Etelä-Suomen ESR-haku vielä käynnissä

Hämeen ELY-keskus on avannut alueellisen ESR-haun Etelä-Suomessa 1.9.-1.10.2019. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Tarkemmin avautuvan haun teemoista ja tarkennuksista on kerrottu hakuilmoituksessa ja hakijan ohjeessa

- Ohjelmakausi 2014 – 2020 lähenee loppuaan ja nyt avoinna olevassa Etelä-Suomen ESR –haussa valitaan viimeisiä nykyisen RR-ohjelman mukaisia hankkeita. Eli jos organisaatiossa on suunniteltu ESR rahoituksen hakemista, kannattaa hakea nyt. Seuraavaa hakua voi joutua odottamaan pidemmän aikaa. Uusi ohjelma käynnistyy aikaisintaan vuonna 2021, kertoo rahoituspäällikkö Valtteri Karhu Hämeen ELY-keskuksesta. 

Hankkeita etsitään seuraaviin erityistavoitteisiin: 

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (kaikki maakunnat) 

  • Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen 
  • Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 
  • Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen 

Kymenlaaksossa etsitään erityisesti hankkeita, joilla edistetään digitalisaatiota. Päijät-Hämeessä mielenkiinto on erityistavoitteessa 6.1. ja 8.1. suuntautunut hankkeisiin, jotka tukevat nuorten työllistymistä.  

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (Uusimaa) 

  • Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen 
  • Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen 

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (Uusimaa ja Kanta-Häme) 

  • Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 

 

Lisätietoja 

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat