Etelä-Suomen kevään ESR-haku päättyi

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haku Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) päättyi 9.4.2021. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia REACT-EU-lisämäärärahoilla.

Haussa etsittiin hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. Rahaa haettiin yhteensä erityistavoitteessa 12.3. lähes 19 miljoonaa euroa ja erityistavoitteessa 12.4. noin 13,5 miljoonaa euroa. 

"Hakemukset kohdistuivat hyvin REACT-EU-ohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Voi todeta, että kaikkia tavoitteita edistämään löytyi tällä kierroksella hankkeita. Oikeastaan vain yritysten vihreään siirtymää ja innovointia tukevia palveluita olisi toivonut löytyvän hanke-ehdotuksista enemmän", kommentoi rahoituspäällikkö Valtteri Karhu Hämeen ELY-keskuksesta. 

Yhteensä hakemuksia saapui 95 kappaletta, joista erityistavoitteeseen 12.3. tuli 50 hakemusta ja erityistavoitteeseen 12.4. 45 hakemusta. Etenkin oppilaitokset hakivat rahoitusta ahkerasti hankkeilleen. Rahoitusta haettiin eniten Uudellemaalle kohdistuville hankkeille, yhteensä 37 kappaleeseen. Kaakkois-Suomeen kohdistui yhteensä kuusi hanketta ja Hämeeseen 14. Hankkeista 27 on kohdistettu usean eri maakunnan alueelle Etelä-Suomessa ja näiden lisäksi noin kymmenessä hakemuksessa on kohdistus tehty Etelä-Suomen lisäksi muualle Suomeen. 

"Tässä haussa erityistä ovat laajat ylimaakunnalliset yhteishankkeet, joissa useampi tuenhakija on yhdistänyt voimansa. Maakuntakohtaiset hakemusmäärät eivät tällä kertaa kerro ihan totuutta rahoituksen maakuntakohtaisesta kysynnästä. Tarkemmat haetut avustusmäärät maakunnittain selviää, kun pääsemme tarkemmin pureutumaan hankkeiden sisältöön", Karhu toteaa.  

Hakemukset on pisteytetty ja asetettu paremmuusjärjestykseen. Maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöt käsittelevät hakemukset viimeistään juhannusta edeltävällä viikolla. Tämän jälkeen rahoitusasiantuntijat ovat yhteydessä hakijoihin sopiakseen tarkemmista neuvotteluista ja rahoitettavien hankkeiden käynnistämisestä.

Ennakkotietoa tulevista ESR-hauista

Hämeen ELY-keskus suunnittelee avaavansa seuraavan ESR-haun elo-syyskuussa. ELY-keskus jätti osan rahoituksesta jakamatta, koska kevään REACT-EU-haussa ei tullut riittävästi vähähiilistä taloussa edistäviä hankkeita. ELY-keskus etsii erityisesti vihreää siirtymää ja vähähiilistä taloutta tukevia hanke-esityksiä Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä toimintalinjalle 9.

Lisäksi haussa on mahdollista jättää hakemuksia Kymenlaakson osalta toimintalinjalle 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja toimintalinjalle 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.

Tarkemmat hakupainotukset ja aikataulut julkaistaan elokuun puolivälissä rakennerahastojen Etelä-Suomen sivuilla.