Askeleita osallisuuteen

Creating Positive Future – FUTU

KAIKU – Osallisena Kouvolassa

Löydä luontosi

Moodi

Taidolla työelämään

KYVYT – Toiminta-, opinto- ja työkyvyn polkujen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke työelämästä jo syrjäytyneille

Erityistavoitteen "Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen" hankkeita on rahoitettu Hämeen ELY-keskuksen toimesta 17,3 miljoonalla eurolla kevääseen 2021 mennessä. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä 84. Näissä hankkeissa on kehitetty sosiaali-, terveys- ja kuntoutus­palveluita, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä. Lisäksi hankkeissa on vahvistettu kolmannen sektorin roolia syrjäytymisen ehkäisyssä sekä yhteisöllisyyttä. 

Hankkeiden osallistujina ovat väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja joita köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettavat keskimääräistä enemmän (esim. romanit, vammaiset henkilöt, tietyt maahanmuuttajaryhmät sekä muut syrjintää ja ennakkoluuloja työelämään pyrkiessään kohtaavat ihmiset). 

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa on ollut vuoden 2021 alkuun mennessä yhteensä lähes 6 200 osallistujaa, joista noin 60 prosenttia on ollut naisia. Yhtenä huomioitavana seikkana on ollut erityisesti nuorten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen, ja osallistujista reilu kolmannes onkin ollut alle 25-vuotiaita nuoria. 

Merkittävä osa osallistujista on ollut maahanmuuttajia, ulkomaalaistaustaisia henkilöitä sekä vähemmistöön kuuluvia. Näiden ryhmien sosiaalisuuden osallisuuden vahvistaminen onkin ollut yksi painotuksista tässä erityistavoitteessa. Hankkeiden osallistujia on myös tuettu esimerkiksi kuntoutus‑, koulutus- ja työllisyyspolun rakentamisessa.  (Lähde ESR Henkilö 1/2021) 

Hankkeissa voidaan keskittyä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimintatapoihin tai esimerkiksi työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Hankkeissa hyödynnetään muun muassa etsivää sosiaalityötä tai palvelutarpeen yksilöllistä arviointia. Osallistujia ohjataan palvelujen pariin, jotta he saavat tukea elämäntilanteisiinsa liittyvissä ongelmissa.