Alueellisilla piloteilla uutta puhtia muutostilanteisiin

Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen piloteilla kehitetään muutosturvaa viidellä ELY-keskusalueella. Hankkeen kautta alueille on luvassa projektikoordinaattoriresurssia ja viestintävaroja. 

Hämeen, Kainuun, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset vastasivat myöntävästi Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen kevään 2021 pilottihakuun. Kyseessä on valtakunnallinen ESR-koordinaatiohanke. Tavoitteena on kehittää ja täydentää kansallista rakennemuutoksiin ja muutosturvatilanteisiin liittyvää toimintaa. 

"Hanke oli hyvin tyytyväinen vastaanotettujen pilottiaihioiden laatuun, määrään ja teemoihin", kertoo projektipäällikkö Eleni Mizaras Hämeen ELY-keskuksesta. "Piloteista saatavat opit viedään valtakunnalliseen muutosturvan kehittämiseen, jolloin varmistetaan palvelun paras mahdollinen laatu paikallisia erityispiirteitä unohtamatta", Mizaras jatkaa. 

Hämeen pilotin tavoitteena on tuottaa uudenlainen toimintamalli äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Kainuun kokeilussa keskitytään ennakoivaan otteeseen ja yrityspalveluverkoston tiivistämiseen ja Keski-Suomessa pilotoidaan ennakoivan muutosturvan yrityspalvelua. Pirkanmaalla jatkokehitetään hankkeen edellisellä kokeilukaudella kehitettyä Muutosturvabottia ja Pohjois-Pohjanmaalla paneudutaan lomautettujen ennakoivan muutosturvan kehittämiseen. 

Pilotointivaiheen käynnistystilaisuus järjestettiin 15.06. Teams-toteutuksena. Hankkeen ja TEM:n puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa olivat kokeilujen esittelyt, konsultin johdatus onnistuneeseen kokeiluun sekä emeritusprofessori Pertti Koistisen mielenkiintoinen esitys varttuneiden irtisanottujen palvelupoluista ja kohtaloista tehdystä tutkimustyöstä.

Muutosturvassa tarjotaan palveluita työnantajalle ja työntekijöille muutostilanteen kohdatessa

Muutosturva on työvoimapoliittinen toimintamalli, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun, lomautetun tai työttömän sijoittumista uuteen työhön. Se tehostaa yhteistyötä työnantajan, henkilöstön ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä, ja siihen kuuluu palveluita sekä työntekijöille että työnantajalle. 

Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen keskeisiä kehittämisteemoja ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen sekä toiminta- ja palvelumallien kokeilu ja kehittäminen irtisanovan ja rekrytoivan yrityksen kohtaamisen helpottamiseksi.  

Entistä nopeampi työstä työhön siirtyminen, muutosturvan toimintamallin tuotteistaminen ja ostopalveluina toteutetut innovatiiviset palvelupilotit ovat hankkeen kehittämistyön ytimessä. Kehittämistä tehdään yhdessä TE-toimistoissa toimivan valtakunnallisen muutosturva-asiantuntijoiden verkoston kanssa. Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima ja sen ohjausryhmässä on keskeisiä työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ministeriöitä ja virastoja.

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Eleni Mizaras
puh. 0295 038 025
eleni.mizaras(at)ely-keskus.fi

Projektisuunnittelija Topi Pekkanen
puh. 0295 025 026
topi.pekkanen(at)ely-keskus.fi