Etelä-Suomeen yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta loka-joulukuussa 2018

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle loka-joulukuussa 2018 yhteensä 5,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 3,2 miljoonaa muodostui erilaisista yritystuista. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai yhteensä 28 yritystä Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät- sekä Kanta-Hämeessä.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 957 441 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalveluiden osuus on 52 % kokonaissummasta. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 59 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Eniten rahoitusta yrityksen kehittämispalveluihin myönnettiin Uudellemaalle, yhteensä 695 181 euroa.

Loput rahoituksesta, lähes 2,8 miljoonaa euroa, muodostui uusista alueellisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Uusi hankkeita käynnistyi yhteensä 10. Uudenmaan alueella käynnistyi viisi uutta ESR-hanketta, joiden rahoitusosuus on 64 % kokonaissummasta. Loput myönnetystä rahoituksesta meni Kaakkois-Suomeen.

Lue lisää alueellisista katsauksista:

Liitteet:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.


Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin käynnissä

 

Ilmoittautuminen kevään koulutuksiin on avattu. Tilaisuuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. 

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille kaksi Starttikoulutusta. Tilaisuudet on suunnattu aloittaville tai juuri alkaneille hankkeille. Koulutuksissa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin. 

Koulutusajankohdat: 

Lisäksi järjestämme rahoittamillemme hankkeille koulutuksen loppuraportin laatimisesta. Samanlaisia koulutuksia on järjestetty aiemminkin ja yleisön pyynnöstä tulevana keväänä järjestämme niitä lisää. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa kuluvan vuoden aikana. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän on hyötyä saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen osallistuttu. Tilaisuuden aikana käydään läpi hankkeen päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Pääpaino on hyvän loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Kaikissa tilaisuuksissa on sama sisältö. 

Koulutusajankohdat: 

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista sekä ilmoittautumislinkit Tapahtumakalenterissa. 

Lisätietoa: rakennerahastot.etela-suomi(at)ely-keskus.fi 

 


Seuraavat alueelliset ESR-haut Etelä-Suomessa

Nyt käsitellyssä olevien hankehakemusten saatua päätökset valtaosa Etelä-Suomen ESR-rahoituksesta on käytetty. Seuraava alueellinen haku päättyy 2.10.2019.  Etsinnässä on hankeideoita jäljellä olevalle rahoitukselle. On myös mahdollista, että jo päättyneiden hankkeiden käyttämättä jäänyttä rahoitusta budjetoidaan uudelleen alueille, jolloin saadaan hiukan lisää jaettavaa.

Haku tulee olemaan kohdennettu niin, että kunkin maakunnan osalta avataan vain ne toimintalinjat ja erityistavoitteet, joissa on ko. alueella rahoitusta käyttämättä. Hankkeiden kestoa ja laajuutta tullaan rajaamaan.

Rahoituksesta kiinnostuneiden kannattaa seurata verkkopalvelua www.rakennerahastot.fi/etela-suomi, jonne päivitetään tietoa hankkeiden hakuajoista. Syksyn haut avataan alkukesällä 2019.

Kuva: Pixabay


Vuoden viimeinen uutiskirje ilmestynyt

Etelä-Suomen rakennerahastojen joulun uutiskirje on ilmestynyt. Uutiskirjeessä asiaa mm. EAKR-ideahaun sadosta, päättyneestä ESR-hausta ja vuoden 2019 aikatauluista hakujen, koulutusten ja tapahtumien osalta.

Tutustu uutiskirjeeseen:

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy ennen joulua.

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen EAKR-haun ideavaiheeseen ennätysmäärä hakemuksia

Etelä-Suomen EAKR-ideahaku päättyi 30.11.2018. Rahoitettavaksi etsittiin hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten kilpailukykyä tai hyödyntävät innovatiivisesti uutta tietoa ja osaamista.

Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Yhteensä hakemuksia tuli 204 kappaletta, joista ylimaakunnallisia oli 34. Uudenmaan liitto antaa hankeideoista palautteen viimeistään 14.1.2019.

"EAKR-haun ideavaiheeseen tuli ennätysmäärä hakemuksia", kertoo rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen Uudenmaan liitosta. "Kerroimme ennakkoon, että kyseessä on mahdollisesti viimeinen suuri rahoituskierros tällä kaudella ja uskon, että se vaikutti hanketoimijoiden aktiivisuuteen."

Jos et ehtinyt toimittaa hakemustasi ideavaiheessa, ei hätää. Voit silti osallistua haun toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Hakuaika päättyy 4. maaliskuuta 2019.

EAKR-haku koskee Etelä-Suomen kuuden maakunnan aluetta. Varsinaisten hakuteemojen lisäksi kussakin maakunnassa on omia alueellisia kriteereitä, joita tällä hakukierroksella halutaan painottaa.

Infotilaisuuksien tallenteet ja materiaalit saatavilla

Rahoituksesta kiinnostuneille järjestettiin useita infotilaisuuksia marraskuun aikana. Koko Etelä-Suomen yhteinen ja Uuttamaata koskevat tilaisuudet pidettiin torstaina 1. marraskuuta Helsingissä. Tilaisuuksien tallenteet ja materiaalit löydät linkkeinä tästä uutisesta.

Linkkejä:

> Hakuilmoitus

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, puh. 040 507 9998

Kuva: Pixabay


Ennakkotieto: keväällä käynnistyvät 6Aika-haut

Seuraava 6Aika-haku avautuu tammikuun 21. päivä. Samalla kertaa käynnistyy sekä EAKR-haku että ESR-haku. Hakuaika päättyy 29.3.2019.

EAKR-hauissa haetaan erityistavoitteen 3.2 mukaisia vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta edistäviä hankkeita. Haettavien hankkeiden tavoitteena on kehittää älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa ja jotka edistävät kuutoskaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat rakennettu ympäristö ja hiilinielut, liikkuminen, logistiikka ja matkailu sekä kiertotalous ja elämystalous.

ESR-hakukierroksilla haetaan hankkeita, joissa kehitetään konkreettisia ratkaisuja kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeisiin ja osaajapulaan sekä sitä kautta myös vähähiilisen liiketoiminnan kehittymiseen Suomessa. Haut kohdistuvat rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteisiin 6.1, 9.1 ja 9.2. Näihin erityistavoitteisiin liittyen haettavien hankkeiden aihealueiden toivotaan painottuvan esimerkiksi korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointiin ja lisäämiseen, kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen sekä muiden työvoiman kysyntää omaavien alojen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen.

Vuoden 2019 hauissa hankkeiden joukosta toivotaan löytyvän yhteisiä hankekokonaisuuksia 6Aika ESR- ja EAKR-hankkeiden välille, joissa eri rahastoilla rahoitettavat hankkeet kiinteästi tukisivat toisiaan. Koska tulevassa 6Aika EAKR -hankehaussa korostuvat vähähiilisyyteen liittyvät sisällöt, pyritään ESR-hankkeitakin kohdentamaan kyseisiin teemoihin esimerkiksi toimialakohdennusten kautta.

6Aika EAKR- ja ESR-hakujen yhteinen hakuinfo järjestetään 22.1.2019 klo 13-15 Helsingissä. Tilaisuus myös striimataan.

> Ilmoittaudu mukaan


Lisätietoja:

Rakennerahastot.fi → Valtakunnalliset teemat → Ajankohtaista → Hakuajat

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, p. 040 574 8930

Rahoitusasiantuntija Jukka Anttila (ESR), Hämeen ELY-keskus, p. 0295 021 241 

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen EAKR-hakukierros avattu 29.10.2018

Etelä-Suomen EAKR-hakukierros on avattu tänään 29.10., ja se on tuttuun tapaan kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen vaihe on ideahaku 29.10. - 30.11.2018, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Varsinainen haku päättyy 4.3.2019.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

Toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Syksyn 2018 EAKR-haussa maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joita he haluavat painottaa tällä hakukierroksella. Rahoitushakuun avoinna olevat toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu hakuilmoituksessa.

Infotilaisuuksia Etelä-Suomessa marraskuussa

Rahoituksesta kiinnostuneille järjestään infotilaisuuksia. Koko Etelä-Suomen infotilaisuus järjestetään Helsingissä 1.11. ja alueelliset infotilaisuudet marraskuun alussa. Katso tarkemmat tiedot tästä uutisesta.

Voit katsoa tallenteen Etelä-Suomen EAKR-infotilaisuudesta.

> Etelä-Suomen EAKR-hankehaun infotilaisuuden tallenne (1.11.2018)

Lisätietoja:

> Hakijan ohje

Kuva: Pixabay


Osallistu EAKR-rahoitushaun infotilaisuuksiin alueellasi!

Seuraava Etelä-Suomen EAKR-hakukierros avataan 29.10. Kukin Etelä-Suomen maakunta järjestää oman infotilaisuutensa tulevasta EAKR-hausta marraskuussa. Hakuinfossa kerrotaan maakunnan painotuksista ja teemoista. Olet tervetullut sekä koko Etelä-Suomea koskevaan hakuinfoon että oman maakuntasi infotilaisuuteen marraskuussa!

Kaikille yhteinen infotilaisuus Etelä-Suomen alueella avautuvasta EAKR-hankerahoitushausta järjestetään torstaina 1.11.2018 klo 12-14 (Pääpostitalo, Mannerheiminaukio 1C, Helsinki). Tapahtuman ohjelman löydät tämän linkin takaa. Koko Etelä-Suomen yhteisen tilaisuuden tallenne löytyy täältä. Linkki Etelä-Suomen ja Uudenmaan EAKR-hakinfojen materiaaleihin.

Katso alta oman alueesi hakuinfo ja ilmoittaudu mukaan!

Uudenmaan alueen oma hakuinfo alueen painopisteistä järjestetään heti koko Etelä-Suomea koskevan tilaisuuden jälkeen samassa paikassa klo 14.30-15.30. Tallenne infotilaisuudesta löytyy tämän linkin takaa.

Etelä-Karjalan liitto järjestää hakuinfon alueen toimijoille perjantaina 2.11.2018 klo 13.00–15.00. Tilaisuus pidetään Etelä-Karjalan liitossa (Kauppakatu 40 D, 4. krs, Lappeenranta). Kutsu ja ohjelma toimitetaan sähköisesti, ja ne julkaistaan Etelä-Karjalan liiton sivuilla. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy täältä.

Päijät-Hämeen liitto pitää hankehakijoiden törmäytyspajan perjantaina 2.11.2018 klo 13.00-15.30 osoitteessa Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9A, 2. krs. Kyseessä on rennonvakava työpaja, jossa haetaan uusia näkökulmia ja kumppaneita EAKR-rahoitushakuun. Tule miettimään, millaisin hanketoimin maakunta kehittyisi. Törmää uusiin ajatuksiin ja miksei kavereihinkin! Ilmoittautumislinkki löytyy täältä.

Varsinais-Suomen alueen hakuinfo järjestetään keskiviikkona 7.11.2018 klo 9.30–11.30 Varsinais-Suomen liitossa. Hakuinfon osallistujamäärä on rajallinen, ja tila täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuuden kutsu, ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä. Ilmoittautumiset 5.11. klo 15 mennessä.

Kymenlaakson alueen hakuinfo järjestetään keskiviikkona 7.11.2018 klo 10-12 Merikeskus Vellamossa, Kotkassa. Kutsu tullaan julkaisemaan myös Kymenlaakson Liiton nettisivuilla. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä 31.10.2018. mennessä.

Hämeen liitto järjestää maakunnallisen Kanta-Hämeen hakuinfon torstaina 8.11.2018 klo 9.00–10.00 Hämeen kesäyliopiston tiloissa Verkatehtaalla (Viipurintie 4, Hämeenlinna). Tilaisuudessa esitellään Etelä-Suomen EAKR-ohjelman Hämeen liiton syksyn 2018 rahoitushaun painopisteet. Ilmoittautumiset hakuinfoon tästä linkistä 31.10.2018 mennessä.

Hakukierros avataan 29.10.2018

Syksyn hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 29.10.–30.11.2018, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa 2019 jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Valintakriteerit määritellään tarkemmin myöhemmin julkaistavassa hakijan oppaassa.

Hakuinfosta tiedotamme rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osion Tapahtumissa ja varsinainen hakuilmoitus tulee ko. sivuston Hakuajat-osioon.

Tiedotamme tulevasta hausta myös Etelä-Suomen EAKR Facebook -sivulla.

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, Uudenmaan liitto, puh. 040 182 4828

Erikoissuunnittelija Ville Roslakka, Varsinais-Suomen liitto, puh. 050 5920 404

Aluekehitysasiantuntija Minna Takala, Hämeen liitto, puh. 050 526 4648

Hankekoordinaattori Merja Taipale, Etelä-Karjalan liitto, puh. 040 139 0174

Vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström, Kymenlaakson Liitto, puh. 050 368 3936

Erityisasiantuntija Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto, puh. 044 771 9466

Kuvituskuva: Pixabay

 


Uusmaalainen tekstiiliteollisuutta uudistava EAKR-hanke voittoon komission RegioStars-kilpailussa

VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteishanke TeKiDe – Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin voitti tänään 9.10.2018 Euroopan komission RegioStars-kilpailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvän kilpailukategorian Brysselissä.

TeKiDe-hankkeessa on kehitetty niin sanottu selluloosakarbamaattiteknologia, jolla jätetekstiilistä voidaan valmistaa uutta tekstiilikuitua ilman ympäristöä kuormittavia kemikaaleja. Liuoksen raaka-aineena voidaan käyttää esimerkiksi vanhoja lakanoita, pyyhkeitä tai vaikkapa jätepaperia ja kartonkia. Liuoksesta valmistetaan uutta kuitua, joka kehrätään langaksi. Lopputuloksena syntyy viskoosityyppistä kangasta.

"TeKiDe on luonut kansainvälisestikin merkittävän innovaatioalustan. Erityisen tärkeää on se, että demonstraatioympäristö on avoin ja antaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla ja testata uusia ideoitaan", kertoo ohjelmajohtaja Tiina Huotari hanketta rahoittavasta Uudenmaan liitosta. "Toivon, että hankkeen ympärille syntyy dynaaminen ekosysteemi, joka toimii kasvun veturina ei pelkästään Uudellamaalla vaan koko Suomessa kiertotalouden alalla."

Menetelmä voi mullistaa tekstiiliteollisuuden

Puuvillakuidun valmistaminen tekstiilijätteistä ekologisesti kestävällä tavalla voi mullistaa tekstiiliteollisuuden. VTT tähtää kiertotalouden edistämiseen, teknologian kaupallistamisen nopeuttamiseen sekä öljypohjaisen mikromuovin vähentämiseen.

Menetelmällä valmistettua kangasta nähtiin ensimmäisen kerran europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen yllä Linnan juhlissa 2017. Kaupoista tuotteita voidaan ostaa muutaman vuoden kuluttua, sillä suomalainen startup-yritys Infinited Fiber Company on ryhtynyt kaupallistamaan kuidun valmistusta. Suunnitelmissa on ensimmäisen tuotantolaitoksen rakentaminen.

Aluekehittämisen parhaat hankkeet valokeilaan

RegioStars Awards on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu, jossa palkitaan parhaita rakennerahastohankkeita. Tämänvuotiseen kilpailuun ilmoitettiin 102 hakemusta ja niistä 21 valittiin loppukilpailuun.

TeKiDe-hanke käynnistyi syksyllä 2016, ja se päättyy lähikuukausina. Sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Espoon kaupunki, VTT ja Aalto-yliopisto. Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto.

TiKiDe-hankkeesta VTT:n nettisivuilla

Regio Stars 2018 -finalistit EU:n komission nettisivuilla

Viime vuonna Regio Stars -voitto vähähiilisyyskategoriassa meni Iin kuntaan InnoHiili-hankkeelle, joten Suomella menee hyvin tämän tematiikan parissa EU-mittelöissä.

Lisätietoja:
Ohjelmajohtaja Tiina Huotari, 040 041 8029

Kuva: VTT


Etelä-Suomeen yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle heinä-syyskuussa 2018 yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 5 miljoonaa euroa muodostui uusista alueellisista ja valtakunnallisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Aluehankkeisiin myönnettiin hieman yli 2,8 miljoonaa euroa ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä 10, joista neljä Uudellamaalla. Alueellisten hankkeiden lisäksi rahoitettiin yksi uusi hanke valtakunnalliseen Luovaa osaamista -kokonaisuuteen sekä kolme hanketta 6Aika -hankekokonaisuuteen. Näiden hankkeiden rahoitusosuus on 2,1 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta oli hieman yli 2 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 164 640 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai 22 yritystä ja toimintaympäristöavustuksia myönnettiin yksi.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 748 788 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalvelujen osuus kokonaissummasta on 68 % ja koulutuksen 28 %. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 50 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Kehittämispalvelujen rahoituksesta 64 % kohdentui Uudellemaalle.

Lue lisää alueellisista rahoituskatsauksista:

Liitteet:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Kuva: Pixabay


Näytetään tulokset 1 - 10 / 171
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 18