Ravintola- ja ruoka-alan hiilineutraaliutta edistävä Mission Zero Foodprint mukana Regiostars-kilpailussa

Regiostars 2021 -logo

 

logot

 

Euroopan komission järjestämässä Regiostars-kilpailussa on tänäkin vuonna mukana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke Etelä-Suomesta. Mission Zero Foodprint -hanke osallistuu kilpailuun kategoriassa "Kaupunkien Eurooppa: Ympäristöystävällinen, kestävä ja kiertotalouteen perustuva elintarvikejärjestelmä toiminnallisella kaupunkiseudulla". Kilpailussa etsitään onnistuneita ja innovatiivisia aluekehityshankkeita.

Mission Zero Foodprint kehittää pienten ja keskisuurten ravintoloiden ja muiden ruokapalveluyritysten hiilineutraaliutta, siihen tarvittavia älykkäitä ratkaisuja ja työkaluja sekä tuo muutosta näkyväksi kuluttajille. Hanketta toteuttavat Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Regiostars-kilpailuun osallistuminen on innostanut hanketta ja tuonut samalla hienon mahdollisuuden arvioida hanketiimin kanssa omaa tekemistä.

"Tuntuu todella hienolta tunnustukselta, että meidät valittiin mukaan osallistumaan kilpailuun. Meille Forum Viriumissa ruokateema oli uutta ja jännittävää, jota ei ole tehty aikaisemmin", kertoo hankkeen koordinaattori, kehityspäällikkö Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

ravintola
Aitoa napolilaista pizzaa tarjoava Pizzeria Via Tribunali on yksi hankkeen pilottiravintoloista. 
Kuva: Annamaria Rossi

Teemat puhuttelevat ammattilaisia

Hanke edistää ravintola-alan toimijoiden ja kuluttajien tietoisuutta kestävistä toimintamalleista ja hiilijalanjäljestä. Tällä saralla ravintolakenttä ei ole aiemmin ollut kovin paljon esillä. Toimintamalleja, mittareita ja työkaluja kehitetään pienten ja keskisuurten ravintolatoimijoiden saataville, sillä niiltä usein puuttuvat isoilla toimijoilla käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät.

Hanke on otettu alalla hienosti vastaan ja eri toimijoita on tavoitettu onnistuneesti.

"Hankkeen kautta otetaan selkeästi toimijat mukaan laajemmin tukemaan ilmastotavoitteita. Teemat puhuttelevat ammattilaisia", iloitsee Spilling.

Webinaarit ja työpajat ovat keränneet useita osallistujia ja sisällöt ovat selvästi kiinnostaneet. Spilling kehuu osallistujien yhteishenkeä, aktiivisuutta ja innostusta. Hankkeen vahvuus on yhdessä tekemisessä ja yhteiskehittämisessä, jolloin syntyy uudenlaisia ratkaisuja.

Hankkeen toiminnassa ja kokeiluissa on ollut mukana monipuolisesti ravintoloita pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudeltamaalta, kuten Kotipizza Group, BarLaurea, Tin Tin Tango, Pizzeria Via Tribunali, Krapihovi, Nokka, Dylan ja Mili's Food. Keskustelua on avattu myös laajalti kaupunkitoimijoiden sekä innovaatio- ja tutkimuskentän kanssa.

ravintola
Ravintola Nokkaa kiinnosti jo ennestään hyvin vastuullisten annostensa hiilijalanjäljen selvittäminen.
Kuva: Annamaria Rossi

Hankkeen kokeiluhaussa vuoden 2020 lopulla etsittiin ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämistä edistäviä digitaalisia ratkaisuja. Kokeiluja edelsivät Laurean vetämät yhteiskehittämistyöpajat. Mukaan kokeiluihin valittiin kolme yritystä, joiden ratkaisuja on jatkokehitetty yhteistyössä erityisesti pienten ravintolatoimijoiden kanssa. Ratkaisut liittyvät ruokahävikin vähentämiseen sekä ravintolatoiminnan ja ruoka-annosten hiilijalanjäljen laskemiseen.

"Kokeilujen puitteissa palveluita on kehitetty uusista näkökulmista ja löydetty myös synergioita yritysten välille", kertoo Spilling.

Kehitetyt palvelut ovat kaupallisia palveluita, joita ravintolat voivat ottaa käyttöön. Lue lisää kokeiluista Forum Viriumin verkkosivuilta.

Katso videolta, millaisin keinoin ruokahävikki saadaan hallintaan (YouTube).

Vastuullisempia valintoja ja kollektiivista vastuuta

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta ravintoloiden ja ruokapalveluyritysten hiilineutraaliudesta ja ympäristöystävällisyydestä kuluttajan omien valintojen tueksi. Keväällä 2021 käynnistyneessä yhteiskehittämisprosessissa kehitettiin visuaalisia merkkejä kuluttajia varten. Syksyllä 2021 käynnistyy viimeinen kokeilu, jossa tarjotaan Ilmastoannosmerkkiä käyttöön ravintoloille. Annos voi saada merkin, jos sen hiilijalanjälki on alle 1 kg CO2-ekv. Kampanjamuotoinen kokeilu tarjoaa matalan kynnyksen laskea annosten hiilijalanjälkeä sekä viestiä kuluttajille. Tietoisuus hiiljalanjäljestä paranee niin keittiössä kuin asiakkaiden keskuudessa.

Hanke on myös tehnyt yhteistyötä My Helsingin Valitse vastuullisemmin -palvelun kanssa, jonka kriteeristön avulla kuluttajat voivat tehdä ilmastoystävällisiä valintoja.

Viestintäyhteistyötä on tehty laajalti esimerkiksi Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) ry:n kanssa. Kun ravintolat kiinnittävät asioihin huomiota, antaa se myös alkutuotannolle sysäyksen tuottaa tietoa raaka-aineista.

Hanke on osoittanut, että kysyntää yhdessä tekemiseen ja kollektiiviseen vastuuseen on. Siihen tarvitaan kuitenkin malleja ja vetureita.

"Hanke voi ottaa tämän roolin ja viedä näitä teemoja eteenpäin. Kiinnostusta ja tahtoa alalta nimittäin löytyy", summaa Spilling.

Regiostars-kilpailun finalistit julkistetaan alkusyksystä. Viiden kilpailusarjan ja yleisöäänestyksen voittajat palkitaan Dubrovnikissa Kroatiassa joulukuussa 2021.

Hankkeen tiedot

  • Hanketoteuttajat: Forum Virium Helsinki, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Toteutusaika: 1.10.2019–31.12.2021
  • Kohdealue: Helsinki, Espoo, Vantaa ja muu Uusimaa
  • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 370 267 €, kokonaisrahoitus: 528 955 €

> Lue lisää Mission Zero Foodprint -hankkeesta

> Lue lisää Regiostars-kilpailusta