Häme-ohjelma 2018+: kilpailukykyä ja elinvoimaa

Häme-ohjelma on kokonaisuus, johon sisältyy analyysi alueen kehittämistarpeista, pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Häme-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2040, joka linjaa maakunnan kehittämisen tavoitteet pitkällä aikavälillä ja maakuntaohjelmasta 2018–2021, joka määrittelee lähiajan kehittämisen tavoitteet.

Maakuntasuunnitelman strategiset painopisteet ovat

 • Kasvukäytävät ja saavutettavuus
 • Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi
 • Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
 • Kansainvälistyminen ja vetovoima

Maakuntaohjelman kehittämisen visiona on, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä. Ohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat

 • Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme
  Yritys- ja elinkeinotoimintaan, innovaatiotoimintaan sekä osaamiseen kohdistettavat kehittämistoimet
   
 • Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen
  Kehittämistoimet kasvuvyöhykkeiden vahvistamiseen, saavutettavuuteen ja yhteistyöhön   
   
 • Hyvä arki Kanta-Hämeessä
  Kehittämistoimet asumisen, työllisyyden ja palvelujen kehittämiseen ja väestön hyvinvoinnin edistämiseen

Toimintalinjoissa läpikäyvinä teemoina ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys ja älykäs erikoistuminen.

Maakuntaohjelmaan sisältyy myös Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia, joka kohdistuu kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä uuden liiketoiminnan luomiseen.

 
Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Marko Mälly
Hämeen liitto
puh. 050 575 2193