365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Hankkeen tavoitteena oli kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin ja ketterämmin.

Kaikessa kehittämistyössä huomioitiin ja tehtiin yhteistyötä työelämän, yritysten, kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden kanssa. Ammatillisen koulutuksen uusia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja kehitettiin Turussa (Turun ammatti-instituutti), Tampereella (Tredu), Espoossa (Omnia) ja Oulussa (OSAO).

Nainen nojaa käteen, ranteessa rannekello.

Hankkeessa helpotetaan opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista ja muodostetaan oppimisesta sujuva jatkumo. Kaiken lähtökohtana on ollut ajatus siitä, että osaamista voi hankkia milloin vain ja missä vain sekä mahdollistaa aidosti henkilökohtaiset oppimispolut.

Näiden uusien ja erilaisten ratkaisujen avulla opiskelu ja työelämään siirtyminen nopeutuu, uusiin tilanteisiin voidaan reagoida välittömästi, yritysten kanssa tehtävä yhteistyö tehostuu, uusia innovaatioita ja liiketoimintaideoita syntyy, ammatillisen koulutuksen läpäisy paranee sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaaminen kehittyy.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu teki tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa. He tuottivat yhteistyössä työelämän kanssa perehdytysmateriaalin, jota hyödynnetään opetuksessa oppilaitoksessa sekä uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämisessä työpaikalla.

Perehdytysmateriaalissa on visualisoitu videoin työvaiheita ja työvälineitä, joita opiskelija kohtaa ja suorittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti työssäoppimisjaksollaan. Työvaiheet sisältyvät logistiikan perustutkinnon pakollisiin tutkinnon osiin. Tarkoituksena on kuvata opiskelijalle työvaiheet ja työvälineet kuorman tarkistamisesta tuotteen hyllyttämiseen saakka. Materiaalin avulla on perehdytetty uusia työntekijöitä Pirkanmaan Osuuskaupassa ja saatu samalla arvokasta palautetta materiaalin toimivuudesta työelämän perehdytysmateriaalina.

Paras onnistuminen hankkeen aikana 

Paras onnistuminen oli neljän ammatillisen oppilaitoksen toimiva yhteistyö ja lopputuotos (365/12-malli), johon saimme koottua hankkeen kaikki parhaimmat ratkaisut ja kirkkaimmat "timantit", jotka mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta:   

Kokemuksia jaettavaksi 

Hankkeen verkkosivujen "mallin käyttöönotto"-osioon on koottu konkreettisia vinkkejä, esimerkkejä sekä ehdotuksia, kuinka oppilaitoksessa mahdollistetaan opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta:

 

Lisätietoja

Annina Laaksonen
projektipäällikkö 
Turun kaupungin sivistystoimiala  
puh. 040 637 4755 
annina.laaksonen(at)turku.fi

Miia Lehtonen  
projektikoordinaattori  
Turun ammatti-instituutti  
puh. 040 596 4657 
miia.m.lehtonen(at)turku.fi  

Sanna Kattelus  
projektikoordinaattori  
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu  
puh. 040 7115 373 
sanna.kattelus(at)tampere.fi  

Sirpa Karjalainen  
projektikoordinaattori  
Koulutuskuntayhtymä OSAO  
puh. 050 3174 612 
sirpa.karjalainen(at)osao.fi

Jaanamari Torniainen  
projektikoordinaattori  
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia  
puh. 040 1264 987 
jaanamari.torniainen(at)omnia.fi

Hankkeen tiedot 

S21142 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos 

Turun kaupunki, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä; Oulun seudun ammattiopisto ja Tampereen kaupunki 
1.12.2017-31.12.2020 
Turun, Tampereen, Oulun ja Helsingin seutukunnat 
Kustannusarvio 990 710 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 69,96 % (ESR)