Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia

Hankkeen toiminnan punaisena lankana on, että hyvinvoiva henkilöstö on tuottava ja hyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen satsaaminen on investointi. Hankkeessa hyvinvoinnin johtaminen kattaa koko työkaaren aina rekrytoinnista eläköitymiseen asti, ollen osa sujuvaa arkea eikä irrallisia tekoja. Hyvinvoinnin johtaminen on koko henkilöstön toimintaa.

Nuppineuloja.

Hyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä valotetaan hankkeen alussa ja hankkeen lopussa tehtävällä yrityskohtaisella analyysillä. Näkemyksiä kerätään yrityksissä laajasti kaikilta henkilöstöryhmiltä: johdolta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. Tulokset osoittavat, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja yritysten välillä johtamisesta riippuvista syistä.

Hankkeen alussa yritykset löysivät analyysien pohjalta kehittämiskohteensa ja laativat itselleen kehittämissuunnitelman. Yritysten kehittämisen tueksi hankkeessa on järjestetty valmennuksia, webinaareja ja työpajoja eri teemoista.

Käytännön esimerkki hankkeen toiminnasta

Hankkeessa käytetään ns. menetelmäketjua: herätewebinaari – ryhmätyöpaja – yrityskohtainen työpaja – käytäntöön vienti yrityksessä.

Tavoitteena on, että yritys saa ensin herätteitä erilaisista teemoista lyhyissä webinaareissa. Työpajoissa teemoja työstetään sekä yrityksen omissa ryhmissä että otetaan oppia myös muilta yrityksiltä ristiinpölyttämällä.

Esimerkki: Esimiehen toimintaympäristöä ja toimenkuvaa käsiteltiin ensin webinaarissa, jonka jälkeen toteutettiin yritysryhmäkohtaisia Esimiestyöpajoja eri paikkakunnilla. Tämän jälkeen muutamat yritykset toivoivat tukea asian syventämiseksi omassa organisaatiossa joko yrityskohtaisen Esimies-työpajan tai esimiestyöhön liittyvän sparrauksen avulla. Valitettavasti korona siirsi monet työpajat eteenpäin ja nyt on käynnissä työpajojen muokkaaminen virtuaalisiksi.

Muistilappuja, joissa tekstiä.
Kuva: Esimiehen toimintaympäristön hahmottamista ja roolien nimeämistä.

Paras onnistuminen hankkeen aikana

Tähän mennessä yksi antoisimmista toimenpiteistä on ollut ns. Leiritulet, joissa käsiteltiin teemoina motivaation ja työkyvyn johtamista. Leiritulilla oli mukana niin yritysten johtoa, henkilöstöhallintoa kuin työntekijöitä ja heidän edustajiaan.  

Tavoitteena oli pohtia motivaation ja työkyvyn johtamista eri roolien näkökulmista ja tuoda esiin kipukohtia, haasteita ja odotuksia sekä lopuksi luoda kehittämisen stepit. Asioita työstettiin välillä yrityksen omassa ryhmässä ja välillä ristiinpölytettiin ja haettiin oppia muilta yrityksiltä. Myös tämän työpajan lopussa pidettiin yrityksen sisäinen keskusteluhetki, jossa yrityksen osallistujat sopivat seuraavat askeleet eteenpäin – ja ne kirjattiin ihan paperille asti.  

Työpajan pohjalta luotiin henkilöstöjohtamisen käytänteet ja käytänteiden puutteet - itseohjattava paketti. 

Kokemuksia jaettavaksi 

Hankkeen toiminta perustuu suurilta osin asiantuntijoiden webinaareihin ja työpajoihin, joiden materiaalit ja tallenteet ovat hyödynnettävissä ja löytyvät https://tyokaari.fi/tyokaluja -sivuilta teemojen alta kohdasta webinaarit.

Työpohjat

 

Lisätietoja

Paula Varpomaa, Teknologiateollisuus ry, projektipäällikkö 
Teknologiateollisuus ry 
040 152 5778 
paula.varpomaa(at)teknologiateollisuus.fi 

Facebook 
 #Työkaarikantaa 

 

Hankkeen tiedot 

S21284 Työkaari kantaa - tuottavaa työhyvinvointia 

Teknologiateollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Insinööriliitto ry
1.8.2018-30.6.2021 
Valtakunnallinen 
Kustannusarvio 588 644 € 
Hämeen ELY-keskuksen tuki 75 % (ESR)