Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson EAKR-rahoitushaku sai hakijat liikkeelle

Post-it lappuja.

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa avoinna ollut EAKR-rahoitushaku päättyi 31.8.2020. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 18 hakemusta, yhdeksän kumpaankin maakuntaan. Etelä-Karjalaan kohdistuneista hakemuksista yksi on ylimaakunnallinen.

Maakunnat hakivat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia hankkeita seuraavasti: toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (Etelä-Karjala) sekä toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso). Lisäksi maakunnat olivat määritelleet omia alueellisia painopisteitä.

Etelä-Karjalassa painotuksena pk-yritystoiminnan uudistuminen ja strategisten osaamiskeskittymien vahvistaminen

Etelä-Karjalassa hakemukset tähtäsivät pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, tutkimus- osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistamiseen. Rahoitusta haettiin hieman yli 700 000 euron edestä, kun sitä on käytettävissä noin 350 000 euroa.

- Hakijat olivat tietoisia haettavana olevan rahoituksen pienestä määrästä ja hankkeiden kokonaiskustannukset ja haettu avustus olivatkin kohtuullisia. Lukumäärältään hakemuksia tuli kuitenkin runsaasti ja niiden yhteenlaskettu avustusosuus on noin kaksinkertainen haettavaan rahoitukseen nähden, hankekoordinaattori Merja Taipale Etelä-Karjalan liitosta toteaa.

Tällä hakukierroksella hankkeita ei Etelä-Karjalalle hieman poikkeuksellisesti haettu lainkaan vähähiilisyyteen korvamerkityistä erityistavoitteista.

Kymenlaaksossa korostuvat logistiikka ja digitalisaatio

Kymenlaaksossa hakemukset kohdistuivat haun painotusten mukaisesti maakunnan älykkään erikoistumisen vahvistamiseen.

- Tällä hakukierroksella painottuvat erityisesti logistiikka ja digitalisaatio. Hakemuksissa tavoitellaan myös Kymenlaaksossa kaivattuja vähähiilisyyteen liittyviä uusia innovaatioita ja liiketoiminnan kehittämistä, aluekehityspäällikkö Riitta Kallström Kymenlaakson liitosta kertoo.

Kymenlaaksossa rahoitusta hankkeisiin haettiin yhteensä noin 700 000 eurolla ja sitä on käytettävissä noin 250 000 euroa.

- Hakijoilla oli hyvin tiedossa myönnettävän tuen vähäisyys, ja siihen nähden yhdeksän Kymenlaaksoon jätettyä hakemusta on hyvä määrä. Kysyntä kehittämistuelle näyttää olevan edelleen suurta, Kallström jatkaa.

Hakemusten käsittely maakunnan liitoissa on käynnistynyt. Päätökset rahoitettavista hankkeista pyritään tekemään loppusyksystä.


Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998

Kuva: Pixabay