Tietoa ohjelmasta ja sen toteuttamisesta

Hankekäsikirja on keskeinen tiedonlähde hanketoimijoille. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa ja ohjeistusta hankesyklin kaikista vaiheista. Käsikirjaa päivitetään ohjelmakauden aikana ja viimeisin (voimassa oleva) versio löytyy aina ohjelman kotisivuilta

Ohjelman kotisivuilta (www.interregnord.com) löytyy keskeisten ohjelmadokumenttien lisäksi runsaasti muuta hanketoimijoiden kannalta relevanttia tietoa ja niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Ohjelman sihteeristö ja sitä tukeva Suomen tiedotuspiste neuvovat rahoituksen hakemista ja hankkeiden toteuttamista koskevissa asioissa. Yhteystiedot löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Tietoa valtion vastinrahoituksesta

Pohjoisen ohjelmassa EU rahoittaa 65 % suomalaisten hankekumppanien tukikelpoisista kustannuksista ja loput 35 % kumppanien tulee kattaa kansallisella rahoituksella, joka voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta.

Suomen valtio on varautunut kattamaan osan suomalaisten kumppaneiden tarvitsemasta kansallisesta rahoituksesta erilliseltä budjettimomentilta. Pohjoisen ohjelmassa tätä ns. valtion vastinrahoitusta myöntää Lapin liitto hakemusten perusteella ja valtioneuvoston päättämän myöntämisvaltuuden puitteissa.

Vastinrahan hakemisesta ilmoitetaan ja ohjeistetaan Lapin liiton kotisivuilla www.lapinliitto.fi. Lisää tietoa antaa Anna-Mari Auniola.

Tietoa ensimmäisen tason valvonnasta (FLC)

Jokaisella suomalaisella hankekumppanilla tulee olla TEM:n sertifioima ensimmäisen tason valvoja, joka tarkastaa hankkeessa syntyneiden kulujen tukikelpoisuuden ennen niiden raportoimista. Tarkempaa tietoa Suomen valvontajärjestelmästä löydät täältä.