EAKR-haussa hieno sato uusia hankkeita

Etelä-Suomen EAKR-haku päättyi maaliskuussa. Hakua edelsi syksyn ideavaihe, jossa hakijoilta pyydettiin projektin aiesuunnitelma. Nyt päättyneessä haussa hakemukset jätettiin EURA2014-järjestelmään. Tällä hakukierroksella toivottiin runsaasti ylimaakunnallisia hankkeita, joiden teemaa ei erikseen rajattu. Etenkin uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen toivottiin kuitenkin hakemuksia. Lisäksi jokaisella maakunnalla oli omat hakupainotuksensa. 

Uudenmaan liitto sai määräaikaan mennessä 77 hakemusta. Eniten hakemuksia jätettiin Kymenlaaksosta, Etelä-Karjalasta sekä Päijät-Hämeestä, joilla oli myös rahoitusta eniten tarjolla tässä haussa. Ylimaakunnallisia hankehakemuksia jätettiin yhteensä 15. 

Hakemukset on arvioitu ja päätöksenteko on eri vaiheissa riippuen maakunnasta. Rahoitusneuvottelut rahoitettavaksi tulevien hankkeiden kanssa ovat käynnistyneet. 

− Saimme tällä kertaa varsin hyvin ylimaakunnallisia hakemuksia. Ilmeisestikin hakijat olivat tyytyväisiä siihen, että he pystyivät vapaammin valitsemaan hankkeensa aiheen ja sisällön, toki ohjelman puitteissa, kommentoi Uudenmaan liiton rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen

Kuva: Pixabay