Kevään aikana järjestetään neljä Hyvä loppuraportti -koulutusta ESR-hanketoimijoille

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille koulutuksen loppuraportin laatimisesta. Koulutustapahtumia on kevään 2018 aikana neljä, joista osallistuja voi valita aikatauluunsa parhaiten sopivan. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättyneet vuoden 2017 lopussa tai ovat päättämässä toimintaansa kuluvan vuoden aikana. Vastaanvanlaisia koulutuksia tarjotaan myös syksyllä.

Tilaisuuden aikana käydään läpi hankkeen lopetustoimet. Pääpaino on hyvän loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Kaikissa tilaisuuksissa on sama sisältö.

Ilmoittaudu valitsemaasi tilaisuuteen tapahtumakalenterista:

Lisätietoja

Niina Lamberg
rahoitusasiantuntija
niina.lamberg@ely-keskus.fi
puh. 0295 025 153

 

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen ESR-hakuun saapui 25 hakemusta

Etelä-Suomessa Euroopan sosiaalirahaston alueelliseen hankehakuun saapui 25 hakemusta, joissa rahoitusta haettiin yhteensä yli 8 miljoonaa euroa. Tällä kertaa rahoitettavaksi etsittiin toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -hankkeita. Eniten hakemuksia saapui erityistavoitteeseen 6.1. Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Kaikki hakemukset siirtyvät nyt viranomaiskäsittelyyn. Ensiksi hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaan, josta läpi pääsevät hakemukset siirtyvät vielä erityistavoitekohtaiseen arviointiin sekä maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen käsittelyyn. Rahoituspäätökset pyritään saamaan valmiiksi ennen kesälomakautta.

Kuva: Pixabay


Kaksi verkkoklinikkaa EAKR-hankkeille – Ilmoittaudu mukaan

Viime vuoden suositut EAKR-hankkeiden verkkoklinikat saavat jatkoa huhtikuussa. Uudenmaan liitto järjestää kaksi koulutusta, joihin voit osallistua näppärästi omassa työpisteessäsi.

Torstaina 5. huhtikuuta aiheina ovat indikaattorit ja de minimis. Keskiviikkona 11. huhtikuuta perehdytään horisontaalisiin tavoitteisiin ja viestintään. Puolentoista tunnin koulutukset alkavat kello 12.30.

Ilmoittaudu jo nyt mukaan! Voit samalla esittää toiveita koulutuksen sisällöstä. Lähetämme lähempänä ajankohtaa ilmoittautuneille lisätietoa, tekniset ohjeet ja linkin tilaisuuteen.
 

> Ilmoittautuminen
 

Koulutus on tarkoitettu Uudenmaan liiton rahoittamien EAKR-hankkeiden henkilöstölle.


Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Anu Heinonen, Uudenmaan liitto, puh. 040 182 4828

 


Kevään toinen ESR-starttikoulutus järjestetään Kouvolassa toukokuussa

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille ESR-starttikoulutuksen Kouvolassa 15.5.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on käynnissä ja sulkeutuu kun tilaisuus on täynnä tai viimeistään 8.5. klo 14. Tilaisuus järjestetään Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa, osoitteessa Torikatu 10. Tarkemmat tiedot ohjelmasta löytyy tapahtumakalenterista.

Tilaisuudessa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin.

Mahdolliset tiedustelut sähköpostiin rakennerahastot.etela-suomi(at)ely-keskus.fi.

Kuva: Pixabay


Ohjelmakausi puolivälissä, tervetuloa kuulemaan tuloksia!

Lämpimästi tervetuloa Helsingin Kansallismuseossa 21. maalisuuta järjestettävään Rakennerahastojen ohjelmakauden puolivälitilaisuuteen. Luvassa on mielenkiintoisia hanketuloksia Etelä-Suomesta sekä keskustelua ohjelmakauden jatkosta.

Nyt on hyvä aika seisahtua tarkastelemaan, millaisia tuloksia EAKR- ja ESR-rahoituksella on saavutettu. Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus ovat koonneet tarinoita kymmenistä kuluvan kauden hankkeista nokkelaan esitysmuotoon.

Lisäksi luvassa on muun muassa pohdintaa siitä, mihin ja miten Euroopan laajuisella rakennerahastotoiminnalla vaikutetaan ja miltä tulevaisuus näyttää. Kuulemme myös Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäisen videotervehdyksen Brysselistä.

Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet alueen toimijat tervetulleiksi. Varaa paikkasi hyvissä ajoin, mutta viimeistään 14. maaliskuuta. Kansallismuseon auditorio on täyttymässä hyvää vauhtia. Mukaan mahtuu 120 ensiksi ilmoittautunutta.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä, mutta ilmoittaudu myös tässä tapauksessa. Saat ennen tilaisuutta linkin lähetykseen.

> Kutsu ja ohjelma

> Ilmoittaudu mukaan
 

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Anu Heinonen, Uudenmaan liitto,
puh. 040 182 4828

 


Puolassa ESR:n kansainvälisen yhteistyön partnerinhakufoorumi 22.-23.3.2018

Puolassa järjestetään ESR:n kv-yhteistyön hakuun liittyen partnerinhakufoorumi 22.-23.3. Kutsu foorumiin on liitteenä. Osallistuminen itse foorumiin on ilmaista, mutta matkat ja majoitus osallistujien on maksettava itse. Foorumiin pitää ilmoittautua 15.2. mennessä. Ilmoittautuminen edellyttää, että hankehakijat luovat ESF-Transnationality –sivuston tietokantaan oman organisaationsa profiilin ja tallentavat tietokantaan tiedot hankeideastaan. Lisäksi on täytettävä ilmoittautumislomake. Kutsussa todetaan, että osallistujille lähetetään vahvistus foorumiin osallistumisesta helmikuun loppuun mennessä. Matkavaraukset on syytä tehdä vasta tämän jälkeen.

Kutsu foorumiin


ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku on avautunut, hausta järjestetään infotilaisuus 26.1.2018

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen myöntämisestä vastaavat ELY-keskukset ovat
avanneet 10.1.2018 ESR:n kansainvälisen yhteistyön haun. Haku toteutetaan osana EU:n
jäsenmaiden koordinoitua hakua. Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen yhteinen hakuohje on
julkaistu www.rakennerahastot.fi – sivustolla. Haku päättyy 11.5.2018.

Suomessa hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään vähintään
yhden toisessa EU-jäsenmaissa toteutettavan kumppanuushankkeen kanssa. Kansainvälisen
yhteistyön odotetaan lisäarvoa kussakin jäsenmaassa kansallisesti toteutettavaan toimintaan
nähden. Olennaista on kansainvälisten kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeilta odotetaan tuloksellisuutta sekä tulosten hyödynnettävyyttä myös hankkeen jälkeen.

EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku
järjestetään. Suomi osallistuu hakuun neljässä teemassa.

  • Työllisyyden edistäminen (Employment),
  • Nuorten työllisyys (Youth employment),
  • Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills) sekä
  • Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion)

Suomessa hankehakemus kohdistetaan siihen "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii. Rahoitusta ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankkeelle haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake
EURA2014-järjestelmässä osoitteessa https://www.eura2014.fi/hakija. Hakemus on jätettävä tietojärjestelmässä rahoittavan viranomaisen käsiteltäväksi viimeistään 11.5.2018. Kansainvälisten kumppanien hakua varten on käytettävissä erityinen tietokanta sivustolla
https://ec.europa.eu/esf/transnationality/.

Tietoa hausta sekä siitä lisätietoja antavista henkilöistä löytyy ESR:n kansainvälisen yhteistyön
hakuohjeesta osoitteesta www.rakennerahastot.fi => Ajankohtaista => Hakuajat. ESR-rahoituksesta vastaavat ELY-keskukset järjestävät 26.1.2018 kello 10–12 yhteisen infotilaisuuden kansainvälisen yhteistyön hausta. Infotilaisuus toteutetaan videon välityksellä siten, että hausta kiinnostuneilla on kaikkiaan 13 paikkakunnalla mahdollisuus osallistua tilaisuuteen ELY-keskusten videotiloissa. Tiedot paikkakunnista, videotiloista ja yhteyshenkilöistä löytyvät erillisestä liitetiedostosta.
Lisätietoja ESR:n kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy seuraavilta sivustoilta:
www.rakennerahastot.fi
http://ec.europa.eu/esf/transnationality/

Hämeen ELY-keskus järjestää mahdollisuuden tulla kuulemaan valtakunnallista Kansainvälisen yhteistyön ESR-hakuinfoa Lahteen ELYn tiloihin 26.1.2018.

Hakuinfo koskee 11.5.2018 päättyvää ESR-hakua, jonka tarkempi hakuohje löytyy valtakunnallisesta osiosta. Infossa kerrotaan tarkemmin haun painotuksista sekä tarjotaan tietoa hankehakemuksen laatimista varten. Yhteisen valtakunnallisen infon jälkeen Hämeen ELY-keskuksen rahoittajat kertovat myös alueellisista painotuksista Etelä-Suomessa. Tilaisuudessa on mahdollisuus päästä keskustelemaan sekä rahoitusasiantuntijoiden että muiden hakijoiden kanssa.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterista. Ilmoittaudu viimeistään 24.1.2018 klo 12.


Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2017 yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Rahoituksesta yli 8,5 miljoonaa euroa kohdentui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisiin sekä suurten kaupunkien 6Aika -hankkeisiin. Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankkeisiin osallistuu toteuttajia useista eri maakunnista. Alueellisiin ESR-hankkeisiin myönnettiin hieman yli 700 000 euroa ja erilaisiin yritystukiin 1,1 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Lue lisää alueellisista rahoituskatsauksista

Liitteet

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Kuva: Pixabay


Kansainvälisen yhteistyön ESR-haun hakuinfo 26.1.2018

Hämeen ELY-keskus järjestää mahdollisuuden tulla kuulemaan valtakunnallista Kansainvälisen yhteistyön ESR-hakuinfoa Lahteen ELYn tiloihin 26.1.2018.

Hakuinfo koskee 11.5.2018 päättyvää ESR-hakua, jonka tarkempi hakuohje löytyy valtakunnallisesta osiosta. Infossa kerrotaan tarkemmin haun painotuksista sekä tarjotaan tietoa hankehakemuksen laatimista varten. Yhteisen valtakunnallisen infon jälkeen Hämeen ELY-keskuksen rahoittajat kertovat myös alueellisista painotuksista Etelä-Suomessa. Tilaisuudessa on mahdollisuus päästä keskustelemaan sekä rahoitusasiantuntijoiden että muiden hakijoiden kanssa.

Lisätietoja sekä ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterista. Ilmoittaudu viimeistään 24.1.2018 klo 12.

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen ESR-haku avoinna 1.3.2018 asti

Hämeen ELY-keskus on avannut alueellisen ESR-hakukierroksen 1.1.-1.3.2018.

Rahoitettavaksi etsitään toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -hankkeita. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla Tarkemmat hakuohjeet ovat nähtävillä Hakuajat -osiossa.

Hakuun liittyvä infotilaisuus järjestetään Pasilassa 15.1.2018. Tilaisuudessa esitellään haun painotuksia sekä käydään läpi hyvän hakemuksen keskeisiä kohtia. Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumislinkki löytyy tapahtumakalenterista.

Lisätietoja:

Katso alueesi rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot


Näytetään tulokset 1 - 10 / 149
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 15