joka liittyy kiertotalouteen, resurssiviisauteen sekä älykkään kaupungin ratkaisuihin.

Rahoitusta on tarjolla hankkeille Suomen kuuden suurimman kaupungin alueilla. Kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto.

Lue lisää

Kaikki hakuajat

Voit katsoa kaikki EAKR- ja ESR-hakuillmoitukset täältä:

http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat