Hankevalinta käyntiin Suomen ja Venäjän välisissä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa

Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat ovat valinneet ensimmäiset rahoitettavat hankkeet.

Kolarctic-ohjelmassa seurantakomitea valitsi ensimmäisellä kierroksella 11 hanketta, joille myönnettiin rahoitusta yhteensä 12 miljoonaa euroa. Karelia-ohjelmassa seurantakomitea hyväksyi 14 niin kutsuttua mikrohanketta, joiden tavoitteena on valmistella laajempia investointi- tai kehittämishankkeita. Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelman rahoitusta myönnettiin yhteensä 7,1 miljoonaa euroa 10 hankkeelle.

Valitut hankkeet löytyvät kunkin ENI CBC -ohjelmien omilta kotisivuilta. Niiden toimeenpano voidaan aloittaa ohjelmien rahoitussopimuksien ratifioimisen jälkeen.