Tuloksia ja kokemuksia viime kaudelta

Tällä sivulla esittelemme eteläsuomalaisen hanketoiminnan tuloksia ja kokemuksia ohjelmakaudelta 20072013: hyviä käytänteitä, kehitettyjä toimintamalleja ja muita toiminnan konkreettisia tuloksia sekä sitä, miten hankkeisiin osallistuneet ovat hankkeiden toiminnasta hyötyneet.

Ohjelmakauden onnistuneista EAKR-hankkeista on koottu julkaisu.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitot ovat tuottaneet neljä videota, jotka kertovat EAKR-hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista. Videot teemoitettiin neljään kokonaisuuteen: matkailu, vesi, energia ja osaaminen. Videot valmistuivat loppuvuodesta 2013.

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ovat koonneet Ihmisiä ja liikettä -julkaisun, jossa kerrotaan tarinoita onnistuneista EAKR- ja ESR-hankkeista Uudellamalla. Tarinat on julkaistu myös ruotsiksi.

Kohti älykästä erikoistumista -esite kertoo ohjelmakauden 20072013 EAKR-hankkeista toimintalinjalla 5.