Faicare – Moniosaajia tulevaisuuden työelämään 

Hankkeessa on tuotettu uusia, enemmän työelämää vastaavia oppimisympäristöjä lähihoitajaopintoihin. Oppilaitokseen on rakennettu oikea seniorikoti, jossa on erilaisia hyvinvointiteknologialaitteita.

Opiskelijat ovat oppineet yrittäjämäiseen toimintatapaan asiakasprojektien ja projektioppimisen avulla. Asiakasprojekteja on ollut kymmeniä, aina lasten synttäreistä ikäihmisten messutapahtumiin.

Hyvinvointiteknologiaosaamista on vahvistettu yhteistyöllä laitetoimittajien kanssa, kuten myös järjestetty teknologiakoulutusta työelämälle. Opiskelijat ovat perehdyttäneet työelämää laitteiden käytössä.

Sosiaali- ja terveysalan opettajille on järjestetty osaamisen kehittämiseen yhteistyöpäiviä.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Kaikille toimiva arki –messut vuosina 2018 ja 2019. Messuilla esiteltiin hyvinvointiteknologiaa sekä muita arkea helpottavia laitteita, välineitä ja ohjelmia. Opiskelijat olivat mukana alusta asti suunnittelussa sekä messujen toteutuksessa. Messuihin tutustui työelämää, yrittäjiä, ikäihmisiä ja näiden omaisia, alan opiskelijoita sekä muita kiinnostuneita. Messuista saatiin positiivista palautetta ja niiden toivottiin jatkuvan.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Asiakaspalautteet ja toiveet siitä, että tällainen toiminta jatkuisi. Toimintamme on otettu joka paikassa avosylin vastaan ja olemme toteuttaneet opiskelijoiden kanssa kymmeniä erilaisia asiakasprojekteja. Palautteiden keskiarvo asteikolla 1–5 on 4,9. Tässä kohtaa voi todeta, että lasten antama palaute on niin todellista!

Kokemuksia jaettavaksi

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKK) Faicare-hankesivuille on koottu tietoa hankkeesta ja toiminnastamme:

Faicare-hankkeen toiminnan myötä Forssan ammatti-instituutissa on lähihoitajaopetuksen ja muun soteka-alan opiskelijoiden käytössä uudistettu oppimisympäristö, Faihymy. Teemme yhteistyötä eri organisaatioiden, yritysten ja yhdistysten kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen asiakaslähtöistä toimintaa joko Faihymyssä tai työelämän kohteessa.

 

Lisätietoja 

Raija Salo 
Projektipäällikkö 
raija.salo(at)lhkk.fi

Hankkeen tiedot 

S21229 Faicare 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
1.2.2018-31.12.2020 
Forssan seutukunta 
Kustannusarvio 385 450 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)