Rakennerahastojen uutiskirje 10.3.2016

Valtioneuvosto päätti alueiden kehittämisen painopisteet

Alueiden kehittämisessä korostuvat kasvu ja tasapuolisuus

Hallitus päätti 25.2.2016 aluekehittämisen painopisteistä vuosille 2016–2019. Painopisteet ovat uudistumisella kasvua, elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta ja hyvinvointia kumppanuuksilla.

– Painopisteet tukevat hallituksen kärkihankkeiden toteuttamista. On tärkeää, että kärkihankkeissa ja niiden toimenpiteissä otetaan alueiden vahvuudet ja erityispiirteet huomioon sekä sovitetaan eri hallinnonalojen toimet mahdollisimman hyvin yhteen. Biotalouden kehittäminen on hyvä esimerkki siitä missä tarvitaan monien eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä, korostaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Hallituksen tavoitteena on nostaa maan talous kestävälle kasvun uralle koko Suomen voimavaroja hyödyntämällä. Suomen kilpailukyvyn rakentamisessa keskeistä on myös ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteena on, että koko maassa on myös tulevaisuudessa tasapuoliset palvelut ja elämisen edellytykset. 

– Hallitus katsoo Suomea kokonaisuutena ja huomioi eri alueiden erilaiset vahvuudet. Aluekehittämispäätöksessä on nostettu esiin alueiden kehittämisen kannalta keskeiset asiat, kuten saavutettavuus, yritysten uudistumisen tukeminen sekä yhteistyöverkostot, toteaa ministeri Rehn.

Lue lisää

Ohjelmakauden 2007–2013 rakennerahastovarat käytettiin 99,7-prosenttisesti

Edellisen ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmien maksatukset päättyivät viimeistenkin hankkeiden osalta helmi-maaliskuun vaihteessa. Tämän jälkeen maksatuslukuihin saattaa vielä tulla esim. takaisinperinnöistä johtuvia tarkistuksia. Maaliskuun alussa (2.3.2016) komissio hyväksyi myös Suomen vuoden 2015 lopulla toimittamat Itä- ja Länsi-Suomen EAKR-ohjelmia koskeneet ohjelmanmuutosesitykset, joilla pyrittiin varmistamaan ohjelmien täysimääräinen toteutuminen. Ao. ohjelmien seurantakomiteat olivat hyväksyneet esitykset 30.11.2015 päättyneillä kirjallisilla menettelyillä. Valtioneuvosto päätti 17.12.2015 esitysten toimittamisesta komission käsiteltäviksi. 

Kun toteutuneita julkisen kokonaisrahoituksen (EU+valtio+kunta+muu julkinen) maksatuksia verrataan ohjelmien nyt voimassaoleviin rahoituskehyksiin, voidaan todeta ainoastaan Itä-Suomen EAKR-ohjelman jääneen aavistuksen alle 100 prosentin toteutustason, eli 98,8 prosenttiin (taulukko).

Lue lisää

Komission edustajat ihastuivat ESR-rahoitteiseen Helsingin Ohjaamoon

Osastopäällikkö Jordi Curell Gotor ja ohjelmajohtaja Miia Rossi-Gray EU:n komission työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus -pääosastolta (DG EMPL) tutustuivat 4.3.2016 Helsingissä toimivaan alle 30-vuotiaille nuorille suunnattuun matalan kynnyksen palvelupisteeseen Ohjaamoon. Toiminnasta oli paikalla kertomassa Ohjaamon henkilökuntaa sekä yksi kumppaniverkoston ja yksi asiakkaiden edustaja.

Suomessa toimii tällä hetkellä 32 Ohjaamoa, joista Helsingin Ohjaamo 25 työntekijällään on kaikkein suurin. Ohjaamoon voivat asiakkaat tulla erilaisten ratkaisua tarvitsevien asioittensa kanssa. Kaiken avun lopullisena tavoitteena on kuitenkin auttaa nuorta selkiinnyttämään omaa elämäntilannettaan, omia toiveitaan ja sitä, miten opinto- ja työllistymistavoitteet voitaisiin saavuttaa. Nuorilla itsellään on tulevaisuutensa suunnittelussa aktiivinen rooli.

Toiminnassa mukana olevat tahot (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) ovat toimintamallista innostuneita. Tärkeätä oli huomata myös se, että Helsingin Ohjaamossa on alusta asti paneuduttu miettimään sitä, miten toimintaa jatketaan sitten, kun hankerahoitus aikanaan päättyy.

Helsingin Ohjaamon toimintamalli moniammatillisine palveluineen herätti komission edustajissa suurta kiinnostusta. Tutustuminen hankkeen toimintaan sujui iloisessa ja avoimessa hengessä.

Kuvassa vasemmalta aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEMistä, Ohjaamon asiakas Brice Persons, osastopäällikkö Jordi Curell Gotor ja ohjelmajohtaja Miia Rossi-Gray komissiosta, työelämävalmentaja Katja Mannerström Ohjaamosta, projektikoordinaattori Hunderra Assefa Monik ry:stä, projektipäällikkö Sirkku Reponen ja suunnittelija Saana Rantsi Ohjaamosta sekä erityisasiantuntija Tapani Kojonsaari TEMistä.

Lue Ohjaamo-toimintaa työ- ja elinkeinoministeriössä koordinoivan erityisasiantuntija Tapani Kojonsaaren blogi  https://www.tem.fi/ajankohtaista/blogit/tematiikkaa-blogi/tapani_kojonsaari_ohjaamot_palvelevat_matalalla_kynnyksella.120060.blog

ja Helsingin Ohjaamosta http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yritykset/tyollisyys/Ohjaamo/

Tasan yhdessä tarjoaa konkretiaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen

Eri sukupuolten ja väestöryhmien haasteet eroavat toisistaan. Miten erot voi huomioida haavoittuviin ryhmiin kohdistuvissa hankkeissa?

Vielä ehdit mukaan Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 tilaisuuteen. Sokra- ja Solmu-koordinaatiohankkeiden järjestämä seminaari pidetään 15.3.2016 Paasitornissa Helsingissä. Seminaarin pääpuhujana on voimauttavan valokuvan kehittäjä Miina Savolainen, joka opettaa meitä katsomaan toisin. Esillä ovat laajasti myös toimintalinjan 5 hankkeet.

Ohjelma ja ilmoittautuminen (10.3. mennessä)
https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tapahtumat/-/tapahtumalistaus/view/1375761

Seuraa tilaisuutta etänä: http://videonet.fi/web/thl/20160315/.

Twitter: #osallisuusseminaari

Etelä-Suomen yritysrahoituslinjaukset päivitetty

Etelä-Suomen yritysrahoituslinjaukset on päivitetty ja ne löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta. Linjausten päivitykselle oli tarvetta, koska Etelä-Suomen alueella ei ole enää aikaisemmassa linjauksessa mainittuja äkillisiä rakennemuutos- eikä erityistukialueita. Merkittävin vaikutus tällä on Uudenmaan alueelle – kehittämisavustusta ei enää myönnetä Uudenmaan alueella toteutettaviin investointi- eikä tuotekehityshankkeisiin.

Lue lisää

Kengityssepistä hirnuva pula

Hevosten kavionhoitoon ja kengittämiseen erikoistuneista ammattiosaajista alkaa olla maassamme pula. Tällä hetkellä Suomessa on 150 päätoimista kengitysseppää. Heistä valtaosa on siirtymässä eläkkeelle 10–15 vuoden kuluttua.

Kengityssepän ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta annetaan kolmessa ammattiopistossa: Ylä-Savon ammattiopistossa, Harjun oppimiskeskuksessa ja Ypäjän hevosopistossa. Niistä valmistuu vuosittain 10–20 uutta seppää. Lähes kaikki työllistävät itsensä yrittäjinä. Aiemmin miesvaltainen ala on samalla pikkuhiljaa naisistumassa.

Pohjois-Savossa on alettu varautua kengitysseppien eläköitymisestä aiheutuvaan tilanteeseen. Ylä-Savon ammattiopistossa alkoi helmikuun alussa EU-rahoitteinen hanke, jossa kehitetään erityisesti sairaiden hevosten kengitysosaamista yhteistyössä Savon eläinsairaalan kanssa.

Lue lisää

Teollisuuden oppimisympäristöt Pohjois-Savossa yksiin kansiin

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto ovat toteuttaneet lukuisia teollisia oppimisympäristöjä maakuntaan Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen EAKR- ja ESR-osarahoittamana. Oppimisympäristöjä voidaan koulutustoiminnan lisäksi hyödyntää yritysten tutkimus-, tuote- ja tuotannonkehitystoiminnassa.

16 teollisuuden oppimisympäristön tarjoamat palvelut ja laitteistot on nyt koottu selkeäksi esitteeksi, johon voit tutustua.

Tutustu esitteeseen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etelä-Suomen EAKR-haussa rahoitusarviointiin 45 hanketta

Etelä-Suomen kuuden maakunnan alueelta jätettiin EAKR-haun kakkosvaiheessa 45 hankehakemusta. Nämä etenevät seuraavaksi maakuntien yhteistyöryhmien arviointiin. Uudenmaan liiton rahoituspäätökset saadaan vielä ennen kesälomakautta. Haun ykkösteemana oli kiertotalous.

Eniten hakemuksia tuli Uudeltamaalta ja Etelä-Karjalasta, molemmista kymmenen hakemusta. Useamman maakunnan alueelle ulottuvia hankkeita oli yhdeksän.

– Haun ideavaiheessa näytimme keltaista tai vihreää valoa 54 hankkeelle. Näistä jalostui mukava määrä konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia hankkeita. Joitakin ideoita saatiin loppumetreillä vielä yhdistettyä isommiksi hankekokonaisuuksiksi, kertoo rakennerahastoasiantuntija Petri Veijalainen Uudenmaan liitosta.

Lue lisää

6Aika ESR-haku avoinna 1.3. –15.4.2016, hakuinfo Turussa 7.3.

Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-pilottihaku on avoinna 1.3.–15.4.2016. Hankehaussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen 6.1 mukaisia ja Avoin osallisuus ja asiakkuus -painopisteeseen kohdistuvia hankkeita. Teemana on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen.

Rahoitettavissa hankkeissa on oltava toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta, ja hankkeiden on kohdistuttava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu). Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Lue lisää

Kaikki hakuajat

Täältä löydät kaikki EAKR- ja ESR-ohjemien hakuajat.

http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat