Tasa-arvolla tuloksia

eSport Kipinä

GameChangers

Matti - miesten matka työhön

Oona - osaamista ja onnistumisen tukea yrittäjänaisille

RUUTI - sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit

Women to Work

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 syksyyn mennessä Etelä-Suomessa 28 hanketta työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseen. Hankkeiden keskittyvät teemaan muun muassa työmarkkinoille osallistumisen, urakehityksen ja yrittäjyyden kautta. Samalla lisätään tietoisuutta tasa-arvosta työelämässä toimivien tahojen parissa.

Naisia ja miehiä työskentelemässä toimistotiloissa.

Rahoitusta näihin hankkeisiin on Etelä-Suomessa kohdennettu yli 6,7 miljoonaa euroa. Toiminnassa on tunnistettu kaksi tasa-arvon kannalta keskeistä kohderyhmää, joille hankkeita pyritään kohdistamaan. Nämä ryhmät ovat kasvuhaluiset yrittäjänaiset sekä syrjäytymisuhan alla olevat miehet.  

Yrittäjinä työskenteleviä naisia on saatu mukana hankkeiden toimenpiteisiin jo 450 ja työelämän ulkopuolella olevia ja työttömiä miehiäkin yli 330 henkeä. Hankkeiden toimenpiteet näyttävätkin kohdistuvan juuri niihin ryhmiin, joita on pyritty tavoittamaan. (Lähde ESR Henkilö 9/2020). Hankkeissa pyritään myös luomaan konkreettisia tasa-arvoa edistäviä tuotteita. Vuoden 2018 arvioinnissa jo neljä hanketta on saanut validoinnin kehittämälleen työkalulle. Seuraava validointikierrot ovat tulossa vuonna 2023. 

Hankkeissa on kehitetty erilaisia nais- ja mieserityisiä työtapoja ja työkaluja sekä yrittäjyyden tukemiseen että syrjäytymisen ehkäisyyn. Lisäksi on pyritty löytämään vinkkejä opiskelijoiden kannustamiseen epätyypillisille koulutuspoluille.