Rakennerahastojen uutiskirje 3.6.2016

Lue uutiskirje selaimessa

Rakennerahasto-ohjelma etenee hyvin

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 ohjelman seurantakomitean kokous pidettiin 18.-19.5. Oulussa. Keskustelussa oli mm. ohjelman eteneminen ja tuloksellisuus, tietojärjestelmätilanne ja maakuntahallinnon uudistus. Pääsääntöisesti etenemiseen oltiin tyytyväisiä. Ohjelman julkisesta rahoituksesta on varattu noin kolmannes ja maksettu hankkeiden toteutuksen mukaan noin viidennes.

Seurantakomitea kokousti Liminganlahden luontokeskuksessa ja tutustui EAKR-tuella edellisellä ohjelmakaudella toteutettuun lintunäyttelyyn.
Lue lisää: http://www.liminganlahti.fi/etusivu.html

Hyvä hanke lähtee tarpeesta ratkaista joku ongelma paremmin kuin ennen on tehty!

Oulun erinomaiset esimerkit start up yritys Tacto Tek Oy ja ESR-hankkeet työvoiman liikkuvuuden edistämisestä ja työllistämisestä näyttivät käytännössä, miten hyvää toimintaa Pohjois-Pohjanmaalla on. Tekijöiden innostus, sitoutuminen ja osaaminen oli aivan mahtavaa.

Lue koko juttu Pohjois-Suomen osiosta

Uranoste hankkeen palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Toiminta on suunnattu erityisesti teknisen ja kaupallisen alan osaajille. Hankkeessa on mukana kaupallisten ja teknisten alojen ammattiliittoja.
Lue lisää: http://uranoste.fi

Oulun kaupunkiseudun työllisyyspalvelut on palveluyksikkö, joka tukee pitkään työtä hakeneiden kuntalaisten työllistymistä ja työelämäosallisuutta sekä toimialakohtaista yritysyhteistyötä. Verkkosivuilla voi katsoa onnistumistarinoita.
http://www.ouka.fi/oulu/tyollisyysverkko/oulun-kaupungin-tyollisyyspalvelut

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman etenemistä raportoidaan vuosiraportilla, josta nykykäytännön mukaan tehdään myös ns. kansalaispainos. Siinä on paljon hyvää tietoa ja hanke-esimerkkejä, jotka saivat seurantakomitealta kiitosta.

Komission edustajat tutustuivat Oulun ja Rovaniemen ESR-hankkeisiin ja vähävaraisten avun rahaston (FEAD) toimintaan

Lue lisää hankevierailuista rakennerahastot.fi-sivuilta

ESIR-rahasto lähtenyt hyvin käyntiin – jatkoa ehdotetaan vielä vuoden 2018 jälkeen

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) otettiin käyttöön vuosi sitten. Onnistuneen alun ansiosta rahastolle ehdotetaan jatkoa vuoden 2018 jälkeenkin. Suomeen ESIR-rahoitusta on tulossa muun muassa energiatehokkaalle Pasilan TRIPLA-kauppakeskushankkeelle.

Lue lisää

Toukokuun EAKR-hanke Etelä-Suomessa: Ilmastokatu herättelee päästötalkoisiin

Helsingin Iso Roobertinkadulla sekä Vantaan Tikkuraitin ja Asematien Ilmastokaduilla ideoidaan vähähiilisyyden edistämisen keinoja rakennetussa kaupunkiympäristössä.

Hanke haastaa katualueiden asukkaat, yritykset, kiinteistönomistajat sekä kaupungit ideoimaan ja kokeilemaan ratkaisuja, joilla voidaan leikata energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Käytännössä vähähiilisyys toteutuu usein pienillä valinnoilla, esimerkiksi säätämällä patterit pienemmälle, liikkumalla lihasvoimalla ja ottamalla energiaa auringosta. Yrityksille tarjotaan tukea liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisessä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ilmastokatu on Helsingin ja Vantaan kaupunkien, HSY:n, Green Building Council Finlandin ja Aalto-yliopiston yhteishanke, joka käynnistyi vuonna 2015. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja on osa maamme kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa.

Lue lisää

Näkökulmia sosiaalisiin innovaatioihin

Rakennerahasto-ohjelman toimilla odotetaan saatavan aikaan sosiaalista innovointia. Erityisesti sosiaalirahastosta tuetusta toiminnasta tulee tunnistaa, minkälaisia sosiaalisia innovaatioita on saatu aikaan. Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on tärkeää, jotta ohjelmalla pystytään vastaamaan paremmin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen ennen niiden laajempaa hyödyntämistä on tärkeä osa sosiaalirahaston toimintaa.

Sosiaalisia innovaatioita odotetaan erityisesti nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämisessä, työurien pidentämisessä, työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisessä, koulutuksen keskeyttäneiden motivoimiseksi ja uusien koulutusratkaisujen löytämiseksi, aikuisten osaamistason nostamiseksi sekä huono-osaisempien sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi.

Lue lisää rakennerahastot.fi-sivuilta: https://www.rakennerahastot.fi/sosiaaliset-innovaatiot

Rakennerahastoista uutta potkua Etelä-Savon aluekehitykseen – syksyn 2016 teemahaku käynnistyi 1.6.2016

Etelä-Savossa on EU:n rakennerahastoista vuosittain myönnettävissä noin 23 miljoonaa euroa maa­kunnan elinkeinoelämän, innovaatiotoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, tuottavuuden ja työhy­vinvoinnin parantamiseen sekä kansainvälistymiseen ja sitä kautta maakunnan kilpailukyvyn vahvis­tamiseen. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on hyväksynyt syksyn 2016 teemahaun teemat, joihin haettavien hankkeiden hakuaika käynnistyi 1.6.2016. Hankehakuteemojen avaamiseksi hakijoille järjestetään 14.6.2016 infotilaisuuksia/työpajoja.

Lue lisää

Nyt kannattaa hakea rahoitusta rakennerahasto-ohjelmasta Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) päätti tänään pidetyssä kokouksessa rakennerahastohankkeiden syksyn hakukierroksesta. Pohjois-Karjalassa Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan voi jättää hankehakemuksia jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan määräaikoina. Seuraava haku päättyy EAKR:n osalta 23.9. ja ESR:n osalta 3.10.2016.

Lue lisää

Temaattiset Torstait Länsi-Suomessa: Hankeideasparraus ja Hankeidealeiri

Länsi-Suomen RR-ELY käynnistää yhdessä länsisuomalaisten maakuntien liittojen kanssa keväästä syksyyn 2016 kestävän Temaattiset Torstait: Hankeideasparrauksen, jossa osallistujat saavat neuvoja hankeideoidensa kehittämiseksi.

Hankeideasparraus on vapaaehtoinen apu sinulle, jolla on oivallus syksyn 2016 rakennerahastohakua varten. Idea voi olla täysin uusi tai se voi olla syntynyt jo käynnissä olevan hankkeen kehittämistoiminnan kautta. Osallistujat saavat neuvoja ideoiden kehittämiseksi kohti vaikuttavampia hankkeita.

Lue lisää

Hakuinfoja Etelä-Suomessa koskien 3.10.2016 päättyvää ESR-hakua

Hämeen ELY-keskus järjestää Helsingissä tiistaina 7.6.2016 ja Kouvolassa torstaina 18.8.2016 saman sisältöiset ESR-hakuinfot koskien 3.10.2016 päättyvää ESR-hakua. Infoissa esitellään avautuvan haun painotuksia sekä käydään läpi hyvän hakemuksen keskeisiä kohtia.

Lue lisää

Kaikki hakuajat

Täältä löydät kaikkien alueiden hakuajat sekä valtakunnallisten hakujen hakuajat: https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Kaikki tapahtumat

Täältä löydät kaikkien alueiden tapahtumat sekä valtakunnalliset tapahtumat: https://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat