EU:n rakennerahasto-ohjelman valmistelu ja siihen liittyvä ympäristöarviointi aloitettu

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021–2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun.

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osoitetaan ohjelmakaudella 2021–2027 rahoitusta viiteen toimintapoliittiseen päätavoitteeseen, jotka ovat 1) Älykkäämpi Eurooppa, 2) Vihreämpi, vähähiilisempi Eurooppa, 3) Yhteenliitetympi Eurooppa, 4) Sosiaalisempi Eurooppa ja 5) Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa.  

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmavalmistelua tehdään sekä ministeriöissä että alueellisesti. Ohjelmavalmistelun kokonaisuudesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Etelä- ja Länsi-Suomen valmistelua koordinoi Uudenmaan liitto ja Itä- ja Pohjois-Suomen osalta Pohjois-Pohjanmaan liitto. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa Koheesio 2021+ -työryhmä sekä alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE).

Osana uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelua työ- ja elinkeinoministeriö tekee nk. SOVA-lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus.

Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmakokonaisuuden ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Tähän liittyvä kuulemisaineisto sisältää kuvauksen tulevan rakennerahasto-ohjelman sisällöllisistä painopisteistä sekä ympäristöarvioinnin osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

> Ilmoitus Uudenmaan liiton verkkosivuilla

> Kuulemisaineisto työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla

 

Lisätietoja:

Tiina Huotari, ohjelmajohtaja, Uudenmaan liitto, tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 0400 418 029

Jaana Valkokallio, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö, jaana.valkokallio(at)tem.fi, puh. 0295 064 932

 

Kuva: Pixabay