Ihan samat – vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille

Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida sekä ottaa käyttöön LAB ammattikorkeakoulun ja Kiipulan erityisammattiopiston Lahden toimipisteen yhteinen oppimisympäristö, jossa vahvistuvat molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden opintopolut sekä työelämävalmiudet. Oppimisympäristön tavoitteena on myös tukea sekä vahvistaa opettajien ohjausosaamista ja pedagogisia taitoja.

LABista mukana on pääasiassa fysioterapian ja liiketoiminnan koulutusalojen opiskelijoita. Kiipulasta on mukana ammattiin-, itsenäiseen elämään- ja työelämään valmentavien luokkien opiskelijoita ja perustutkintoluokkien opiskelijoita. Lisäksi mukana on molempien organisaatioiden henkilöstö; opettajat ja opintojen ohjaajat.

Hankkeessa LAB ammattikorkeakoulun ja Kiipulan erityisammattioppilaitoksen opiskelijat toimivat yhdessä saaden valmiuksia työelämään, oppivat yrittäjyyttä ja saavat ymmärrystä esteettömyydestä, saavutettavuudesta sekä taitoja toimia yhdessä erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeet huomioiden.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa pilotoidaan ja kokeillaan NY Vuosi Yrittäjänä -konseptia Kiipulan yrittäjyysopetuksessa. Opiskelijat perustavat NY ohjelman puitteissa omia NY yrityksiä ja suunnittelevat ja toteuttavat näiden yritysten liiketoimintaa kuten oikeatkin yritykset. Opiskelijat kehittävät ryhminä liikeideat, yrityksille nimet, viestintä- ja tiedotusmateriaalia kuten logot, kartoittavat asiakastarpeita ja kilpailijoita, markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan ja keräävät asiakaspalautetta.

Henkilöitä ryhmätyön parissa pöydän äärellä.

Hankkeen käytännön toimenpiteitä ovat olleet muun muassa fysioterapeuttiopiskelijoiden tekemät esteettömyyskartoitukset Kiipulan opiskelijoiden työssäoppimispaikkoihin. LABin opiskelijoille on ollut heidän opintojensa kannalta tärkeä lisä Kiipulan opiskelijoiden antama kokemustieto siitä, millaisella informaatiolla erilaisia kohderyhmiä saavutetaan.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Hankkeessa on muodostunut tuottelias ja tuloksellinen kumppanuus kahden koulutusorganisaation toimijoiden välille sekä molempien koulutusasteiden eri oppimistavoitteella oleville opiskelijoille yhteinen ja tasavertainen oppimisympäristö.

Kiipulan liiketoiminnan ja toimitilahuoltajan opiskelijat ovat perustaneet NY Vuosi yrittäjänä -toimintamallin mukaisesti omia yrityksiään ja suunnitelleet sekä käynnistäneet innolla niiden liiketoimintaa. He ovat olleet aidosti innoissaan sekä voittaneet pelkojaan ja ylittäneet itsensä monissa projektin eri vaiheissa.

Liiketalouden opiskelijat ovat saaneet osaamista työpaikkaohjaajana toimimisesta, päässeet kohtaamaan Kiipulan opiskelijoita ja tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Opiskelijat ovat pitäneet tätä arvokkaana kokemuksena, ja kurssin anti on avannut heidän silmiään muun muassa moninaisista työmarkkinoista ja niiden haasteista ja mahdollisuuksista.

Kokemuksia jaettavaksi

Hankkeessa on tuotettu erilaisia työergonomiaa parantavia ohjevideoita: 

Hankkeessa on tuotettu sähköinen ja tulostettava opas toiminnanohjauksen haasteiden tukemiseen työpaikoilla sekä tuotetaan äänikirja, jossa annetaan vinkkejä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työpaikoilla tapahtuvaan ohjaukseen.  

Hankkeessa kehitetään Kiipulan opiskelijoiden toiveista ja tarpeista nouseva fyysistä aktiivisuutta lisäävä selkokielinen mobiilisovellus.

Lisätietoja 

Pirkko Louhelainen 
Projektipäällikkö 
Kiipulan ammattioppilaitos 
p. 050 4204 214 
pirkko.louhelainen(at)kiipula.fi  

Hankkeen tiedot 

S12649 IHAN SAMAT – vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille 
Kiipulan ammattiopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu 
1.1.2019-31.12.2021 
Lahden seutukunta 
Kustannusarvio 373 082 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)