Työelämäsafari - Vertaisoppiminen ja verkostot pk-yritysten kehittämisen tukena

Kirahveja safarilla.

Työelämäsafari edisti pk-yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja uudistumista oman toimialan ulkopuolelta löytyvillä ratkaisuilla. Hankkeessa yritysten edustajat havainnoivat osallistujayritysten toimintaa, tutustuivat työhyvinvoinnin moninaisiin toteuttamistapoihin ja arkisiin tekoihin, antoivat toisilleen kannustavaa ja kehittävää palautetta sekä ottivat vinkkejä omaan toimintaansa.

Ideana oli juhlapuheiden kuulemisen sijaan tutustua kulissien takaiseen toimintaan ja työarjen haasteisiin, vertaistuki sekä havaitun soveltaminen yksilölliseen ja yrityskohtaiseen henkilöstöjohtamiseen.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa toteutettiin kolme monialaista yrityskiertuetta eli safaria. Safarit toteutettiin 'vuoroin vieraissa' -idealla. Safareilla oli mukana fasilitaattori, safariopas, joka huolehti kolmetuntisten safarien kaavasta, keskustelun ohjauksesta ja vertaisoppimisesta.

Fläppitaulu, jossa muistilappuja.

Vierailijoilla oli havainnointikierroksilla mukanaan Marja-Liisa Mankan työhyvinvoinnin tikkataulu, kynä ja kirjoitusalusta. Reflektointiosuudessa jokainen vei yksilölliset havaintonsa post-it -lapuilla A3-koon tikkataulun oikeaan kohtaan ja sanallisti huomionsa.

Safarit poikivat useita heti käyttöön vietyjä ideoita. Niiden lisäksi yritykset saivat safareilla mukana olleilta amk-opiskelijoilta kehittämisehdotuksia yhdessä määriteltyihin työhyvinvoinnin kehittämiskohtiin. 

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Suurin onnistuminen oli yritysten edustajien sitoutunut ja innostunut osallistuminen safareille. Myös heidän välitön, luottavainen, avoin ja kehittävä keskinäinen vuorovaikutuksensa auttoi ns. kovan substanssin käsittelyssä ja vertaisoppimisessa.  

Onnistumiseksi pitää lukea myös hankkeen alussa tehty safarien toteutussuunnittelu aikataulutuksineen. Niiden sisältämä yrityslähtöinen ajattelu ja safareilla fasilitaattorina toiminut safariopas sekä amk-opiskelijoiden mukana olo varmistivat jokaisen safaritoimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden ja 'ostettavuuden'. 

Kokemuksia jaettavaksi

Safarimallin työkalupakki -kansikuva.

Jalostimme Työelämäsafarin opit ja kokemukset muille hyödynnettävään muotoon, Safarimallin työkalupakiksi. Se sisältää toimintamallin rautalankaversion ohjeineen sekä työkaluja (mm. työhyvinvointibingo, työhyvinvointikartoitus).

 

Lisätietoja

Työelämäsafarin projektipäällikkö, TKI-asiantuntija Elina Ruokoski  
elina.ruokoski[at]lab.fi 
p. 044 708 5128 
LAB-ammattikorkeakoulu 

TKI-päällikkö Ulla Kotonen 
ulla.kotonen[at]lab.fi 
p. 044 708 0588

 

Hankkeen tiedot

S21021 Työelämäsafari - Vertaisoppiminen ja verkostot pk-yritysten kehittämisen tukena 

1.9.2017 - 31.8.2019 
Kustannustoteuma 266 300€ 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)