Rahoituksen hakeminen

Kun sinulla on hyvä idea ja haluat hakea rahoitusta rakennerahastoista kannattaa ensin selvittää olisiko toimintaa järkevä tehdä valtakunnallisesti partnereiden tai pelkästään oman organisaation toimintana.  Lisäksi kannattaa miettiä, koskettaako hankkeen toiminta koko Etelä-Suomea vai kohdentuuko sen vaikutus pääosin yhden maakunnan alueelle. Lisätietoa Etelä-Suomen sekä sen maakuntien kehittämisen painopisteistä löydät sille tarkoitetusta osiosta.

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen haut ja niiden teemat sekä hakemusten jättöaikataulut Hakuajat osiossa, omilla verkkosivuillaan sekä mahdollisesti alueen päälehdissä. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Hakuilmoituksesta käy ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan.

Tietoa hakemisesta -otsikon alta löydät yleistä tietoa hakemisesta eli siitä, millaisiin hankkeisiin rahoitusta yleensä myönnetään ja miten hakemuksia jätetään viranomaisille EURA2014-järjestelmässä. Hakuajat-osiosta löydät tietoa siitä, millaisia hankehakuja on käynnissä Etelä-Suomen alueella. Lisäksi tässä osassa kerrotaan lyhyesti valtakunnallisesta rahoituksesta ja yritysrahoituksesta.