Etelä-Suomen hankehaut päätökseen – arvioinnit käynnissä

Etelä-Suomessa päättyi maaliskuun alussa sekä EAKR- että ESR-hankehaku. Hakemusten viranomaiskäsittelyyn kuluu kevään kuukaudet. Rahoituspäätökset pyritään sinetöimään Uudenmaan liitossa ja Hämeen ELY-keskuksessa vielä ennen kesälomakautta.

EAKR-hakuun osallistui 77 hakemusta

EAKR-hankehakuun jätettiin 77 hakemusta. Tällä kertaa mukaan toivottiin erityisesti useamman maakunnan alueella toteutettavia yhteishankkeita, ja uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäjiä. Haku toteutettiin kaksivaiheisena, mikä aikaisempien vuosien tavoin osoittautui hyväksi ratkaisuksi.

Ylimaakunnallisia hankehakemuksia saatiin kaikkiaan 15. Muut hakemukset jakautuivat alueellisesti niin, että Kymenlaaksosta saatiin 15 hakemusta, Etelä-Karjalasta 14, Päijät-Hämeestä 13, Uudeltamaalta 8, Kanta-Hämeestä 9 ja Varsinais-Suomesta 3.

ESR-hakuun saatiin 25 hakemusta

ESR-hankehakuun saapui 25 hakemusta, joissa rahoitusta haettiin yhteensä yli 8 miljoonaa euroa. Rahoitettavaksi etsittiin Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus -toimintalinjan hankkeita. Eniten hakemuksia saapui erityistavoitteeseen, joka edistää nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä.

 

Kuva: Pixabay