Hankkeille hyvä startti – tervetuloa EAKR-starttikoulutuksiin lokakuussa!

Lähiaikoina käynnistyvien tai vasta käynnistyneiden EAKR-hankkeiden projektipäälliköt sekä taloudesta ja hallinnosta vastaavat ovat lämpimästi tervetulleita EAKR-hankkeiden starttikoulutukseen lokakuussa! Oletpa uusi hanketyön parissa tai kaipaat kertausta, valitse sinulle sopivin koulutuspäivä kahdesta vaihtoehtoisesta päivämäärästä.

Starttikoulutuksissa käsitellään muun muassa EAKR-hankkeiden hallinnointia, tuen myöntämistä ja maksamista, kustannusten tukikelpoisuutta sekä kirjanpitoa. Asiaa myös hankkeiden raportoinnista ja viestinnästä on luvassa.

Valittavissa on kaksi saman sisältöistä koulutuspäivää joko tiistaina 2.10.2018 tai torstaina 4.10.2018. Kahvitarjoilu alkaa klo 8.30 ja päivän ohjelma klo 9.00. Koulutus päättyy klo 15.30.

Koulutukset järjestetään SLK-talon (SLK-Kiinteistö Oy Opetustalo) auditoriossa osoitteessa Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään perjantaina 28.9. Tilaisuuden kutsu ja ilmoittautumislinkit löytyvät alta.

> Kutsu starttikoulutukseen
> Ilmoittautuminen 2.10.2018 koulutukseen
> Ilmoittautuminen 4.10.2018 koulutukseen

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, irene.grohn@uudenmaanliitto.fi, p. 040 182 4828

Kuvituskuva: Pixabay


Ota käyttöön ESR-hankkeiden päivitetyt osallistujalomakkeet

Lomakkeita, joilla kerätään ESR-hankkeiden osallistujien tietoja, on päivitetty. Jokaisen hankkeen tulee ladata uudet osallistujalomakkeet ja ottaa ne välittömästi käyttöön. Päivitetyt lomakkeet ovat saatavilla rakennerahastot.fi -sivujen valtakunnallisesta materiaalipankista.

Aloituslomakkeissa on tapahtunut seuraavia muutoksia:

1. Kotitaloustilannetta kuvaavia tietoja ei enää kerätä

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 –rakennerahasto-ohjelmakauden toteutusta varten säädettyihin asetuksiin on tullut muutoksia. Muutoksen myötä kotitaloustilannetta kuvaavia tietoja ei enää kerätä. Muutos on voimassa takautuvasti. ESR Henkilö -palveluun aikaisemmin tallennetut Kotitalouteni tilanne -tiedot tullaan poistamaan järjestelmästä automaattisesti. Myös aloitusilmoituslomakkeesta on poistettu kotitaloustilannetta koskevat kysymykset.

2. Asunnottomuus -tietoa ei enää kerätä

Asunnottomuutta koskevaa tietoa ei jatkossa enää kerätä, koska tietojen raportointi on suoritettu loppuun. Tämän johdosta aloitusilmoituslomakkeesta on poistettu asunnottomuutta koskeva kysymys.

ESR Henkilö -palvelun päivittymisessä viivettä

Kotitaloustilannetta sekä asunnottomuutta koskevat kysymykset tullaan poistamaan myös ESR Henkilö -palvelusta. Koska kohtien poistaminen ei tapahdu välittömästi, on tuensaajan tallennettava kyseisiin kohtiin kaikissa tapauksissa "EI", kunnes kohdat on poistettu. Tuensaajan tallennettava kyseisiin kohtiin "EI" myös niissä tapauksissa, joissa osallistujat ovat täyttäneet tiedot vanhoille lomakkeille.

Jo raportoituihin tietoihin ei tarvitse tehdä korjauksia vaan tiedot poistetaan järjestelmästä koneellisesti.

 

Lisätietoja:

Ota tarvittaessa yhteyttä omaan rahoittajaasi.

 

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomeen yhteensä 9,5 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin huhti-kesäkuussa 2018 yhteensä hieman yli 9,5 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta oli yli 4,5 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä hieman yli 1,8 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 1,6 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavusta sai 34 hanketta ja toimintaympäristöavustusta 11 hanketta.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin yhteensä lähes 1,1 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Rahoituksesta 71 % kohdentui Uudellemaalle.

Loput rahoituksesta muodostui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisista ja alueellisista hankkeista. Aluehankkeisiin myönnettiin hieman yli kaksi miljoonaa euroa ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä kuusi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella. Alueellisten hankkeiden lisäksi rahoitettiin kuusi uutta hanketta valtakunnalliseen Luovaa osaamista -hankekokonaisuuteen. Näiden hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle kolme miljoonaa euroa.

Lue lisää alueellisista rahoituskatsauksista:

Liitteet:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.


Syksyn koulutusajankohdat ESR-hanketoimijoille

Ilmoittautuminen syksyn ensimmäisiin koulutuksiin on käynnistynyt. Tilaisuuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia.

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille koulutuksen loppuraportin laatimisesta. Samanlaisia koulutuksia järjestettiin keväällä jo neljä ja yleisön pyynnöstä tulevana syksynä neljä lisää. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa kuluvan vuoden aikana tai 2019 alkupuoliskolla. Tilaisuuden aikana käydään läpi hankkeen lopetustoimet. Pääpaino on hyvän loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Kaikissa tilaisuuksissa on sama sisältö.

Koulutusajankohdat:

Lisäksi järjestämme kaksi Starttikoulutusta aloittaville tai juuri alkaneille hankkeille. Tilaisuudessa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin.

Koulutusajankohdat:

 

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista sekä ilmoittautumislinkit Tapahtumakalenterissa.

 

Lisätietoa:

Rahoitusasiantuntija Minna Taipale
minna.taipale(at)ely-keskus.fi
+358 (0)295 02 5106

Kuva: Pixabay


Kesän uutiskirje on ilmestynyt

Etelä-Suomen rakennerahastojen vuoden toinen uutiskirje on ilmestynyt. Kirjeessä asiaa kesäkuussa avautuneesta ESR-hausta, päättyneen EAKR-haun sadosta sekä hankkeiden maksatuskäsittelyn tilanteesta. Tutustu myös EAKR Yritystuen hankkeeseen sekä ReagioStars-kilpailun finalisteihi.

> Lue uutiskirje

Joko saat uutiskirjeen sähköpostiisi?

Uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Kirjeen tilaajana pysyt ajan hermolla Etelä-Suomen rakennerahastoasioissa. Seuraava uutiskirje ilmestyy syksyllä.

> Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen ESR-haku avautuu 1.6.2018

Hämeen ELY-keskus avaa ESR-haun Etelä-Suomen alueella 1.6.-3.10.2018. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Tarkemmin avautuvan haun teemoista ja tarkennuksista hakuilmoituksessa ja hakijan ohjeessa.

Käynnistyvään hakuun liittyen Hämeen ELY-keskus järjestää useita hakuinfo-tilaisuuksia. Katso sinulle sopivan aika tapahtumakalenterista ja tule kuulolle.

Haussa ovat avoinna kaikki toimintalinja ja hankkeita etsitään seuraaviin erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

 • Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen
 • Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

 • Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

 • Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Ohjelmakausi 2014-2020 on lähestymässä loppuaan, joten tämä ja ensi vuoden alussa järjestettävä haku ovat viimeisiä isompia hakuja. Näiden jälkeen hakuja kohdennetaan käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

 

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat

 

Kuva: Pixabay


ESR Henkilö -järjestelmän tiedoissa virheellisiä kirjauksia

Työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnittänyt huomiota ESR Henkilö -järjestelmään tehdyissä kirjauksissa oleviin ristiriitaisuuksiin. Hämeen ELY-keskus pyytää rahoittamiensa hankkeiden toteuttajia kiinnittämään erityistä huomiota raportoitavien tietojen oikeellisuuteen.  

 1. Hankkeelle raportoitavat osallistujatiedot tulee olla hankesuunnitelman mukaisista ryhmistä. Jos hankkeen aikana nousee muutostarpeita kohderyhmiin, tulee tästä aina neuvotella etukäteen rahoittajan kanssa. 
 2. Osallistujilta tulee aina kerätä lopetusilmoitukset. Jos lopetusilmoituksia ei yrityksistä huolimatta saada kaikilta osallistujilta, on tuensaajan dokumentoitava tiiviisti asia näiden henkilöiden allekirjoittamiin aloitusilmoituslomakkeisiin sekä hankkeen seuranta- ja loppuraportteihin.  
 3. Aloitusilmoitukset kerätään vain niistä toimista, joilla tavoitellaan muutosta osallistujan tilanteeseen. Tämän on oltava myös hankesuunnitelman mukaista ja suunnitelman mukaiselle kohderyhmälle järjestettyä toimintaa. Jos lomakkeita on kerätty muista lyhytkestoisista tilaisuuksista, tietoja ei tallenneta ESR Henkilö -järjestelmään ja lomakkeet tulee tuhota tietosuojasäännökset huomioiden. 
 4. Osallistujia koskevat tiedot tulee kerätä henkilökohtaisesti ja osallistuja vakuuttaa allekirjoituksellaan tietojen oikeellisuuden sekä antaa luvan tietojen käyttämiseen. Jos lomakkeella ei ole allekirjoitusta, tulee tiedot poistaa ESR Henkilö -järjestelmästä ja paperilomakkeet tuhota tietosuojasäännökset huomioiden. 
 5. Tietojen tallennus on suoritettava tietoturvavaatimusten mukaisesti. Hanketoteuttaja vastaa tietojen tallentajan riittävästä opastamisesta. 
 6. Myös raportoiduista osallistuneista yrityksistä tulee löytyä tausta-aineisto tai jäljitysketju todentamaan tietojen paikkansapitävyys. 
 7. Hankkeen tulee ohjeistaa osallistuvia henkilöitä lomakkeiden täyttämisestä, tarkistaa lomakkeet heti ne saatuaan ja pyytää osallistujaa korjaamaan mahdolliset virheelliset tiedot. Jos virhe havaitaan vasta tallennuksen jälkeen, on hankkeen pyydettävä osallistujaa korjaamaan lomakkeissa oleva virheellinen tieto.  

Epäselvissä tilanteissa ota rohkeasti yhteyttä omaan rahoittajaasi! 

Yhteystiedot rakennerahastot.fi > Etelä-Suomi > Yhteystiedot > ELY-keskus 

Kuva: Pixabay


Etelä-Suomen alueellinen ESR-haku avautuu kesäkuussa

Hämeen ELY-keskus avaa Etelä-Suomen alueellisen ESR-haun kesäkuussa. Haku päättyy lokakuun 2018 alussa. Hakuilmoitus ja hakijan ohje julkaistaan kesäkuun alussa www.rakennerahastot.fi/etela-suomi -verkkopalvelussa Ajankohtaista-osiossa. Haussa ovat auki kaikki ESR:n toimintalinjat. Mahdolliset maakunnittaiset tarkennukset ilmoitetaan hakuohjeessa.

Koska ohjelmakausi 2014-2020 on lähestymässä loppuaan, ovat tämä ja ensi vuoden maaliskuun alussa päättyvä haku viimeisiä isoja hakuja. Näiden jälkeen hakuja kohdennetaan käytettävissä olevan rahoituksen mukaan.

Kesäkuussa alkavaan hakuun liittyen Hämeen ELY-keskus järjestää jokaisessa alueen maakunnassa hakuinfo-tilaisuuden. Sen lisäksi, että tilaisuuksissa kerrotaan tulevan haun sisällöistä, käydään läpi erityisesti kyseisen maakunnan kehittämispainotuksia (maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma). Lisäksi kerrotaan hakumenettelystä ja hakemuksen laatimisesta. Tilaisuuksissa on mahdollisuus myös teemakohtaiseen keskusteluun rahoitusasiantuntijoiden kanssa.

Ilmoittaudu sinulle sopivaan tilaisuuteen:

30.5. Lahti klo 12-16
4.6. Helsinki 12-16
6.6. Lappeenranta klo 12-16
8.6. Hämeenlinna klo 12-16
12.6. Kouvola klo 9-13


Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta yli 5,6 miljoonaa euroa muodostuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) aluehankkeista. Uusia ESR-hankkeita käynnistyi yhteensä 34 ja suurin osa syksyn hankehaussa saapuneista hake-muksista on nyt saanut rahoituspäätöksen. Alueellisten hankkeiden lisäksi käynnistyi kahdeksan uutta valtakunnallista ESR-hanketta teemoista Kotona suomessa ja Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yh-teistyöllä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle 2,5 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta on yli 2,6 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tästä 59 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yh-teensä 24 hanketta. Lisäksi Päijät-Hämeeseen rahoitettiin yksi yrityksen toimintaympäristön kehittä-mishanke, jonka suuruus on 259 810 euroa.

Lue lisää alueellisista tiedotteista:

Liitteet:


Ohjelmakauden hanketuloksia yksissä kansissa

Etelä-Suomen rakennerahastojen ohjelmakauden puolivälin tulosjulkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu konkreettisia tarinoita yli 60 Etelä-Suomen alueella rahoitetusta ESR ja EAKR -hankkeesta. Julkaisun taustalla on tiivis yhteistyö Hämeen ELY-keskuksen, Uudenmaan liiton ja viiden muun Etelä-Suomen maakunnan välillä. Hyviä EAKR- ja ESR-hankkeita ja hyviä hanketoimia on kartoitettu sähköisten kyselyiden avulla niin viranomaisilta kuin suureltakin yleisöltä.

Tulosjulkaisu kokoaa hankkeita viidestä eri teemasta: oma arki haltuun, osaamista yrityksiin, bisnes kasvuun, kestävästi ja tulevaisuuden kasvualustoja. Julkaisuun on pyritty keräämään aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja onnistumisista.

- On tärkeä tunnistaa tuloksia ja tehdä niitä näkyväksi. Hankkeilla on suuriakin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, painottaa ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Julkaisun valmistumisen kunniaksi järjestettiin Helsingin Kansallismuseossa 21. maaliskuuta tilaisuus, jossa käytiin lävitse hanketuloksia Etelä-Suomesta sekä keskusteltiin ohjelmakauden jatkosta.

Julkaisu on luettavissa issuu-julkaisuna sekä pdf-muodossa.

Jatkossakin julkaisemme hankkeiden tuloksia ja saavutuksia kanavillamme, kuten Facebook-sivullamme.

Lisätietoja:
Rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, Uudenmaan liitto, puh. 040 182 4828


Näytetään tulokset 1 - 10 / 159
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 16