Tarinoita kasvusta ja kansainvälistymisestä

 

Tapio Anttila Collection suuntaamassa kansainvälisille markkinoille

Forssasta maailmalle kierrätettävillä pakkausratkaisuilla

Kotimainen Kukouri luomassa pelejä ja sosiaalisia alustoja

 

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut ohjelmakauden Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 alusta huhtikuun 2021 loppuun mennessä yli 600 hanketta Euroopan aluekehitysrahaston varoista yhteensä yli 41 miljoonalla eurolla. Rahoitusta on myönnetty pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä uuden tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Euroopan aluekehitysrahaston varoilla mahdollistetaan Hämeen ELY-keskuksen kautta arviolta 140 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus. 

Pk-yritysten kilpailukyvyn -toimintalinjassa erityistavoitteita ovat uuden liiketoiminnan luominen, yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen. Uuden tiedon ja osaamisen tuottamisen ja hyödyntämisen toimintalinjasta rahoitetaan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä alueellisten vahvuuksien pohjalta, yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamista sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä.  

Selvästi eniten Hämeen ELY-keskus on myöntänyt EAKR-rahoitusta teollisuuden alalle, yli 50 prosenttia kokonaismäärästä. Noin 13 prosenttia rahoituksesta eli 5,3 miljoonaa euroa on mennyt ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan ja kahdeksan prosenttia eli 3,2 miljoonaa euroa informaatio- ja viestintäalalle. 

Hankkeiden myötä arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 289 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 129 miljoonaa euroa. Hankkeissa on arvioitu syntyvän yli 90 patenttia sekä muita aineettomia oikeuksia kolmatta sataa. Hankkeiden myötä on arvioitu syntyvän lähes 100 uutta yritystä sekä noin 1500 työpaikkaa. Ohjelmakauden aikana huhtikuun loppuun mennessä Hämeen ELY-keskuksen myöntämästä rahoituksesta noin 24,4 prosenttia on kohdistunut vähähiilisyyden edistämiseen tavoitteen ollessa koko ohjelmakaudelle 25 prosenttia.