Työkaluja ja vinkkejä

Hämeen ELY-keskus on rahoittanut vuoden 2020 syksyyn mennessä lähes 450 ESR-hanketta. Hankkeen kattavat laajasti erilaista toimintaa, osallisuuden edistämisestä ja työllistymisestä yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen, unohtamatta koulutuksen laadun parantamista ja keskeyttämisen ehkäisyä.

Hankkeissa on ollut mukana yli 57 000 osallistujaa. Jokaiselle erityistavoitteella on oma määritelty kohderyhmänsä, jonka tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Kokonaisuutta katsottaessa työttömien osallistujien määrä on noin kolmannes, työllisiä on ollut yli 40 % ja loput osallistujista on ollut opiskelijoita. Alle 25 -vuotiaita on ollut neljännes osallistujista, noin joka seitsemäs osallistuja on ollut ikääntyvä. Vajaalla viidenneksellä osallistujista on vain perusasteen koulutus. Noin joka kolmannen osallistujan katsotaan olevan syystä tai toisesta heikossa asemassa (lähde ESR Henkilö 9/2020).

Tähän osioon on koottu muutamia maistiaisia hankkeissa syntyneistä työkaluista ja menetelmistä sekä vinkkejä muille hanketoteuttajille.

Työllistämisen käytännön vinkkejä