Ohjelmien sisällölliset painopisteet

Kussakin ohjelmassa on määritelty enintään neljä toimintalinja sekä niiden alaiset erityistavoitteet. Keskeisiä toimintalinjoja ovat innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja elinkeinotoiminta (erityisesti pk-yritykset), ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne.

Lisää tietoa ohjelmien toimintalinjoista ja erityistavoitteista ohjelmakohtaisilla sivuilla: