Kuukauden EAKR-hanke: VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä

paviljonki ja puita
 

 • Hanketoteuttaja: HAMK Smart -tutkimusyksikkö
 • Toteutusaika 1.8.2018–30.6.2021
 • Kohdealue: Kanta-Häme
 • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 187 320 € (kokonaisrahoitus 249 760 €)

HAMK, Hämeen liitto, EU- ja Vipuvoimaa -logot

Kanta-Hämeen maakunnan matkailun kehittämistä tehdään pääasiassa erilaisten hankkeiden avulla. Vaikka matkailun kansainvälinen kohderyhmä on vahvasti kulttuurista kiinnostunutta, se ei tunne hyvin suomalaisen kulttuurin tarjontaa. Matkailupalveluihin on mahdollisuus yhdistää runsaasti kulttuurillisia elementtejä, joita hyödyntämällä kulttuurista kiinnostuneet matkailijat voivat kokea erilaisen, kilpailijamaista erottuvan kulttuurielämyksen. Tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan markkinointia sekä kattavaa tarjonnan esittelyä jakelukanavissa. Kohteen houkuttelevuuden lisäämiseksi tarvitaan myös virtuaalisuutta (kuvat, videot, lisätty todellisuus yms.). VIKKE - Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä -hankkeen päätarkoitus on lisätä pelillistämisen ja tarinallisuuden avulla Kanta-Hämeen kulttuurikohteiden houkuttelevuutta sekä lisätä alueen matkailijoiden määrää.

Hankkeen tavoitteet:
 

1) kehittää alueen kulttuuriin liittyvien tarinoiden ja visualisoinnin avulla pk-yritysten tuotteita ja palveluita
2) lisätä Kanta-Hämeen tunnettuutta matkailumaakuntana erityisesti Visit Häme -sivuston ja sen sosiaalisen median kanavien kautta sekä
3) toteuttaa virtuaalinen peli, joka lisää alueen tunnettuutta ja opastaa matkailijoita uusin menetelmin.

Tarinallinen ja virtuaalinen ulottuvuus kulttuurimatkailuun

Hanke yhdistää digitaalisuuden sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen. Hankkeessa on tarinallistettu ja tuotteistettu palvelumuotoilun keinoin uusia alueen historiaan ja kulttuuriin liittyviä (keskiaika, esihistoria, sotahistoria) tuotteita ja palveluja, joiden käyttäjäryhminä ovat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat. Tarinoita kuljetetaan eteenpäin mielenkiintoisten fiktiivisten tapahtumien kautta, joihin on yhdistetty myös alueen faktapohjaista kulttuurihistoriaa. Tarinankerronnassa yhdistyvät fyysiset paikat, kirjoitettu tarina, valokuvat, videot, 360-kuvat ja lisätty todellisuus. Hankkeessa on kehitetty tarinoita, virtuaalista sisältöä sekä mobiilipelialusta, jotka toimivat itsenäisinä seikkailuun, liikuntaan ja ulkoiluun aktivoivina matkailutuotteina täydentämään kulttuuri-, luonto-, tapahtuma- ym. matkailukohteiden elämyksellisyyttä. Virtuaalisin ratkaisuin matkailijalle myös esitetään lisätietoa kohteista, jota ei muuten olisi saatavilla.

kännykkäsovellus kuvattuna ulkona
Tenholan linnavuori on yksi VIKKE-sovelluksen kohteista.

Hankkeessa on toteutettu muun muassa:

 • VIKKE-sovelluspilotti. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi nimellä VIKKE Google Play Storesta (Android-laitteille)  ja App Storesta (iOS-laitteille). Sovelluksen ideana on toimia uudenlaisena tapana tutustua alueen kulttuurikohteisiin tarinoiden ja tehtävien avulla. Osassa tehtäviä on pilotoitu AR-tekniikkaa, joka tuo pelaajalle lisättyä todellisuutta mobiililaitteen näytön välityksellä reaaliympäristöön. Sisällöt toteutettiin yhteistyössä alueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa. Hackathon- työskentelyn avulla eri koulutusasteiden opiskelijat pohtivat mielenkiintoisia tehtäväsisältöjä sovelluspilottiin.
 • Seudulliset tarinatyöpajat, joissa on työstetty kulttuurialalla toimivien yrityksien omia tarinoita. Tarinat ja kulttuurikohteet on tuotu osaksi VIKKE-sovelluspilottia.
 • Kahdeksanosainen tarinallistamisen valmennussarja maakunnan kulttuuri- ja matkailualan toimijoille.
 • 3D-mallinnuksia maakunnan tunnetuimmista kulttuurikohteista ja esineistä, kuten Iittalan tunnetuimmista design-esineistä.
 • Kulttuurikohteista koottiin maakunnalliseen avoimeen kuvapankkipalveluun CC0-lisensoitua kuvamateriaalia.
 • Useita blogikirjoituksia kulttuurikohteista, joita on julkaistu Visit Häme -sivustolla sekä sen eri some-kanavilla
 • Virtuaaliset opastetut kierrokset lasin vuosijuhlan kunniaksi Iittalan Design Museosta ja lasitehtaasta sekä Riihimäen Suomen lasimuseosta englanniksi ja japaniksi yhteistyössä Western Lakeland Kanta-Häme -hankkeen kanssa. Uudenlainen toteutustapa palvelee myös COVID-19-tilanteessa kulttuurivierailijoita eri puolilta maailmaa.
 • Tuotepaketit vastuullisella liikkumistavalla (juna, polkupyörä) englanniksi kulttuurikohteista
 • Valtakunnallinen kulttuuri- ja tapahtumawebinaari ILMIÖ loppuvuodesta 2020

Hankkeen puitteissa on tehty myös opiskelija- ja opinnäytetöitä.

Toteutuksiin ja tuloksiin voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla:
https://www.hamk.fi/projektit/vikke-virtuaalinen-kulttuurimatkailu-kanta-hameessa/

Hankkeen lopputuloksena Visit Finland-, Lakeland- ja Visit Häme -sivuille saadaan uusia tuotteita ja palveluita. Trip Advisoriin ja muille alustoille voidaan syöttää uutta kiinnostavaa kulttuurimatkailutarjontaa Kanta-Hämeestä. Materiaalia tuotetaan suomeksi ja englanniksi. Kanta-Hämeen matkailusidonnaisiin yrityksiin saadaan lisää virtuaalista näkyvyyttä ja uutta liiketoimintaa kulttuurimatkailuun ja historiaan liittyvien tarinoiden avulla. Virtuaalisuuden lisääminen käyntikohteissa lisää uusia kävijöitä alueella.


Lisätietoja:


Heidi Kerkola
Projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
heidi.kerkola(at)hamk.fi

www.hamk.fi/vikke
www.visithame.fi