Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) 

Kun julkiset toimijat, kunnat tai kaupungit, hankkivat palveluita ja tavaroita kumppaniyrityksiltään, ne voivat edellyttää kilpailutuksen voittaneilta toimijoilta vaikeasti työllistyvien palkkaamista. Yritykset voivat julkisten hankintojen myötä tarjota työtä niille, joiden on hankala löytää paikkaansa avoimilta työmarkkinoilta. Hankinnoilla työllistäminen on keino luoda työtilaisuuksia pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, maahanmuuttajille tai nuorille ja ikääntyneemmille työikäisille. Työllistäminen on mahdollista, kun hankintasopimuksiin kirjataan työllistämisehto. 

Ihmisiä pöydän äärellä keskustelemassa.
Helsingin Kansallismuseossa toteutettiin toukokuussa 2019 avoin seminaari ja hankkeen työpaja innovatiivisista hankinnoista ja niiden työllisyysvaikutuksista. Kuva: Veera Laurila

SIEPP-hankkeessa kehitettiin toimintamalli ja hyviä käytäntöjä työllistämisehdon täyttämiseen. Kansainvälisen yhteistyön hankkeessa oppia haettiin Euroopasta: kolmen vuoden aikana tehtiin useita opintomatkoja ja järjestettiin kansainvälisiä työpajoja. Hankkeen kokeilukaupunkeina kotimaassa olivat Helsinki ja Vantaa, joissa hankinnoilla työllistäminen vakiintui pysyväksi toiminnaksi. Työpaikkoja syntyi hankkeen aikana 48 hankintasopimuksen yhteyteen. Lisäksi solmittiin n. 90 kpl työllistämisehtoja sisältävää hankintasopimusta, joissa työpaikat realisoituvat myöhemmin. Toimenpiteiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus on yli 300 henkeä. 

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta 

Hyvän kuvan niin hankintojen yhteydessä työllistyneen henkilön kuin työllistävän tahon kokemuksista antaa Helsingin kaupungin kolmen lyhytvideon sarja. Kaikki tallenteiden esiintyjät edustavat esimerkkejä hanketyön käytännön lopputuloksista eli siitä, mikä hyöty sosiaalisesti kestävistä hankinnoista on toisaalta yksilölle ja toisaalta yritykselle tai yhteiskunnalle.

Paras onnistuminen hankkeen aikana 

Paras onnistuminen oli se, että työtä vailla olevat helsinkiläiset ja vantaalaiset löysivät työpaikan ja heidän hyvinvointinsa koheni. Toisaalta voitiin osoittaa, että hankintojen kautta on mahdollista työllistää ja että sosiaalinen vastuu on tärkeää sekä kunnille että yrityksille. Eurooppalaiset esimerkit vahvistivat näitä näkemyksiä. Helsinki ja Vantaa ovat tehneet hankinnoilla työllistämisestä pysyvää toimintaa, joka on kirjattu kaupunkien strategiatasolle asti.

Ryhmäkuva, jossa erilaisia ihmisiä seisomassa.
Kansainvälinen hankekokoonpano tutustui Barcelonan kaupungin hankintoihin ja työllisyyspalveluihin kesäkuussa 2019. Kuva: Pia Johansson.

Laajempi positiivinen tulos oli se, että SIEPP-hankkeessa kehitetty toimintamalli ja hyvät opit otettiin pohjaksi kansalliselle kehittämiselle mm. hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaan.

Kokemuksia jaettavaksi 

Hankkeessa on tuotettu itseopiskelumateriaalipaketti yhdessä hankintojen osaamiskeskus KEINO:n kanssa. Materiaali on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä ja sisältää käytännön tietoa siitä, miten hankintojen avulla voi tarjota työtä. Paketissa käydään läpi hankinnoilla työllistämisen toimintamalli vaihe vaiheelta. Toimintamallin pohja kehitettiin SIEPP-hanketta edeltäneessä samanteemaisessa Hankinnoista duunia –hankkeessa. 

SIEPP-hanke oli mukana käynnistämässä hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmää, jonka vastuutahona on hankintojen osaamiskeskus KEINO. Ryhmän jäseniä ovat olleet kuntien ja kaupunkien hankintayksiköt. 

Hankkeen kansainvälisen kumppanin, Ruotsin kansallisen hankintaviranomaisen Upphandlingsmyndighetenin tuottamat materiaalit ovat niin ikään vapaasti hyödynnettävissä. Saatavilla on mm. hankinnoilla työllistämisen kustannusvaikuttavuuden laskentamalli. 

 

Lisätietoja 

Veera Laurila, veera.laurila(at)thl.fi, p. 029 524 6644

Hankkeen tiedot

S20958 Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) 

Päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, osatoteuttajat Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki. Kansainvälinen kumppani Upphandligsmyndigheten (SE) sekä Tukholman, Botkyrkan, Göteborgin ja Helsingborgin kunnat sekä Arbetsförmedling ja Trafikverket. 

1.4.2017 – 31.3.2020
Kansainvälinen 
Kustannusarvio 499 708 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75% (ESR)