6Aika -haun käsittely loppusuoralla

6Aika-strategian kestävän kaupunkikehittämisen EAKR- ja ESR-rahoitushaut päättyivät 18.10.2019. EAKR-hakuun saapui vuoden viimeisellä hakujaksolla 7 hakemusta. EAKR-rahoitusta haettiin hieman yli 4,5 miljoonalla eurolla, kun rahaa on jaettavissa noin 3,5 miljoonaa euroa. ESR-hakuun saatiin 12 hakemusta, joissa oli yhteensä 55 hakijaa. Haettua ESR-rahoitusta oli lähes 9 miljoonaa euroa.

Haettujen hankkeiden tuli olla yhteishankkeita, joissa on toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Kuutoskaupunkeihin kuuluvat Suomen kuusi suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku.

6Aika EAKR-haku kohdistui Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja sen erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.  Rahoitettavaksi haettiin hankkeita, jotka tarjoavat älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi.

6Aika ESR-haku kohdistui erityisesti osaamisen ja työllisyyden edistämiseen kasvavilla ja työvoimapulasta kärsivillä aloilla. ESR-haku koski Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoja:

  • toimintalinjan 3, erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen,
  • toimintalinjan 4, erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen ja
  • toimintalinja 4, erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

Hakemusten käsittelyt tehdään marras-joulukuun aikana. Rahoitettavaksi valitut hankkeet ovat tiedossa joulukuun loppupuolella. EAKR-hankkeiden rahoittava viranomainen on Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Lue lisää 6Aika-strategiasta

 

Lisätietoja:

6Aika EAKR: Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto, hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 574 8930

6Aika ESR: Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus, jukka.anttila(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 241