Malleja opintojen ja siirtymien tukemiseen

365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos

Faircare - Moniosaajia tulevaisuuden työelämään

Ihan samat - vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille

Teformi - Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi

Vastuuta 2020 - siirtymiä rakennemuutosten ristipaineissa

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 syksyyn mennessä Etelä-Suomessa 62 hanketta siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamisen erityistavoitteessa. Hankkeissa kehitetään malleja koulutuksen suorittamisen tukemiseen, koulupudokkuuden ehkäisyyn sekä työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen parantamiseen. Rahoitusta näihin hankkeisiin on Etelä-Suomessa kohdennettu lähes 18,7 miljoonaa euroa.

Ihmisiä seisoo auringonlaskun edessä heittämässä hattuja ilmaan.

Hankkeissa on ollut jo lähes 10 000 osallistujaa, joista noin 60 % opiskelijoita. Opiskelijoista yli puolella ei ole ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa suoritettuna. Noin viidesosa osallistujista on kuulunut erilaisiin vähemmistöihin. Nuoria naisia ja miehiä on ollut mukana lähes yhtä paljon.   

Opiskelijoihin kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi hankkeissa on koulutettu työssä olevia ja pyritty vaikuttamaan koulutuksen ja ohjauksen rakenteisiin. Ohjaajia on raportoitu olleen mukana hankkeiden toiminnassa yli 1 500 henkeä, näistä valtaosa naisia. (Lähde ESR Henkilö 9/2020) 

Hankkeissa on pilotoitu mm. useita erilaisia uudenlaisia oppimisympäristöjä ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malleja.