Rakennerahastojen uutiskirje 22.12.2016

Investointeja ihmiseen – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta

Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 60 vuotta Rooman sopimuksesta ja Euroopan sosiaalirahaston perustamisesta. Suomessa sosiaalirahaston toimintaa on ollut jo 20 vuotta. Juhlavuoden käynnistää Investointeja ihmiseen – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta -tilaisuus Helsingissä. 

Lue lisää

Pohjois-Suomen menestystarinat

Eurooppa tarvitsee uusia menestystarinoita. Ne tulevat yhä useammin olemaan erilaisten haasteiden voittamista älykkäiden ratkaisujen avulla. Alueiden menestyksestä hyötyy koko Eurooppa – niin ihmiset, talous kuin luontokin.

Lue lisää

EAKR-rahoitus vauhdittaa kehitystä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa

EU-ohjelmakauden 2014–2020 yksi keskeisistä teemoista on vähähiilinen talous. Suomen EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin.  Ohjelmakauden rahoitusvolyymi Etelä-Savossa koko seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle on rakennerahasto-ohjelmien osalta noin 101 miljoonaa euroa, jonka päälle kertyy toinen puoli kansallista rahoitusta, eli yhteensä hieman yli 200 miljoonaa euroa. Rahoittajina ovat Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Tekes.

Lue lisää

Ydinviesti kulkee kaikessa mukana

Yli sata hanketoimijaa Länsi-Suomesta kokoontui 8. joulukuuta Tampereen Mediapolikseen opiskelemaan vaikuttavan viestinnän keinoja.

Tilaisuuden teesejä olivat mm. nämä:

  • ennen kuin voi kirkastaa viestiä täytyy kirkastaa tekemistä
  • ei ole olemassa hankeviestintää, on vain viestintää
  • älä pamauta tuloksia esille vasta hankkeen päättyessä, hyödynnä kaikki vuorovaikutustilanteet
  • älä pelkää kertoa nollatuloksista tai epäonnistumisista
  • viestintä ei ole erillinen osa hanketta
  • tarinat kertovat enemmän kuin numerot

Lue lisää

Rakennerahastot luomassa tulevaisuuden asumisen vaatimuksia palvelevaa kehitysympäristöä

Mikkelin ammattikorkeakoulussa koulutetaan talotekniikan insinöörejä energiatehokkuuden ja LVI-tekniikan ammattilaisiksi. Koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueita ovat energiatehokkuus, rakennusten ilmanvaihtoon ja sisäilmaan liittyvät asiat sekä mallinnus- ja simulointimenetelmien kehitys. Koulutuksen tiivis yhteistyö yritysten kanssa ja aktiivinen tutkimustoiminta pitävät koulutuksen ajanmukaisena ja antavat opiskelijoille hyvät työllistymismahdollisuudet. Palvelutoiminnassa Mikkelin ammattikorkeakoulu on keskittynyt erilaisiin taloteknisiin mittauksiin ja yhdessä yritysten kanssa suoritettaviin kehitysprojekteihin.

Lue lisää

Kolmen päivän EU-kokousputki TEM:n auditoriossa

Euroopan unionin rahastoasioita käsiteltiin monesta eri näkökulmasta 13.-15.12. TEM:n Eteläesplanadin auditoriossa, kun ensin tiistaina 13.12. kokoontui Vähävaraisten avun ruoka-apuohjelman (FEAD) vuosikokous, seuraavana päivänä rakennerahasto-ohjelman vuosikokous ja kolmantena päivänä vielä rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea.

Lue lisää

Etelä-Suomen EAKR-hakuun yli sata hankeideaa, pääteemat digi ja avoin data

Etelä-Suomen EAKR-haun ideavaihe sai digiratkaisujen ja avoimen datan nikkarit liikkeelle. Kuudesta maakunnasta jätettiin määräaikaan mennessä 103 hankeideaa. Ideat ovat nyt maakunnissa arvioitavina. Hakijoille on luvassa palautetta 13. tammikuuta mennessä. Kuluvan rahoituskauden kolmannessa EAKR-haussa rahoitetaan erityisesti liiketoimintaa edistäviä digitaalisen uudistumisen ja avoimen datan hankkeita.

Lue lisää

Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -ohjelma kokoaa toimijoita aluetapahtumiin

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -koordinaatiohanke järjesti syksyn aikana kaksi aluetapahtumaa työelämän kehittäjille yhdessä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Tilaisuuksilla haluttiin koota yhteen alueelta eri työelämätoimijoita; Työelämä 2020-hankkeen alueverkostoja, alueellisia ja valtakunnallisia erityistavoitteeseen kuuluvia ESR-hankkeita, tutkijoita ja yrityksiä. Yhteisenä teemana oli hakea ratkaisuja kysymyksiin, miten alueilla voidaan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä vastata paremmin työelämän murroksen haasteisiin yrityksissä ja työpaikoilla.

Lue lisää

Osaamisen tunnistaminen edistää työhyvinvointia

Osaamisen tunnistaminen edisti työhyvinvointia ja sitoutumista yritykseen hoiva-alan pk-yrityksissä. Osaamisen näkyväksi tekeminen lisäsi työntekijöiden pystyvyyden tunnetta ja heijastui työilmapiiriin oman työn arvostuksen lisääntymisen kautta. Myös yrittäjä hyötyi osaamisen kartoittamisesta. Yrittäjälle muodostui kokonaiskuva siitä, keitä hänellä on töissä ja millä osaamisella. Tieto osaamisesta auttaa yrittäjää sijoittamaan ja mitoittamaan resurssit oikein, tuo osuvuutta rekrytointeihin ja koulutussuunnitteluun sekä auttaa löytämään ja hyödyntämään henkilöstön piilo-osaamista.

Lue lisää

Työhyvinvoinnin vuosikello selkeyttää johtamisjärjestelmää

Työhyvinvointia ja sen johtamista voidaan edistää ja selkeyttää työhyvinvoinnin vuosikellon avulla, todettiin ODL Liikuntaklinikan johtamassa Virettä firmaan (Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta pk-yrityksiin) -hankkeessa. Työhyvinvoinnin vuosikello tuo näkyväksi kaikki ne toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi pitäisi ottaa nykyistä selkeämmin johtamistyön osaalueeksi.

Lue lisää

Central Baltic 2014–2020 -ohjelman valtion vastinrahahaku pienhankkeille 20.12.2016–27.1.2017

Valtion vastinrahahaku Central Baltic 2014–2020 -ohjelman pienhankkeille on avautunut. Pienhanke on kestoltaan enintään 2 vuotta ja sen EAKR-rahoitusosuus on maksimissaan 200 000 euroa. Tavallisen kokoisten hankkeiden vastinrahahaku järjestetään myöhemmin. Vastinrahoitusta voi hakea suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön.

Lue lisää

EAKR-haku Länsi-Suomessa

Maaliskuun ensimmäiseen päivään jatkuva Euroopan aluekehitysrahaston hakujakso on avoinna Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Näistä maakunnista Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla käynnissä on vähähiilisyyden edistämiseen suunnattu teemahaku. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla avoinna ovat kaikki toimintalinjan 2 erityistavoitteet.

Lue lisää

ESR-haku käynnissä 16.12.2016 – 1.3.2017 Länsi-Suomessa

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun (ajalle 16.12.2016 - 1.3.2017) Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina.

Lue lisää

Itä-Suomen hankehaut

Kestävää kasvua ja työ

tä 2014–2020 -ohjelman vuosittaiset yhtenäiset aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden hakuajat päättyvät helmi–maaliskuussa ja syys–lokakuussa. Näiden lisäksi maakunnat voivat järjestää omia täydentäviä hakukierroksia. Seuraava rahoitushaku päättyy Itä-Suomessa 17.2.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet).

Lue lisää

Valtakunnallinen ESR-haku Osallistamalla osaamista, ideahaku 1.12.2016 – 31.1.2017, varsinainen haku 1.3. – 30.4.2017

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun koskien Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuutta. Haku on kaksivaiheinen. Ideahaku on ajalla 1.12.2016-31.1.2017 ja varsinainen haku 1.3.-30.4.2017. Hakemukset tulee jättää toimintalinjalle 4 erityistavoitteeseen 9.1. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai niiden tulee olla valtakunnallisesti merkittäviä.

Lue lisää

ESR-haku käynnistymässä – ilmoittaudu Etelä-Suomen hakuinfoon!

Hämeen ELY-keskus avaa alueellisen ESR -haun vuodenvaihteessa. Rahoitettaviksi haetaan  toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus kaikkiin kolmeen erityistavoitteeseen liittyviä hankkeita. Hakemuksia tulee näin ollen kohdistaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen (et 6.1.), tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen (et.7.1.) sekä työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseen (et 8.1.).

Lue lisää

Yleisön pyynnöstä vielä yksi viestintäkoulutuksen päivä, ilmoittudu mukaan 23.3. tilaisuuteen

Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät rahoittamilleen hankkeille marraskuussa Onnistunut hankeviestintä -koulutuksen. Hanketoimijoille tarjottiin mahdollisuus perehtyä viestintään ja saada siihen työkaluja. Koulutus osoittautui erittäin suosituksi. Tilaisuuteen osallistui noin sata henkilöä. Palautteen mukaan osallistujat olivat tyytyväisiä koulutukseen ja kokivat sen tarpeelliseksi.

Lue lisää

Kaikki hakuajat

Kaikki hakuajat on koottu tänne: http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Alueiden rakennerahastouutiskirjeet

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Poihjois-Suomi

Kuva: Jaana Ahlbäck