Ohjelmien hallinto

Jokaisella ohjelmalla on hallintoviranomainen ja tarkastusviranomainen. Yhtä ohjelmaa (Keskinen Itämeri) lukuun ottamatta ne sijaitsevat Suomen ulkopuolella. 

Jokaisella ohjelmalla on seurantakomitea, jossa ovat edustettuna kaikki ohjelmaan osallistuvat maat. Valtioiden välisissä ja koko EU:n kattavissa alueiden välisissä ohjelmissa seurantakomitea valitsee rahoitettavat hankkeet, kun taas rajat ylittävissä ohjelmissa valinta on delegoitu yhdelle tai usealle hallintokomitealle.

Jokaisella ohjelmalla on yhteinen sihteeristö (yleensä hallinto-viranomaisen yhteydessä) ja joillakin on lisäksi sihteeristön sivupisteitä ja/tai tiedotus/kontaktipisteitä muissa osallistuvissa maissa.

Jokainen maa vastaa EAY-ohjelmien ensimmäisen tason valvonnan järjestämisestä. Valvontajärjestelmä voi olla keskitetty tai hajautettu, Suomessa se on hajautettu.

Lisää tietoa ohjelmien hallintojärjestelyistä ohjelmakohtaisilla sivuilla

TEM:n rooli EAY-ohjelmien hallinnossa

Työ- ja elinkeinoministeriö

  • toimii EAY-tavoitteen kansallisena vastuuviranomaisena, mutta ei minkään ohjelman hallintoviranomaisena
  • on edustettuna kaikkien EAY-ohjelmien seurantakomiteoissa ja toimii niiden puheenjohtajana kun on Suomen vuoro
  • osallistuu (seurantakomitean jäsenenä) hankkeiden valintaan B- ja C-ohjelmissa
  • vastaa EAY-ohjelmien suomalaisille hankekumppaneille myönnettävästä valtion vastinrahoituksesta, josta osa osoitetaan (eräiden) maakuntien liittojen hallinnoitavaksi
  • vastaa Suomen ensimmäisen tason valvonnan järjestämisestä ja sertifioi hankekumppaneiden valitsemat valvojat

Lisätietoa: Petri Haapalainen