REACT-EU-ohjelman syksyn ESR-keskustelutilaisuuksien materiaalit saatavilla

Hämeen ELY-keskus järjesti kolme REACT-EU-ohjelman ESR-keskustelutilaisuutta viikolla 34. Tilaisuuksissa esiteltiin käynnissä olevaa REACT-EU:n ESR-hakua ja haun painotuksia sekä käytiin keskustelua hakua koskevista aiheista.

Hämeen ELY-keskuksen tilaisuudet keräsivät joukon osallistujia, jotka olivat kiinnostuneita käynnissä olevista ESR-hauista. Kysymyksiä tuli runsaasti jo ennakkoon, lisäksi tilaisuuksissa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua. Vastaukset käytiin läpi tilaisuuksissa ja ne koottiin myös kirjalliseen muotoon. Kysymykset vastauksineen ja keskustelutilaisuuksien esitysmateriaali löytyvät rakennerahastojen materiaalipankista

Keskustelutilaisuuksissa nousi esiin etenkin jaettavan rahan määrä, REACT-EU:n ESR-haun painotus vihreään siirtymään ja vähähiiliseen talouteen sekä ESR-tuen maksimimäärä, joka on enintään 80 prosenttia tässä haussa. Erityisesti painotettiin myös hankkeiden toteutusaikaa: hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.8.2023. Päätösprosessi on monivaiheinen, joten tässä haussa rahoitettaville hankkeille realistinen aloitusaika on ensi vuoden alussa.  

 

ESR-haku REACT-EU-ohjelman hankkeille on auki 16.8.-24.9.2021. Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta sekä hakuohjeesta (pdf).