Työhyvinvoinnin vuosikello selkeyttää johtamisjärjestelmää

Työhyvinvointia ja sen johtamista voidaan edistää ja selkeyttää työhyvinvoinnin vuosikellon avulla, todettiin ODL Liikuntaklinikan johtamassa Virettä firmaan (Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta pk-yrityksiin) -hankkeessa. Työhyvinvoinnin vuosikello tuo näkyväksi kaikki ne toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan työhyvinvointia. Työhyvinvointi pitäisi ottaa nykyistä selkeämmin johtamistyön osaalueeksi.

Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n ja ODL Virettä firmaan-hankkeen yhteistyönä yrityksen johto ja työntekijät rakensivat yhdessä työhyvinvoinnin vuosikellon. Kokemukset prosessista olivat positiivisia ja vuosikellon koettiin kokoavan yhteen työhyvinvoinnin osa-alueet ja tuovan ne näkyväksi koko työyhteisölle.

Työhyvinvoinntiin panostaminen on kannattavaa, koska työhyvinvointi vähentää merkittävästi ns.
tekemättömään työhön liittyviä kustannuksia. Jotta työhyvinvointityötä toteuttaisiin systemaattisesti,
työhyvinvoinnin tulisi olla oleellinen osa johtamisjärjestelmää.

Lue lisää prosessista, joka johti työhyvinvoinnin vuosikelloon http://virettafirmaan.fi/yrittajatarinat/
Lisätietoja:
Asiantuntija, työyhteisövalmennus, Leena Keränen, puh. 050 312 7822, leena.keranen@odl.fi
Projektipäällikkö Jaana Ukonaho, puh. 050 312 5755, jaana.ukonaho@odl.fi
Toimialajohtaja Anu Vuolukka, puh. 044 5020 155, anu.vuolukka@sahakka.fi


Sähäkkä Oy perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan nuorille aikuisille psykiatrista kuntoutusta. Toiminnan ydinajatuksena oli luoda kuntouttava palvelukonsepti psyykkisesti oireilevien nuorten aikuisten kuntoutumiselle itsenäiseen elämään. Tarkemmin yrityksestä osoitteessa www.sahakka.fi .
Oulun Diakonissalaitos toteuttaa Virettä firmaan (Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pkyrityksiin) -hankkeen Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2015-2017). Hanke tarjoaa maksuttoman hyvinvointiohjelman 20:lle Pohjois-Pohjanmaalla toimivalle hoiva-alan pk-yritykselle (pl. päivähoito). Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja
työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hankkeen www-sivut: www.virettafirmaan.fi