Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille

Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille -hanke oli uusmaalaiselle yrittäjänaiselle suunnattu kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteena oli tukea yrittäjänaisten yritystoiminnan kasvua, auttaa verkostoitumista vertaisryhmien avulla sekä kehittää ja tuotteistaa sukupuolten tasa-arvoa edistävä "Yrittäjänaisen kasvukirja".

Nainen istuu penkillä kannettava tietokone sylissään selin kameraan.

Nämä tavoitteet saavutettiin johtamiseen, palvelujen ja tuotteiden uudistamiseen ja digiosaamiseen liittyvien koulutuksellisten interventioiden, vertaisryhmien, kasvukyselyiden sekä kirjallisten tuotosten kautta, joista merkittävin oli Yrittäjänaisen kasvukirja -julkaisu. Kaikkiaan hankkeeseen osallistui 194 yrittäjänaista ja 55 Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijaa.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa toteutettiin uusmaalaisten yrittäjänaisten kanssa palvelujen ja tuotteiden uudistamisen innovatiivinen kehittämisprosessi yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän kanssa. Koulutusprosessi toteutettiin neljä kertaa vuosien 2017–2019 aikana yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa ja siihen osallistui 50 opiskelijaa ja 50 yrittäjää. Kahdeksan viikon pituinen koulutus sisälsi lähiopetusta ja verkko-opintoja sekä yrittäjän kehittämistehtävän yhteiskehittelyä.

Sekä opiskelijat että yrittäjät pitivät koulutuskokonaisuutta onnistuneena. Opiskelijoiden näkökulmasta tavoitteet saavutettiin erittäin motivoivalla tavalla. Opiskelijat kokivat saaneensa valmiuksia oman yrityksen perustamiseen ja rohkeutta yrittäjäksi ryhtymiseen. Yrittäjät ottivat käyttöön uusia ratkaisuja ja työkaluja sekä loivat verkostoja yrityksen kehittämisen tueksi. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden yrittäjien ja opiskelijoiden kanssa edistävät yrittäjien kokemaa työhyvinvointia ja yrityksen kasvua. 

Hankkeessa toteutetusta palvelujen ja uudistamisen toteutuksesta löytyy laajempi kuvaus Haaga-Helian sähköisen julkaisun Teemasta 4.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Kasvukirjan tuotosprosessi ja sen julkistaminen. Kasvukirjan tuottamisessa oli kilpailutuksen pohjalta valittu graafinen suunnittelija, joka itse oli tiiviisti mukana hankkeeseen osallistujana ja veti Kasvukirjan toteutusprosessia järjestelmällisesti edeten. Kasvukirjan harjoitusten testauksessa käytettiin syksyllä 2018 vertaisryhmään osallistuneita yrittäjänaisia ja heidän palautteensa huomioitiin Kasvukirjan toteutuksessa.

Kasvukirjaa levitettiin 1000 kpl painettuna versiona ja se löytyy useasta kanavasta digitaalisena. Kasvukirja on saanut positiivista palautetta uusmaalaisilta yrittäjänaisilta ja myös ympäri Suomea naisyrittäjyyden tukijoilta ja Yrittäjyyskouluttajilta. 

Kokemuksia jaettavaksi 

Hankkeen toimijoita on ollut aktiivisesti mukana uusissa yrittäjyyden edistämisen hankkeissa  kertomalla Oona-hankkeessa oppimastaan. Yrittäjänaisen kasvukirja hankkeen loppujulkaisuna on  käytettävissä sähköisenä versiona hankkeen jälkeen. 

Lisätietoja

Metropolia Ammattikorkeakoulun projektipäälliköt 

Irene Gröhn (projektipäällikkö 1.11.2016-31.7.2018) 
sähköpostisoite: Irene.Grohn(at)metropolia.fi  
puhelinnumero: 040 159 7481 

Elina Förster (projektipäällikkö 1.8.2018-30.9.2018) 
sähköpostisoite: Elina.Forster(at)metropolia.fi  
puhelinnumero: 040 1841947 

Sirkka-Liisa Kolehmainen (projektipäällikkö 1.10.2018-31.7.2019) 
sähköpostisoite: kolehmainen.sirkka55(at)gmail.com 
puhelinnumero: 050 5217485 

Työterveyslaitoksen projektipäällikkö 
 
Sara Lindström 
sähköpostisoite: sara.lindstrom(at)ttl.fi 
puhelinnumero: 030 474 2404 

Hankkeen tiedot 

S20771 Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille
1.11.2016 – 31.7.2019 
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Työterveyslaitos 
Uusimaa 
Kokonaiskustannukset 413 334 € 
Hämeen ELY-keskuksen rahoitus 75 % (ESR)