Virtuaalinen elämyslääke – vaihtoehtoja sosiaali- ja terveysalalle

Virtuaalinen elämyslääke (Virtu) -hankkeessa yhdistettiin sosiaali- ja terveysalan sekä luovan alan ammattilaisten osaamista ja teknologiaa. Hankkeessa kehitettiin neljän ammattikorkeakoulun voimin virtuaalisia elämyksiä hyödynnettäviksi sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutusmalli tukemaan kehitystä jatkossakin. Nämä virtuaalielämykset toimivat myös täydentävinä hoitokeinoina ja yhdistävät hyvinvoinnin, turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden riippumatta siitä, missä päin Suomea asiakas asuu. Hankkeessa kehitettiin elämyksiä niin lapsille kuin ikäihmisillekin. Hanketta on rahoitettu osana valtakunnallista Luovaa osaamista -kokonaisuutta.

Kuvituskuva

Käytännön esimerkki

Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, joka toteutti hankepilotteja. Piloteissa kokeiltiin erilaisia virtuaalisia elämyksiä. Niissä esimerkiksi järjestettiin palvelutalon asukkaille eSport-tapahtuma sekä virtuaalinen taidenäyttely ja sairaalan hiljentymishuoneeseen luotiin luontoaiheinen äänimaailma sekä kuvattiin 360-videoita sairaalaklovneista. Hankkeen aikana järjestettiin työpajoja ja koulutuspäiviä, jossa sote-alan henkilöstö sekä luovan alan toimijat kohtasivat ja pääsivät yhdessä kehittämään elämysinnovaatioita sekä kulttuurihyvinvointia. Hankkeesta on tehty video tulosten jäsentämiseksi ja markkinoimiseksi. Videon voi katsoa Youtubesta.

Kuvituskuva työpajaan osallistuneista ihmisistä

Paras onnistuminen hankkeessa

Paras onnistuminen hankkeessa oli koulutusmallin suunnitteleminen. Koulutusmallin tavoitteena on lisätä luovan alan ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia hyvinvointipalveluja. Koulutusmallissa on vahvasti huomioitu työelämälähtöisyys ja yhdessä tekeminen. Sen rakenne muodostuu sosiaalialan, terveysalan, luovan alan sekä tekniikan alan osaamisesta. Koulutusmallia pilotoitiin syksyllä 2020 Metropolian ammattikorkeakoulun toteuttamalla opintojaksolla "Virtuaaliset elämykset ja pelilliset menetelmät sosiaali- ja terveysalalla" (5 op). Opintojakson suoritti 16 sote-alan ammattilaista ja sen tuloksena syntyi useita prototyyppejä ja konsepteja liittyen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Juha Suonpää, Tampereen ammattikorkeakoulu, p. 0400120544
Projektikoordinaattori: Pirja Fagerlund, Tampereen ammattikorkeakoulu, p. 0406501555

Hankkeen tiedot

S21362 Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle
Tampereen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
1.8.2018–31.12.2020
Kustannusarvio 578 010 €
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)