Creative Finland nostaa esiin luovan osaamisen parhaita käytäntöjä

Hämeen ELY-keskuksen rahoittama valtakunnallinen Luovaa osaamista -koordinaatiohanke Creative Finland käynnistyi viime keväänä. Hanketta hallinnoi AGMA Luovan talouden agentit ja managerit ry.

Creative Finlandin taustatiimillä on yhteensä yli 50 vuoden kokemus luovan alan kehittämistyöstä eri areenoilla. Olemmekin määritelleet, että pikemminkin kuin hanke, Creative Finland on luovan osaamisen alusta, jossa nostetaan esiin parhaita käytäntöjä Suomesta ja maailmalta.

Viestintä ja vaikuttaminen ovat toimintamme ytimessä: Creative Finland on luovien alojen ääni. ELY-keskuksen rahoitus antaa meille pelimerkkejä nostaa esiin menestyviä sisältöjä, konsepteja, tuotteita ja palveluita, joissa luova osaaminen on merkittävässä osassa.

Olemme ottaneet tehtäväksemme kirkastaa suomalainen luovuuden ja järjen liitto. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Tässä pari esimerkkiä:

Tuomme yhteen ne, joilla on energiaa vaihtoehtojen näkemiseen ja etsimiseen

Creative Finlandin lisäksi rahoitettuja Luovaa osaamista ESR -hankkeita on käynnissä 16. Creative Finland järjestää tilaisuuksia näille hankkeille ja muille luovan alan toimijoille ja kehittäjille. Tavoitteemme ei ole vaatimaton, mutta verkostona pääsemme siihen: olemme mukana luomassa Suomeen yhtä maailman parhaimmista luovan osaamisen keskittymistä. Haluamme konkretisoida sen, että luovan alan osaamisen kautta saadaan aikaan innovaatiotoimintaa ja uutta merkityksellistä arvoa talouden muilla sektoreilla ja yhteiskunnassa yleensä.

Tähän työhön on olemassa hieno pohja, sillä Luovaa osaamista ESR -hankkeiden joukossa on loistavia ja asiantuntevia sisältöjä, joissa yhdistetään luovaa osaamista muihin toimi- ja kasvualoihin. Sisällöissä on meriteollisuutta, kiertotaloutta, rakennusalaa, hyvinvointi- ja terveysalaa, matkailua, soveltavaa teatteria, AR/VR-sisältöjä ja lisensointia.

Verkostokumppaneista tärkeä on Business Finland, jonka kanssa teemme yhteistyötä erityisesti monialaisten yritysverkostojen luomisessa sekä luovan alan yritysten neuvonnassa ja poluttamisessa erilaisten rahoituspalveluiden ääreen.

Kansainväliset verkostomme, kuten yli 70 maata kokoava Creative Business Network, antavat mahdollisuuden vuoropuheluun eri maiden kollegoiden kanssa. Tänä vuonna viemme Suomesta Myssyfarmin kilpailemaan maailman parhaasta luovasta bisnesideasta Creative Business Cupiin. CBC kokoaa maailman parhaat luovien alojen bisnesideat ja luovimmat tyypit Kööpenhaminaan tämän vuoden marraskuussa.

Kerromme merkityksellisiä tarinoita, joissa ihmiset puhuvat toisilleen ja kuuntelevat toisiaan

Suomessa on paljon omaleimaista ajattelua, mutta kyky tehdä sitä näkyväksi ei ole yhtä vahva. Viestintä on Creative Finlandin ytimessä, ja ratkaisevaa mielestämme on, että tarjolla on moniääninen ja energinen luovan osaamisen alusta.

Löydät lisätietoa luovasta osaamisesta sivustoltamme creativefinland.fi, jossa julkaisemme paitsi hankkeiden myös laajemmin luovien alojen tiedon ja työn tuloksia. Tuomme eri toimijoiden saavutukset ja uudet palvelu- ja toimintamallit kaikkien ulottuville. Tulossa on videoita, asiantuntija-artikkeleita, haastatteluita ja dialogeja. Nostamme pieniä aarteita ja tulevaisuuden kirkkaita tähtiä, emme jo hypetettyjä ilmiöitä. Äänessä ei suinkaan ole vain Creative Finland -tiimi, vaan mukaan tulee luovien alojen kirjo laajimmillaan ja moninaisena. Mitä enemmän saadaan mukaan eri ääniä, sitä rikkaampi Creative Finland on.

Lopuksi manifesti

Luovuus on sisällä meissä kaikissa. NASA:n testien mukaan 98 % ihmisistä on neroja vielä 5-vuotiaina, mutta sen jälkeen nerous ja kyky yhdistellä asioita sekä kiinnostua eri ilmiöistä hiipuu.

Mikä on Suomen tilanne? Järkevöitämmekö itsemme kuoliaiksi? Jos yhdistämme insinöörimäisen bisnesajattelun luovuuteen, pääsisimme niin yksilöinä kuin kansakuntana uudelle tasolle.

Luovuudessa on keskeistä mahdollisuuksien tunnistaminen siellä, missä muut eivät niitä vielä näe. Samoin tärkeää on kyky yhdistää asioita uusilla tavoilla. Creative Finlandin tehtävänä on kirkastaa suomalainen luovuuden ja järjen suhde, Creativity–Sense Balance. Tarvitsemme henkisen tilan, joka kokoaa luovat energiat yhteen, alasta riippumatta.

 

Verkostojohtaja
Anu-Katriina Perttunen
Creative Finland