ESR Henkilö -järjestelmän tiedoissa virheellisiä kirjauksia

Työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnittänyt huomiota ESR Henkilö -järjestelmään tehdyissä kirjauksissa oleviin ristiriitaisuuksiin. Hämeen ELY-keskus pyytää rahoittamiensa hankkeiden toteuttajia kiinnittämään erityistä huomiota raportoitavien tietojen oikeellisuuteen. Järjestelmässä on huomattu mm. Hankesuunnitelmista poikkeavia kirjauksia sekä puutoksia lopetusilmoituksissa. Katso tarkempi ohjeistus täältä

Epäselvissä tilanteissa ota rohkeasti yhteyttä omaan rahoittajaasi.

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot.

Kuva: Pixabay