Tietoa ohjelmasta ja sen toteuttamisesta

Ohjelmamanuaali (Programme Manual) on keskeinen tiedonlähde hanketoimijoille. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa ja ohjeistusta hankesyklin kaikista vaiheista. Manuaalia päivitetään ohjelmakauden aikana ja viimeisin (voimassa oleva) versio löytyy aina ohjelman kotisivuilta.  

Ohjelman kotisivuilta (www.centralbaltic.eu) löytyy keskeisten ohjelmadokumenttien lisäksi runsaasti muuta hanketoimijoiden kannalta relevanttia tietoa ja niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Ohjelman sihteeristö neuvoo rahoituksen hakemista ja hankkeiden toteuttamista koskevissa asioissa. Suomen kontaktipiste avustaa partnerihaussa. Yhteystiedot löydät ohjelman kotisivuilta.

Tietoa valtion vastinrahoituksesta

Keskisen Itämeren ohjelmassa EU rahoittaa 75 % suomalaisten hankekumppanien tukikelpoisista kustannuksista ja loput 25 % kumppanien tulee kattaa kansallisella rahoituksella, joka voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta.

Suomen valtio on varautunut kattamaan osan suomalaisten kumppaneiden tarvitsemasta kansallisesta rahoituksesta erilliseltä budjettimomentilta. Keskisen Itämeren ohjelmassa tätä ns. valtion vastinrahoitusta myöntää Varsinais-Suomen liitto hakemusten perusteella ja valtioneuvoston päättämän myöntämisvaltuuden puitteissa.

Vastinrahan hakemisesta ilmoitetaan ja ohjeistetaan hakukohtaisesti Varsinais-Suomen liiton kotisivuilla www.varsinais-suomi.fi. Lisää tietoa antaa Ville Roslakka.

Tietoa ensimmäisen tason valvonnasta (FLC)

Jokaisella suomalaisella hankekumppanilla tulee olla TEM:n sertifioima ensimmäisen tason valvoja, joka tarkastaa hankkeessa syntyneiden kulujen tukikelpoisuuden ennen niiden raportoimista. Tarkempaa tietoa Suomen valvontajärjestelmästä löydät täältä.