Ohjelmien rahoitus

Kukin maa on saanut EAKR –potin A- ja B-ohjelmia varten (Suomi 161,3 milj. euroa), jonka se on jakanut niiden ohjelmien kesken joihin se osallistuu (mukaan lukien ENI CBC –ohjelmat). Yksittäisten A- ja B-ohjelmien EU-rahoitus koostuu siten niihin osallistuvien maiden kontribuutioiden summasta. Toteuttamisessa summaa käsitellään kokonaisuutena, ilman maakohtaista kiintiöintiä. C-ohjelmieen EAKR-rahoitus osoitetaan suoraan EU:n budjetista.

EAKR-rahoituksen osuus rahoitettavissa hankkeissa vaihtelee 85 %:n ja 60 % välillä ohjelmasta (ja joissain ohjelmissa myös maasta) riippuen. Valtiontuen alaisessa toiminnassa osuus voi olla alempi. Vaadittava kansallinen rahoitus voi olla sekä julkista että yksityistä. Suomalaiset hankekumppanit voivat hakea ns. valtion vastinrahoitusta, jolla voidaan kattaa osa kansallisesta rahoitustarpeesta.

Lisää tietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta ohjelmakohtaisilla sivuilla: