Hallintoviranomainen

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin lääninhallitus. Vastuuhenkilö on ohjelmapäällikkö Iiris Mäntyranta.

Sihteeristö

Ohjelman yhteinen sihteeristö sijaitsee Luulajassa hallintoviranomaisen yhteydessä. Sihteeristön sähköpostiosoite on interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se ja (lääninhallituksen) puhelinnumero on +46 10 225 5000.

Sihteeristön tueksi on perustettu Suomen tiedotuspiste Rovaniemelle Lapin liiton yhteyteen. Tiedotuspisteen tehtäviä hoitavat Anna-Mari Auniola (puh. 0400 762 372) ja Maiju Jolma-Taylor (puh.040 660 8546)

Sihteeristön kaikkien henkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Seurantakomitea  

Ohjelman seurantakomiteassa on Suomesta yhdeksän jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat työ- ja elinkeinoministeriötä, muuta valtion keskushallintoa, aluehallintoa, sosiaalipartnereita ja Saamelaiskäräjiä. Seurantakomitean kaikkien jäsenten nimet löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Hallintokomiteat

Pohjoisen osa-alueen hallintokomiteassa on Suomesta kuusi jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat ohjelma-alueen maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia. Sápmin osa-alueen hallintokomiteassa on Suomesta kolme jäsentä ja varajäsentä, jotka kaikki ovat Saamelaiskäräjien nimeämiä. Hallintokomiteoiden kaikkien jäsenten nimet löytyvät ohjelman kotisivuilta.

TEM:n yhteyshenkilö

Helinä Yli-Knuutila (p.029 5047 146)