Toimintaa ja tuloksia

Rakennerahastotoimintaa on ollut käynnissä Suomessa pian 20 vuotta. Voit tutustua  kuluvan kauden hankkeisiin rakennerahastojen tietopalvelussa. Kahden edellisen rakennerahastokauden, eli vuosien 200–2006 ja vuosien 2007–2013 hankkeille on omat tietopalvelunsa. Löydät linkit sivun oikeasta pastasta.

Kuluvalla kaudella 2014–2020 toimintaa ohjaa vahva tuloksellisuus. Käynnissä olevien hankkeiden toimintaa esitellään kohdassa rahoitetut hankkeet. Sinne on koottu valmiita oikopolkuja tietopalvelun hakutuloksiin esimerkiksi maakunnittain.

Tuloksia ja kokemuksia -osassa on tietoa toimintansa päättäneissä hankkeissa kehitetyistä menetelmistä ja malleista sekä syntyneistä hyvistä käytännöistä.

Muualla verkossa