Etelä-Suomen ESR-haku on nyt auki


Milla Anttila (vas.) Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Mia O´Neil Suomen ympäristöopisto Syklistä keskustelevat ideoistaan rahoitusasiantuntija Johanna Jalosen kanssa Hämeenlinnan hakuinfossa perjantaina 8.6.2018.

Hämeen ELY-keskus on avannut ESR-haun Etelä-Suomen alueella 1.6.-3.10.2018. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Tarkemmin avautuvan haun teemoista ja tarkennuksista hakuilmoituksessa ja hakijan ohjeessa

Käynnistyvään hakuun liittyen järjestettiin hakuinfo kaikissa alueen viidessä maakunnassa. Tilaisuudet keräsivät paikalle yhteensä noin 180 kuulijaa ja esiin nousi mielenkiintoisia hankeideoita. Erityisesti ovat kiinnostaneet osaamisen kehittämiseen, kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutukseen sekä nuorten työllistymiseen ja työ- ja toimintakykyyn liittyvät toimet. Sisältöjä ja hankeideoita pohdittiin teemakohtaisissa ryhmissä. Keskustelujen aikana löytyi yhteistyökumppaneitakin hanketta suunnitteleville. 

- Kiinnostuksen ymmärtää hyvin, sillä kysymyksessä on Etelä-Suomen viimeinen iso ESR-haku. Ohjelmakausi on lähenemässä loppuaan ja tarkoituksena on sitoa loppukauden rahat mahdollisimman hyvin syksyllä valittaviin hankkeisiin, kertoo rahoitusasiantuntija Merja Rossi Hämeen ELY-keskuksesta. 

Rahoitusyksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskuksesta kertoi hakuinfoissa rahoituksen käytöstä alueittain. Hän totesi, että Etelä-Suomeen varatusta ohjelmakauden rahoituksesta on sidottu hankkeisiin noin 80 %, mutta maakuntien välillä on eroja. Kymenlaakson rahoista on sidottu 90 %, Etelä-Karjalassa 81 %, Kanta-Hämeessä 80 %, Uudellamaalla 78 % ja Päijät-Hämeessä 74 %. 

Hankkeita etsitään kaikille toimintalinjoille

Haussa ovat avoinna kaikki toimintalinja ja hankkeita etsitään seuraaviin erityistavoitteisiin: 

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 

  • Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen 
  • Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 
  • Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 

  • Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 
  • Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen 

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 

  • Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

Lisätietoja 

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat

Kuva: Pixabay