EAKR-rahoitushaku avoinna Etelä-Suomen maakunnissa 22.2.–31.3.2021

Etelä-Suomen maakuntien liittojen EAKR-rahoitushaku on avoinna 22.2.–31.3.2021 Etelä-Suomen kaikissa kuudessa maakunnassa (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi). Haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään maaliskuun loppuun mennessä. Hankkeita voidaan toteuttaa maakunnallisina tai ylimaakunnallisina. Myös EAKR-/ESR-hankeparit ovat mahdollisia. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Hakuilmoitus ja hakijan opas ovat nähtävissä rakennerahastot.fi-sivustolla kohdassa Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat > Etelä-Suomen EAKR-haku 22.2.-31.3.2021.

Jaossa REACT-EU-lisärahoitusta ja hankkeista palautuneita varoja

Haettavissa on REACT-EU-lisärahoitusta osana edelleen käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. Lisäksi EAKR-hankkeita rahoitetaan myös aiemmin päättyneistä hankkeista palautuneella myöntövaltuudella toimintalinjoista 1 ja 2.

REACT-EU-lisämäärärahat on tarkoitettu koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi ja niiden myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtoina on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Ohjelma-asiakirja päivitetään REACT-EU:n osalta, kun se on hyväksytty valtioneuvostossa ja Euroopan komissiossa.

- Nyt kannattaa todella olla aktiivinen, sillä vaikka eletään jo ohjelmakauden loppuvaihetta, niin REACT-EU-rahojen myötä kyseessä on iso haku, jossa on reilusti rahaa jaossa ja uudenlaista sisältöäkin uuden toimintalinjan ja kahden uuden erityistavoitteen mahdollistamana. Odotamme hyviä hakemuksia ja aidosti vaikuttavia alueellista COVID-19-pandemiasta elpymistä edistäviä hankkeita, kertoo erityisasiantuntija Henri Hallanoro Uudenmaan liitosta.

Keskiössä alueelliset selviytymissuunnitelmat ja älykäs erikoistuminen

Kevään haussa Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1, 2 ja 8 mukaisia hankkeita:

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky

Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Toimintalinja 8: REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet (luonnos)

Maakuntien hakuun avaamat toimintalinjat ja erityistavoitteet sekä hakupainotukset vaihtelevat, joten ne tulee tarkistaa hakuilmoituksesta ja/tai hakijan oppaasta. Maakuntien hakupainotukset pohjautuvat kunkin maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan ja tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa. Käytettävissä olevan rahoituksen määrän voi varmistaa ko. maakunnan liitosta.

REACT-EU-lisämäärärahoja tullaan EAKR:n osalta käyttämään ensisijaisesti pk-yritystoiminnan vahvistamiseen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.

Tutustu hakuinfojen aineistoon

Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus järjestivät helmikuussa kaksi yhteistä EAKR- ja ESR-rahoituksen hakuinfoa verkossa. Tilaisuuksissa rahoitusasiantuntijat kertoivat EAKR- ja ESR-rahoituksesta ja sen hakemisesta, REACT-EU-ohjelmasisällöistä sekä hakujen maakunnallisista painotuksista. Tilaisuuden lopuksi oli mahdollisuus kysyä ja keskustella rahastoittain hakuja koskevista aiheista. 

Hakuinfojen aineistot ovat ladattavissa Etelä-Suomen rakennerahastojen materiaalipankissa:

 > Hakuinfojen aineistot (pdf)

 

Lisätietoja:

Antti Taronen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 507 9998

Henri Hallanoro
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
Uudenmaan liitto
henri.hallanoro(at)uudenmaanliitto.fi
p. 040 637 6087