Kevään EAKR-hausta 26,8 miljoonaa euroa hankerahoitusta Etelä-Suomeen

päivänkakkarat

Maaliskuun lopussa päättyneen Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaun osalta päätökset rahoitettavista hankkeista ovat loppusuoralla. Myönteisen rahoituspäätöksen on saanut tai saamassa lähes 80 hanketta, joista pieni osa ylimaakunnallisia. Etelä-Suomen maakuntien liitot myöntävät rahoitusta yhteensä vajaat 26,8 miljoonaa euroa.

Haussa etsittiin hankkeita, jotka tukevat alueita COVID-19-pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luovat pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Haussa olivat avoinna Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman ja sen ohjelmanmuutosasiakirjan REACT-EU:n EAKR-toimenpiteitä koskeva toimintalinja 8 ja suurimmassa osassa maakuntia myös toimintalinjat 1 (Pk-yritysten kilpailukyky) ja/tai 2 (Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen).

Suurin osa jaettavasta rahoituksesta on REACT-EU-lisärahoitusta, jolla rahoitetaan hankkeita osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeita rahoitetaan jonkin verran myös aiemmin päättyneistä hankkeista palautuneilla varoilla.

Varsinais-Suomessa rahoituksen sai kahdeksan hanketta ja rahoitusta niille myönnetään yhteensä hieman yli 3 miljoonaa euroa.
Päijät-Hämeessä rahoitussumma on myös reilut 3 miljoonaa euroa jakautuen 16 hankkeelle.
Etelä-Karjalassa rahoitusta myönnetään reilulla 1,8 miljoonalla eurolla 13 hankkeelle.
Kymenlaaksossa rahoitettavaksi päätyi 9 hanketta reilun 2 miljoonan euron summalla.
Kanta-Hämeessä rahoitetaan 11 hanketta reilun 1,9 miljoonan euron summalla.
Uudellamaalla rahoitettavien hankkeiden lukumäärä on 28 ja rahoitussumma vajaat 14,7 miljoonaa euroa.

Vihreän talouden ja digitalisaation teemoja

Rahoitettavissa hankkeissa nousevat vahvasti esille erilaiset yritysten palautumiskykyä ja liiketoiminnan vauhdittamista sekä kilpailukyvyn kasvattamista koskevat hankkeet.

- Digitaalisuutta hyödynnetään vahvasti näiden päämäärien saavuttamiseksi muun muassa erilaisia etäpalveluita ja uusia teknologisia ratkaisuja kehittämällä. Moni hanke liittyy vahvasti vihreään talouteen etenkin kiertotalouden ja biotalouden ja niiden liiketoimintapotentiaalien tunnistamisen kautta, kertoo erityisasiantuntija Henri Hallanoro Uudenmaan liitosta.

Hankkeissa kehitetään myös esimerkiksi kestävää asumista ja liikkumista sekä teollisuuden tuotantomenetelmiä. Etäpalvelujen ja uuden teknologian ratkaisuista esimerkkejä ovat kosketuksesta riippumaton teknologia ja palvelut sekä muu terveysturvallisuuteen liittyvä teknologia.

Osa hankkeista on jo käynnistynyt ja suuri osa käynnistyy loppukesästä tai alkusyksystä.

Ennakkotietoa tulevasta EAKR-hausta

Etelä-Karjalan liitto ja Varsinais-Suomen liitto varautuvat avaamaan EAKR-rahoitushaun aikavälille 16.8.–30.9.2021.

Etelä-Karjalassa hakuun avautuvat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 erityistavoitteet 1.1 (Uuden liiketoiminnan luominen) ja 2.1 (Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) sekä toimintalinjan 8 erityistavoite 12.1 (Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta). Rahoitusta on käytettävissä toimintalinjan 1 osalta n. 620 000 euroa ja toimintalinjan 8 osalta n. 280 000 euroa.

Varsinais-Suomessa hakuun avautuvat toimintalinjat 2 ja 8.

Hakuilmoitus ja hakijan opas julkaistaan haun avautumispäivänä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa > Etelä-Suomen suuralue > ajankohtaista > hakuajat.


Lisätietoja:

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998