Etelä-Suomeen yhteensä 8,2 miljoonaa euroa ESR-hankkeisiin ja yrityksille

Hämeen ELY-keskus myöntää EU-rahoitusta sekä rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueille. Koko alueelle myönnettiin huhti-kesäkuun 2019 aikana yritys- ja hankerahoitusta 8,2 miljoonaa euroa.  

Rahoituksesta hieman yli 2,5 miljoonaa muodostui yritystuista, joista yritysten kehittämisavustusten osuus on 1,5 miljoonaa euroa toimintaympäristöavustuksen 150 000 euroa. Kehittämishankkeita rahoitettiin 28 ja toimintaympäristön kehittämishankkeita yksi. Eniten kehittämisavustusta myönnettiin Kanta-Hämeeseen. 

Yritysten kehittämispalveluihin eli analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluihin myönnettiin Etelä-Suomen alueelle lähes 900 000 euroa. Rahoituksesta noin 68 % myönnettiin Uudenmaan alueelle. Valtion tuki yrityksille kehittämispalveluiden hankinnassa voi olla jopa 80 % palveluiden kokonaiskustannuksista. 

Kokonaisrahoituksesta 5,7 miljoonaa muodostui alueellisista ESR-hankkeista, joista osa toteutetaan myös ylimaakunnallisina usean maakunnan alueella. ESR-rahoitusta myönnettiin Hämeeseen ja Uudellemaalle noin 2,1 miljoonaa euroa ja loput Kaakkois-Suomeen. 

Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön myöntämä EAKR-yritysrahoitus, ESR-rahoitus toimintalinjoittain ja kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla huhti-kesäkuussa 2019.

Alueelliset rahoituskatsaukset:

Rahoitetut hankkeet maakunnittain:


Regio Stars -finalistit julki – RANTA-hanke finaaliin

Euroopan komission järjestämän Regio Stars 2019 -kilpailun 24 finalistihanketta julkistettiin 9. heinäkuuta Brysselissä Certificates Ceremony -tilaisuudessa. Finalistit valitsi Regio Stars-palkintolautakunta. Etelä-Suomesta finaaliin pääsi jo päättynyt ylimaakunnallinen EAKR-hanke Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA). RANTA kilpailee kategoriassa 4: ilmastokestävä kaupunkirakentaminen (building climate-resilient cities).  

RANTA-hankkeen päätavoitteena oli edistää rakennettuun kaupunkiympäristöön/rakennuksiin ja maamassojen hallintaan liittyviä kiertotalouden mahdollisuuksia kunnissa. Hankkeen päätoteuttajana toimi Green Net Finland sekä osatoteuttajina Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeen Ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hanke toteutettiin Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä.

Green Net Finlandin toiminnanjohtaja Ilkka Aaltio iloitsee RANTA-hankkeen finaalipaikasta ja kiertotalouden leviämisestä ihmisten tietoisuuteen. "Aihepiiri on tärkeä. Rakennusten materiaaleilla ja niiden osilla on suuri rooli kiertotaloudessa. Finaaliin pääsy on projektiryhmän palkinto, koko porukka on tämän ansainnut", hän toteaa ja kiittelee tiimin asiantuntemusta.

Toiminnanjohtaja Ilkka Aaltio, Green Net Finland

Aaltio näkee hankkeen menestyksen takana yhteistyön ja korostaa kokeilujen merkitystä. "Meidän hankkeessa yhteistyö on ollut erittäin hyvää. Ammattikorkeakouluissa on tehty ansiokasta työtä kokeilujen kanssa. Niiden myötä on saatu tärkeää tietoa pullonkauloista. Kuntien mukanaolo on myös ehdottoman tärkeää." Aaltio toivoo, että kiertotalous saataisiin laajemmin käyntiin. "EU:n tasolla tahtotila on olemassa; nyt toimintatapoja täytyy muuttaa. On hienoa, että Ympäristöministeriö suhtautui niin positiivisesti hankkeeseen. Olemme saaneet liitettyä tuloksia käytännön tasolle."

RANTA-hankkeen päätyttyä jatkoa on luvassa saman aiheen parissa, sillä samoille toteuttajaorganisaatioille on myönnetty EAKR-rahoitus uuteen hankkeeseen nimeltä Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY). Hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien – ja materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja.

Vuosittain järjestettävässä Regio Stars-kilpailussa etsitään omaperäisiä ja innovatiivisia hankkeita. Kilpailussa on viisi kilpailukategoriaa. Kaikkien viiden kategorian voittajat julkistetaan 9. lokakuuta Brysselissä palkintoseremoniassa. Niiden lisäksi palkitaan eniten yleisöääniä saanut hanke Public Choice Award-palkinnolla. Yleisöäänestys on käynnissä 9. syyskuuta asti.

Lisätietoa finalisti-hankkeista ja yleisöäänestyksestä: > Public Choice Award

 


EU-maiden rakennerahastoviranomaisten IQ-Net -verkosto kokoontui Suomessa

EU-maiden rakennerahastoviranomaisten IQ-Net-verkoston 46. konferenssi järjestettiin Hotel Clarion Helsinki Airportissa Vantaalla 12.-14.6.2019 Uudenmaan liiton isännöimänä. Konferenssin teemana oli tällä kertaa vähähiilisyys; "Transition to a Low-Carbon Europe: the role of Cohesion Policy". Konferenssiin osallistui nelisenkymmentä delegaattia 15 EU-maasta. Konferenssin sisällöstä vastasi IQ-Net-verkoston ylläpitäjä European Policies Research Centre (EPRC).

IQ-Net (Improving quality) -verkostoon kuuluu kansallisia ja alueellisia rakennerahastoviranomaisia 16 EU-maasta. Verkoston tavoitteena on parantaa rakennerahasto-ohjelmien hallinnon laatua ja jakaa hyviä käytäntöjä kokemustenvaihdon kautta. Verkosto pitää sisällään strukturoidun tutkimus- ja debattiohjelman. Verkoston jäsenet tapaavat puolivuosittain jäsenorganisaatioiden vuorollaan isännöimissä konferensseissa ympäri Eurooppaa.   

Konferenssin esityksissä, keskusteluissa ja workshopeissa oli kaksi pääteemaa: kokemukset kuluvan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-20 hallinnosta ja koheesiopolitiikan rooli siirtymisessä kohti vihreämpää, vähähiilistä Eurooppaa. EPRC esitti tiivistelmän workshoppien johtopäätöksistä viimeisenä konferenssipäivänä.    

Konferenssi huipentui projektivierailuun Helsingin Kalasataman kaupunginosassa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumin isännöimänä. Konferenssivieraille esiteltiin Forum Viriumin toimintaa, Fiksu Kalasatama (6Aika, EAKR)- ja CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia, EU Life) -hankkeita sekä Smart Mobility - älykkään liikkumisen kokeiluja. Vieraille myös esiteltiin Kalasatamaa lyhyellä opastetulla kävelyllä, jolla Forum Viriumin asiantuntijat kertoivat konkreettisesti Kalasataman älykkäistä ja vähähiilisistä ratkaisuista.

Kuvat: Anni Levonen, Sanni Hanbli


EU-maiden rakennerahastoviranomaisten IQ-Net -verkosto kokoontui Suomessa

EU-maiden rakennerahastoviranomaisten IQ-Net-verkoston 46. konferenssi järjestettiin Hotel Clarion Helsinki Airportissa Vantaalla 12.-14.6.2019 Uudenmaan liiton isännöimänä. Konferenssin teemana oli tällä kertaa vähähiilisyys; "Transition to a Low-Carbon Europe: the role of Cohesion Policy". Konferenssiin osallistui nelisenkymmentä delegaattia 15 EU-maasta. Konferenssin sisällöstä vastasi IQ-Net-verkoston ylläpitäjä European Policies Research Centre (EPRC).

IQ-Net (Improving quality) -verkostoon kuuluu kansallisia ja alueellisia rakennerahastoviranomaisia 16 EU-maasta. Verkoston tavoitteena on parantaa rakennerahasto-ohjelmien hallinnon laatua ja jakaa hyviä käytäntöjä kokemustenvaihdon kautta. Verkosto pitää sisällään strukturoidun tutkimus- ja debattiohjelman. Verkoston jäsenet tapaavat puolivuosittain jäsenorganisaatioiden vuorollaan isännöimissä konferensseissa ympäri Eurooppaa.   

Konferenssin esityksissä, keskusteluissa ja workshopeissa oli kaksi pääteemaa: kokemukset kuluvan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-20 hallinnosta ja koheesiopolitiikan rooli siirtymisessä kohti vihreämpää, vähähiilistä Eurooppaa. EPRC esitti tiivistelmän workshoppien johtopäätöksistä viimeisenä konferenssipäivänä.    

Konferenssi huipentui projektivierailuun Helsingin Kalasataman kaupunginosassa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Viriumin isännöimänä. Konferenssivieraille esiteltiin Forum Viriumin toimintaa, Fiksu Kalasatama (6Aika, EAKR)- ja CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia, EU Life) -hankkeita sekä Smart Mobility - älykkään liikkumisen kokeiluja. Vieraille myös esiteltiin Kalasatamaa lyhyellä opastetulla kävelyllä, jolla Forum Viriumin asiantuntijat kertoivat konkreettisesti Kalasataman älykkäistä ja vähähiilisistä ratkaisuista.

Kuvat: Anni Levonen, Sanni Hanbli


Regio Stars Awards -kilpailussa Etelä-Suomesta vahva hanke-edustus

Euroopan komissio palkitsee EU:n rahoittamat parhaat, innovatiiviset hankkeet vuosittain järjestettävässä Regio Stars Awards-kilpailussa. Tämän vuoden kilpailu on parhaillaan käynnissä.

Kilpailussa on viisi palkintokategoriaa EU:n aluepolitiikan keskeisiltä osa-alueilta:

  1. Digitalisaation edistäminen
  2. Viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen rakennettuun ympäristöön kestävällä tavalla
  3. Eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen
  4. Ilmastokestävä kaupunkirakentaminen
  5. Terveyspalveluiden nykyaikaistaminen

Kilpailuun lähetettiin yhteensä 199 hakemusta eri EU-maista. Kaikkien osallistuvien hankkeiden kuvaukset ovat nähtävissä palkintokategorioittain Euroopan komission verkkosivuilla:

Etelä-Suomesta kilpailuun osallistuvat Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittamat hankkeet Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) ja 6Aika-hanke Perille asti (The Last Mile) kategoriassa 4 (ilmastokestävä kaupunkirakentaminen) sekä 6Aika-hanke Yliopistosairaalat innovaatioalustana (YSI) kategoriassa 5 (terveyspalveluiden nykyaikaistaminen). Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamista hankkeista kilpailussa ovat mukana Summa – pelillistetty vertaisauttaminen nuorten työllistymisessä (Sum project) ja Äidit mukana kategoriassa 3 (eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen).

Kilpailussa palkitaan myös eniten suuren yleisön suosiota saanut hanke Public Choice Award-palkinnolla jokaisessa kategoriassa. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa valitsemastaan hankkeesta voi käydä "tykkäämässä" 9.7.2019 mennessä täällä painamalla hankekuvauksen kohdalla olevan peukalon kuvaa. Toisessa vaiheessa toteutetaan Public Choice Award-äänestys 9.7.-9.9.2019. Eniten tykkäyksiä ja ääniä saanut hanke voittaa.

Lisätietoa valintaprosessista: > Public Choice Award

Vuonna 2018 Regio Stars -kilpailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvän kategorian voitti VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteishanke TeKiDe – Tekstiilikuitujen kierrätyskuitujen demonstraatioalusta Bioruukkiin.

Regio Stars Awards -voittajat palkitaan palkintoseremoniassa 9.10.2019.

 


Onnistumisen anatomia hanketyössä – koulutus ESR-hanketoimijoille

Mistä on hyvät hankkeet tehty? Motivoituneesta hankehenkilöstöstä, kristallinkirkkaista tavoitteista, sitoutuneesta hankeorganisaatiosta sekä käyttöön otetuista tuloksista. 

− Tuntuuko, ettei aina näin ole. Kohderyhmä on kateissa, omaa organisaatiota ei kiinnosta, horisontaaliset ovat hepreaa ja tavoitteetkin hukassa? 

Ei hätää! Et varmastikaan ole yksin asiasi kanssa, hanketyö on haastavaa! Tule jakamaan tuskasi, kuulemaan muiden kokemuksia ja saamaan vinkkejä parempaan hanketoteutukseen toisilta hanketoimijoilta. 

Jos et tunnista näitä ongelmia ollenkaan, tule silti mukaan! Jaa muiden kanssa, mikä teki juuri sinun hankkeestasi onnistuneen. 

Hämeen ELY-keskus järjestää syksyllä 2019 rahoittamilleen ESR -hankkeille (joita on muuten jo 389 kappaletta) teemailtapäiviä, joissa jaetaan onnistumisia ja karikoita. Tule paikalle, jos kaipaat uusia ideoita tai haluat auttaa muita välttämään samat sudenkuopat, joihin itse putosit. Yhdessä pohdimme, miksi jotkut hankkeet onnistuvat, kun taas toiset epäonnistuvat. Mitä onnistuminen vaatii hankkeen toteuttajalta ja ketä tarvitaan mukaan tuloksen varmistamiseksi? 

Iltapäivät alkavat hanke-esimerkein, joiden on tarkoitus inspiroida muita tavoittelemaan onnistuneita tuloksia. Tämän jälkeen keskitytään rennosti kahvin kera ratkomaan yhdessä osallistujien hankkeistaan esiin nostamia haasteita, pieniä ja isoja, ja kaikkea siltä väliltä.  

Seuraa Etelä-Suomen Tapahtumakalenteria ja ilmoittaudu mukaan heti alkusyksystä. 

 

Kuva: Pixabay


Paljon toivottuja Startti- ja Stoppikoulutuksia tulossa syksyllä 2019

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille Starttikoulutuksen. Tilaisuus on suunnattu vasta alkaneille ESR-hankkeille tai uudelle hankehenkilöstölle. Koulutuksissa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin

Seuraava Starttikoulutus järjestetään 28.8.2019 Pasilan virastotalolla. Lisätiedot tilaisuudesta ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Lisäksi järjestämme rahoittamillemme ESR-hankkeille koulutusta laadukkaan loppuraportin laatimisesta. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa vuoden sisällä. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän hyötyä on saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen on osallistuttu. Tilaisuuden pääpaino on laadukkaan loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Molemmissa tilaisuuksissa on sama sisältö.  

Hyvä loppuraporttikoulutus järjestetään 12.9.2019 Pasilan virastotalolla ja 5.11.2019 Lahden virastotalolla. Molemmat tilaisuudet ovat puolen päivän mittaisia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Tilaisuuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Ensisijalla ovat Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet.


Etelä-Suomen ESR –haku aukeaa kesän jälkeen

Seuraava Etelä-Suomen ESR –haku avautuu kesälomien jälkeen. Vielä on mahdollisuus hakea rahoitusta hankkeille, joiden toteutusaika on 2-2,5 vuotta. Käytettävissä oleva rahoitus tarkentuu kesän kuluessa. Tilannetta voi myös muuttaa mahdollinen syksyllä 2019 tehtävä päättyneiden hankkeiden käyttämättä jääneen rahoituksen uudelleenjako. Hakemukset tulee jättää EURA -järjestelmässä 1.10.2019 mennessä. 

Ennakkoarvion mukaan avoinna tulevat olemaan toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus kaikki kolme erityistavoitetta: 

  • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen 

  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

  • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 

Rahoituksen määrä vaihtelee maakunnittain. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että hankkeita on mahdollista rahoittaa ainakin Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Kymenlaaksossa etsitään erityisesti hankkeita, joilla edistetään digitalisaatiota. Päijät-Hämeessä mielenkiinto on erityistavoitteessa 6.1. suuntautunut hankkeisiin, jotka tukevat nuorten työllistymistä. 

Kanta-Hämeen osalta rahoitettavaksi voi valikoitua vain hyvin pieni määrä hankkeita. Hanketta suunnittelevien kannattaakin olla yhteydessä ensin rahoittajaan selvittääkseen rahoitusmahdollisuudet. Etelä-Karjalassa ei ole tällä hetkellä avautumassa hakuun mikään erityistavoitteista. 

Hakuohje, tarkemmat hakupainotukset ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan elokuussa. 

Hakuinfo syksyn hakuun liittyen järjestetään 15.8.2019 Pasilan virastotalolla. Varaa paikkasi tilaisuudesta ilmoittautumalla tästä. 

Ennakkotieto hakuilmoituksesta on luettavissa täältä. 


Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden (EAKR) haku 2.5.-31.5.2019, Etelä-Karjala

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Etelä-Karjalan maakunnassa. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Rahoitusta voivat hakea Etelä-Karjalan maakunnan alueella toimivat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhtiöt ja säätiöt. 

Tutustu tarkemmin haun sisältöön ja hakuohjeisiin.


Eurooppa-päivää juhlitaan Helsingin Narinkkatorilla 9. toukokuuta

Eurooppa-päivää juhlistetaan näyttävästi 9. toukokuuta klo 9.00-21.00 Helsingin Kampin Narinkkatorilla järjestettävällä koko perheen maksuttomalla yleisötapahtumalla. Järjestäjinä toimivat Eurooppalainen Suomi ry, Eurooppanuoret, Euroopan parlamentti, Euroopan komissio Suomessa, Eurooppatiedotus ja YLE.

Tapahtumassa kuullaan monipuolisesti mielenkiintoisia keskusteluja, esittelyjä ja musiikkia. Lähestyvät EU-vaalit näkyvät ohjelmassa vahvasti; luvassa on niin EU-vaalipaneeli, podcasteja kuin keskustelua Euroopan suunnasta. Myös lapsille on tarjolla runsaasti tekemistä. Ilta huipentuu konserttiin, jossa esiintyvät upeaääninen laulaja Diandra ja yhteiskunnallisesti vaikuttavista riimeistään tunnettu räppäri Paleface. YLE taltioi tapahtumasta suoran lähetyksen klo 19.00-20.30.

Rakennerahastot osallistuvat tapahtumaan yhdessä hankkeiden kanssa. Teltalla voi tavata asiantuntijoita Uudenmaan liitosta, ELY-keskuksesta ja 6Aika-toimistosta. Hankkeista toimintaansa saapuvat esittelemään Jätkäsaari Smart Mobility sekä 6Aika-strategiaa toteuttavat hankkeet Roboreel, Opastamisen ekosysteemi ja Perille Asti. Rakennerahastoiden ohjelma-ajalla klo 10:30 lavalla yleisöä aktivoi 6Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa mukana ollut yritys Happia lapsille suunnatulla elämyksellisellä Breikkeri-jumpallaan.

Eurooppa-päivän tapahtuman ohjelma on nähtävissä kokonaisuudessaan täältä.

Tapahtuma järjestetään osana Uusimaa-viikkoa.


Näytetään tulokset 1 - 10 / 190
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 19