Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Euroopan sosiaalirahaston horisontaalisena periaatteena

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat Euroopan sosiaalirahaston "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -ohjelman horisontaalisia periaatteita. Rahoittaja vaatii kaikilta ESR-hankkeilta jo hankesuunnitelmassa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioon ottamista hankkeen toteuttamisessa. Hakemuksessa tulee analysoida hankkeen toimintaympäristöä ja kohderyhmää tasa-arvon näkökulmasta. Se tarkoittaa mm. sitä, että tutustutaan tutkimusaineistoihin, selvityksiin sekä arvioidaan, onko eri sukupuolilla eroa suhteessa kehitettävään asiaan. Ovatko esimerkiksi koulutuksen keskeyttämisen tai työttömyyden syyt erilaisia tytöillä ja pojilla tai onko jompikumpi sukupuoli yli- tai aliedustettuna kohderyhmässä ja miksi niin on. Hankkeen toimenpiteissä sukupuolten väliset erot pitää ottaa huomioon. Tasa-arvo ei tarkoita sitä, että kaikille tarjotaan samaa palvelua tai samaa toimenpidettä vaan räätälöidään asiat kohderyhmän ja tarpeen mukaisesti. Erityisesti pyritään parantamaan heikomman sukupuolen asemaa.

Useita tasa-arvohankkeita käynnistymässä Etelä-Suomessa

Sen lisäksi, että tasa-arvo valtavirtaistetaan kaikkiin ESR-hankkeisiin, rahoitetaan myös varsinaisia tasa-arvohankkeita teemalla "Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen". Koko maassa on menossa 21 tasa-arvohanketta, joista kaksi on valtakunnallista ja niitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Etelä-Suomen alueelle on rahoitettu 11 hanketta. Kiinnostus tasa-arvoteemaa kohti oli erityisen suurta viime kevään haussa. Hankkeista seitsemän on käynnistymässä tänä syksynä ja yksi  vuoden 2017 alussa. Hankkeiden kohderyhminä ovat erityisesti yrittäjinä toimivat naiset ja heikossa asemassa olevat nuoret miehet. Hankkeissa mm. kehitetään koulutusta ja luodaan verkostoja naisyrittäjille niin, että yritysten kasvu- ja kehittymismahdollisuudet paranevat. Nuoriin miehiin kohdistuvissa hankkeissa tavoitellaan erityisesti opintoihin ja työelämään pääsyä.

Naisyrittäjiä sparrataan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa

Naisten vetämien yritysten määrä on kasvanut 2000-luvulla, mutta siitä huolimatta naisyrittäjien osuus kaikista yrittäjistä on edelleen vain noin kolmannes. Naisten yritykset toimivat tyypillisesti kaupan ja palveluiden aloilla, jotka ovat alhaisen kasvuasteen aloja. Tarvitaankin rohkaisua ja kannustusta liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.

ESR -rahoituksella on käynnistymässä muutama toisiaan täydentävä naisyrittäjähanke.  Naisten yritykset ovat tärkeä kohderyhmä ja osallistujat saavat uusia ratkaisuja liiketoiminnan kannattavaan kasvattamiseen, oman työn johtamiseen ja esimiestyöhön. Myös naisten vetämien mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi paranee.

Hankkeet:

S20780 NICE10 – Naisten yritykset menestykseen, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forum.

S20771 Oona – osaamista ja onnistumisen tukea naisyrittäjille, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

S20778 LIEKKI – naisten yritysten kasvupolku -hanke, Suomen Yrittäjänaiset ry

S20756 NYT! Naiset, yrittäjyys ja teknologia, Lahden ammattikorkeakoulu Oy

S20783 Kehittyvä naisyrittäjyys Kymenlaaksossa, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus

Hankkeisiin pääsee tarkemmin tutustumaan EURA2014 -tietopalvelussa käyttämällä tekstihaussa S-koodia.

Työkaluja ja lisätietoa tasa-arvopohdintoihin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sokra -hankeessa on tuotettu työkalu, jonka avulla tasa-arvoa voi pohtia hanketta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tasan yhdessä -työkalu löytyy THL:n verkkosivuilta. Työkalun käyttöön saa lisätietoja ja tukea suunnittelija Minna Kukkoselta, minna.kukkonen(at)thl.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kehittänyt Sukupuolisilmälasit, joiden läpi katsoen hankkeeseen löytyy tasa-arvonäkökulmaa.

Rakennerahastot.fi-verkkopalvelun valtakunnallisessa osiossa on omat sivut horisontaalisille periaatteille. Siellä on aineistoa myös Sukupuolten tasa-arvo ja Yhdenvertaisuus -teemoissa.